" />

KAP ***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 19:35
KAP ***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 11.339.684 16.550.121
Satışların Maliyeti
21 -6.598.825 -12.684.697
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.740.859 3.865.424
BRÜT KAR (ZARAR)
4.740.859 3.865.424
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.950.490 -1.512.567
Pazarlama Giderleri
22 -844.461 -872.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 344.869 676.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -327.414 -103.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.963.363 2.053.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 21.040 45.323
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -58.451
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.925.952 2.099.270
Finansman Gelirleri
25 105.465
Finansman Giderleri
26 -1.965.984 -1.862.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.433 236.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-213.590 -155.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -213.590 -155.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-148.157 81.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
27 -148.157 81.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-148.157 81.080
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.592 1.326.712
Dönem Karı (Zararı)
27 -148.157 81.080
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 -148.157 81.080
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.629.547 2.414.204
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 654.934 495.345
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
55.234 17.550
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 25.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.217 17.550
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 33.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.075 -140.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 48.011 -140.383
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-936
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.882.271 1.702.805
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.161
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.882.271 1.725.382
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 3.086
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -18.502
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.309 191.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 213.590 155.748
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-211.248
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.543.982 -1.168.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.390.469 835.097
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -2.329.013 -1.231.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.061.456 2.066.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -30.307 710.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -30.307 710.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 817.817 20.736
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -377.325 -422.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 15.228 -138.714
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -20.910 43.403
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 36.138 -182.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -6.548 60.949
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.419 14.931
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.419 14.931
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 473.765 -1.691.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
944.438 -557.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
944.438 -557.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-62.592 1.326.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.434 -836.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.000 26.838
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 75.000 26.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-187.434 -870.742
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -187.434 -868.183
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.559
Alınan Faiz
7.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-385.840 -724.501
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 12.112.938 11.047.871
Kredilerden Nakit Girişleri
28 12.112.938 11.047.871
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -10.750.807 -10.046.990
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -10.750.807 -10.046.990
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
134.301
Ödenen Faiz
26 -1.882.272 -1.725.382
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-560.866 -234.532
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.597 -102.702
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-556.269 -337.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 967.569 1.304.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 411.300 967.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 411.300 967.569
Ticari Alacaklar
3-5 7.319.980 2.924.211
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.560.146 1.231.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.759.834 1.693.078
Diğer Alacaklar
6 81.806 51.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 81.806 51.437
Stoklar
7 3.701.099 4.515.699
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 1.412.417 1.012.121
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 627.874 403.091
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 784.543 609.030
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
381
Diğer Dönen Varlıklar
18 322.962 1.267.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 322.962 1.267.019
ARA TOPLAM
13.249.564 10.738.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.249.564 10.738.437
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 25.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
28 25.000
Maddi Duran Varlıklar
11 4.213.055 2.604.735
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 3.452.000 1.709.783
Taşıtlar
11 200.052 156.388
Mobilya ve Demirbaşlar
11 294.070 471.689
Özel Maliyetler
11 49.048 52.203
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 217.885 214.672
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 261.938 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 15.070 18.568
Diğer Haklar
13 3.121 4.749
Lisanslar
13 11.949 13.819
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.141 2.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.141 2.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 278.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.491.204 2.928.539
TOPLAM VARLIKLAR
17.740.768 13.666.976
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 1.833.327 2.893.419
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 1.833.327 2.893.419
Banka Kredileri
28 1.827.930 2.852.820
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 5.397 40.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.945.920 2.584.287
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 65.337
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 65.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 4.880.583 2.584.287
Banka Kredileri
28 4.747.501 2.584.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 133.082
Ticari Borçlar
3-5 404.275 380.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 26.798 47.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 377.477 332.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 140.570 147.118
Diğer Borçlar
6 51.239 41.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 51.239 41.820
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 577.783 93.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 577.783 93.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 65.122 54.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 65.122 54.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 936
ARA TOPLAM
8.018.236 6.195.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.018.236 6.195.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 2.497.619 2.133.821
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 81.312
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 81.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 2.416.307 2.133.821
Banka Kredileri
28 2.392.830 2.133.821
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 23.477
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 624.923 314.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 624.923 314.986
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 293.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.416.141 2.448.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.434.377 8.644.652
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.306.391 5.022.324
Ödenmiş Sermaye
19 7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
19 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 1.552.321 120.097
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 1.552.321 120.097
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 2.224.256 574.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -671.935 -454.115
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 73.429 73.429
Yasal Yedekler
19 73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -3.207.578 -3.288.658
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -148.157 81.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.306.391 5.022.324
TOPLAM KAYNAKLAR
17.740.768 13.666.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781
Transferler
897.953 -897.953 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.065 81.080 19.015 19.015
Dönem Karı (Zararı)
81.080 81.080 81.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.065 -62.065 -62.065
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.472 -8.472 -8.472
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324
Transferler
81.080 -81.080 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.650.044 -217.820 -148.157 1.284.067 1.284.067
Dönem Karı (Zararı)
-148.157 -148.157 -148.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.650.044 -217.820 1.432.224 1.432.224
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 -148.157 81.080
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.432.224 -62.065
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.062.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-272.275 -79.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-358.056 17.506
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-412.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
54.455 17.506
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.432.224 -62.065
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.284.067 19.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.284.067 19.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823574


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.