KAP ***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 20:26
KAP ***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 17.546.249 33.060.537
Satışların Maliyeti
20 -13.253.528 -28.233.547
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.292.721 4.826.990
BRÜT KAR (ZARAR)
4.292.721 4.826.990
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.541.491 -1.990.195
Pazarlama Giderleri
21 -1.122.191 -1.230.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.430.699 2.836.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.420.642 -751.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.639.096 3.691.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 48.596 46.906
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -139.987
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.547.705 3.738.372
Finansman Gelirleri
24 919.861 87.380
Finansman Giderleri
25 -1.794.103 -3.425.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
673.463 400.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -275.374 -144.325
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -234.137 -119.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -41.237 -25.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
398.089 256.373
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
26 398.089 256.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
398.089 256.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.444.463 4.007.274
Dönem Karı (Zararı)
26 398.089 256.373
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26 398.089 256.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.773.171 3.021.179
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 793.206 917.488
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.482 -301.297
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -36.501
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 58.983 -301.297
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
238.077 34.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 280.876 -7.810
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.799 42.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.631.948 2.399.888
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -48.596 -5.339
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 1.680.544 2.405.227
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.220 245.260
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 275.374 144.325
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-220.136 -377.907
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.841.774 729.722
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.687.906 2.252.297
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 823.688 2.736.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.511.594 -484.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -90.843 35.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -90.843 35.962
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.112.707 -1.898.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -523.414 -1.360.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 221.731 1.183.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -212 45.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 221.943 1.138.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 51.472 26.115
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -17.673 53.590
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -17.673 53.590
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.336.666 333.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.100 104.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.100 104.843
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.329.486 4.007.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
114.977
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.213.608 -46.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.816 50.017
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 154.816 50.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.417.020 -101.940
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.266.792 -40.891
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -150.228 -61.049
Alınan Faiz
48.596 5.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-712.348 -1.883.669
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 11.012.563 29.386.839
Kredilerden Nakit Girişleri
20 11.012.563 29.386.839
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -10.102.962 -29.095.984
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -10.102.962 -29.095.984
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
58.595 230.703
Ödenen Faiz
18 -1.680.544 -2.405.227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-481.493 2.077.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-481.493 2.077.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.488.321 411.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.006.828 2.488.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.006.828 2.488.321
Ticari Alacaklar
3-5 6.724.153 4.943.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 823.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.724.153 4.120.310
Diğer Alacaklar
6 136.687 45.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 136.687 45.844
Stoklar
7 7.955.015 5.901.291
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.727.901 2.630.658
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.727.901 2.630.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 2.430 210.582
Diğer Dönen Varlıklar
18 234.789 7.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
234.789 7.537
ARA TOPLAM
20.787.803 16.228.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.787.803 16.228.231
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 3.917.742 3.470.766
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 3.559.718 3.188.712
Taşıtlar
11 88.041 117.068
Mobilya ve Demirbaşlar
11 193.319 112.989
Özel Maliyetler
11 39.985 43.332
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 36.679 8.665
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 103.793 207.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 193.598 68.023
Diğer Haklar
13 169.800 57.944
Lisanslar
13 23.798 10.079
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.137 5.731
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.137 5.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.218.270 3.751.866
TOPLAM VARLIKLAR
25.006.073 19.980.097
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 6.804.315 3.912.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 6.804.315 3.912.500
Banka Kredileri
27 6.796.794 3.910.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 7.521 2.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.613.502 3.201.582
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 51.239 38.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 51.239 38.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 2.562.263 3.163.158
Banka Kredileri
27 2.516.447 3.092.852
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 45.816 70.306
Ticari Borçlar
3-5 2.035.399 1.551.138
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 71.612 71.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.963.787 1.479.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 218.157 166.685
Diğer Borçlar
6 87.156 104.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 87.156 104.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.619.453 886.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.619.453 886.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
234.137 119.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
79.888 60.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 79.888 60.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.000 42.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 14.000 42.799
ARA TOPLAM
15.706.007 10.045.362
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.706.007 10.045.362
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 1.095.988 2.431.527
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 31.202 82.442
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 31.202 82.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 1.064.786 2.349.085
Banka Kredileri
27 1.052.006 2.290.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 12.780 58.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.186.741 865.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.186.741 865.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 297.519 269.911
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.580.248 3.567.381
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.286.255 13.612.743
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.719.818 6.367.354
Ödenmiş Sermaye
18 7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
18 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.111.215 1.356.911
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.111.215 1.356.911
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 2.024.186 2.224.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -912.971 -867.345
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 73.429 73.429
Yasal Yedekler
18 73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.899.291 -3.355.735
Net Dönem Karı veya Zararı
18 398.089 256.373
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.719.818 6.367.354
TOPLAM KAYNAKLAR
25.006.073 19.980.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391
Transferler
-148.157 148.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.410 256.373 60.963 60.963
Dönem Karı (Zararı)
256.373 256.373 256.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.410 -195.410 -195.410
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354
Transferler
256.373 -256.373
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.626 398.089 352.463 352.463
Dönem Karı (Zararı)
398.089 398.089 398.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.626 -45.626 -45.626
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-200.070 200.070
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.024.186 -912.971 73.429 -2.899.291 398.089 6.719.818 6.719.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26 398.089 256.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.626 -195.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.255 -244.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.629 48.853
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.629 48.853
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.626 -195.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
352.463 60.963
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
352.463 60.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006155


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.