KAP ***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:18
KAP ***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 4.215.218 5.906.877 1.570.138 2.759.935
Satışların Maliyeti
10 -2.946.209 -4.379.680 -781.054 -1.962.272
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.269.009 1.527.197 789.084 797.663
BRÜT KAR (ZARAR)
1.269.009 1.527.197 789.084 797.663
Genel Yönetim Giderleri
-636.719 -539.058 -334.614 -286.087
Pazarlama Giderleri
-387.336 -254.740 -247.493 -121.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
327.964 156.525 204.134 84.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-48.678 -136.301 -36.823 -119.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
524.240 753.623 374.288 355.694
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.141 994 -19 994
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
538.381 754.617 374.269 356.688
Finansman Gelirleri
11 122.872 98.521 -8.583
Finansman Giderleri
12 -560.674 -700.849 -287.352 -298.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.579 53.768 185.438 49.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.885 34.902 -32.232 -15.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-37.885 34.902 -32.232 -15.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.694 88.670 153.206 34.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
13 62.694 88.670 153.206 34.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
62.694 88.670 153.206 34.112
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -269.321 73.429 -4.030.697 -232.309 4.236.557 4.236.557
Transferler
-232.309 232.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.811 88.670 8.859 8.859
Dönem Karı (Zararı)
88.670 88.670 88.670
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.811 -79.811 -79.811
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -349.132 73.429 -4.263.006 88.670 4.245.416 4.245.416
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781
Transferler
897.953 -897.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.169 62.694 43.525 43.525
Dönem Karı (Zararı)
62.694 62.694 62.694
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.169 -19.169 -19.169
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40.328 40.328
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 542.356 -411.219 73.429 -3.248.330 62.694 5.055.306 5.055.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-460.831 -635.608
Dönem Karı (Zararı)
13 62.694 88.670
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13 62.694 88.670
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
634.631 640.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 225.118 218.551
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-142.001 -46.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-149.058 -46.984
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
513.629 503.849
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-994
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 560.674 528.156
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 21.916 5.694
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -68.961 -29.007
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.885 -34.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.158.156 -1.364.792
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.961.933 -152.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.961.933 -152.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 531.309 -480.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 531.309 -480.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.485.160 -104.801
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-563.118 -123.353
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.510.838 -137.918
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 9.224 -10.496
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.501.614 -127.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
29.619 -33.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.725 -6.964
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.725 -6.964
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-304.320 -121.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-836.532 -204.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-836.532 -204.482
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-460.831 -635.608
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-554.589 -302.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.552 26.626
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 16.552 26.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -571.141 -330.467
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -569.954 -330.467
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.187
Alınan Faiz
994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.192 959.839
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 4.419.111 10.390.771
Kredilerden Nakit Girişleri
14 4.419.111 10.390.771
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -3.965.629 -8.902.776
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -3.965.629 -8.902.776
Ödenen Faiz
12 -560.674 -528.156
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.122.612 21.384
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.122.612 21.384
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.304.803 122.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.191 144.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
62.694 88.670 153.206 34.112
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.169 -79.811 12.269 -65.463
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.169 -79.811 -7.895 -65.463
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.169 -79.811 12.269 -65.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.525 8.859 165.475 -31.351
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
43.525 8.859 165.475 -31.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 182.191 1.304.803
Ticari Alacaklar
3-5 1.848.942 3.811.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.848.942 3.811.203
Diğer Alacaklar
230.254 761.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 230.254 761.563
Stoklar
7 8.039.145 4.553.985
Peşin Ödenmiş Giderler
1.208.795 645.795
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 15.042 15.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.193.753 630.396
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
172
Diğer Dönen Varlıklar
1.546.659 709.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.546.659 709.955
ARA TOPLAM
13.055.986 11.787.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.055.986 11.787.476
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14 25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
2.585.103 2.255.128
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 1.670.886 1.355.981
Taşıtlar
8 103.305 55.552
Mobilya ve Demirbaşlar
8 539.941 616.636
Özel Maliyetler
8 57.691 12.109
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 213.280 214.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.112 19.616
Diğer Haklar
9 5.564 6.378
Lisanslar
9 13.548 13.238
Peşin Ödenmiş Giderler
118
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
118
Ertelenmiş Vergi Varlığı
383.811 416.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.013.144 2.716.033
TOPLAM VARLIKLAR
16.069.130 14.503.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.925.879 2.262.166
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 1.925.879 2.262.166
Banka Kredileri
14 1.925.879 2.262.166
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.429.198 2.809.729
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 3.429.198 2.809.729
Banka Kredileri
14 3.429.198 2.809.729
Ticari Borçlar
2.012.641 549.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 13.529 4.305
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.999.112 544.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
115.788 86.169
Diğer Borçlar
24.164 26.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 24.164 26.889
Ertelenmiş Gelirler
1.483.021 1.787.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.483.021 1.787.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.644 44.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
60.644 44.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.993 936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.993 936
ARA TOPLAM
9.059.328 7.566.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.059.328 7.566.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.709.051 1.538.751
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.709.051 1.538.751
Banka Kredileri
14 1.709.051 1.538.751
Uzun Vadeli Karşılıklar
245.445 386.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
245.445 386.012
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.954.496 1.924.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.013.824 9.491.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.055.306 5.011.781
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
131.137 190.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
131.137 190.634
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
542.356 582.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-411.219 -392.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.248.330 -4.186.611
Net Dönem Karı veya Zararı
13 62.694 897.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.055.306 5.011.781
TOPLAM KAYNAKLAR
16.069.130 14.503.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701554


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.