KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 19:21
KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 14.038.486 11.608.046
Satışların Maliyeti
11 -12.208.190 -9.993.814
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.830.296 1.614.232
BRÜT KAR (ZARAR)
1.830.296 1.614.232
Genel Yönetim Giderleri
-2.157.861 -1.738.072
Pazarlama Giderleri
-650.580 -635.823
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-183.152 -179.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.378.700 1.086.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.413.120 -1.297.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.195.717 -1.149.701
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
53.874 509.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
y Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
bakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.823.045 2.141.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 794.445 694.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
656.607 228.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.436.871 217.186
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-780.264 11.541
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.679.651 1.758.584
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.550 -1.868
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.688.201 1.760.452
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-104.434 -17.473
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-865.226 -321.784
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-50.778 -90.379
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-287.220 -110.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-659.118 -3.298.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 744.003 3.863.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.944.252 1.665.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.688.255 2.197.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-797.533 -64.832
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 24.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -821.583 -64.832
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -8.125.771 87.856
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
262.187 -3.343.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.303.722 -4.117.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.127.701 -1.116.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 176.021 -3.000.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 560.910 368.763
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -217.208 -290.425
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -217.208 -290.425
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.728.444 185.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.872 11.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-68.126 11.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-49.746
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-660.306 -3.338.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-902.195 -656.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.675 50.017
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 28.675 50.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -930.870 -730.823
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -360.315 -236.016
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -570.555 -494.807
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.237.867 3.265.319
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 6.201.775 17.523.032
Kredilerden Nakit Girişleri
15 6.201.775 17.523.032
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -9.873.635 -12.544.492
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -9.873.635 -12.544.492
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
108.616 38.337
Ödenen Faiz
-1.683.173 -1.753.426
Alınan Faiz
8.550 1.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.800.368 -730.549
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
295.876 73.508
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.504.492 -657.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.504.860 2.818.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.000.368 2.161.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.000.368 10.504.860
Ticari Alacaklar
5 14.097.203 15.584.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.611.555 823.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 12.485.648 14.761.162
Diğer Alacaklar
955.273 157.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 24.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 955.273 133.690
Stoklar
7 27.310.340 19.184.569
Peşin Ödenmiş Giderler
3.701.321 3.741.263
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 5.504 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.695.817 3.741.263
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
427 219.847
Diğer Dönen Varlıklar
527.766 482.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
527.766 482.247
ARA TOPLAM
50.592.698 49.875.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.592.698 49.875.376
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27.039 31.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.039 31.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
27.039 31.233
Diğer Alacaklar
6 656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 656 656
Maddi Duran Varlıklar
8 101.819.104 102.068.331
Arazi ve Arsalar
8 64.353.000 64.353.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 1.936.205 1.968.980
Binalar
8 13.981.369 14.071.570
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 19.813.237 19.997.392
Taşıtlar
8 352.111 379.235
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.278.835 1.235.482
Özel Maliyetler
8 41.903 43.332
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 62.444 19.340
Kullanım Hakkı Varlıkları
81.091 118.831
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.611.639 5.216.923
Diğer Haklar
9 4.191.395 4.358.462
Markalar
9 7.620 8.062
Lisanslar
9 79.963 69.093
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
9 1.332.661 781.306
Peşin Ödenmiş Giderler
42.910 39.720
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.910 39.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.582.439 107.475.694
TOPLAM VARLIKLAR
158.175.137 157.351.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 8.887.749 9.142.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 8.887.749 9.142.878
Banka Kredileri
15 8.870.103 9.133.304
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 17.646 9.574
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 18.329.009 18.063.757
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 18.329.009 18.063.757
Banka Kredileri
15 18.288.883 17.993.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 40.126 70.306
Ticari Borçlar
5 13.158.677 12.748.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 18.920 47.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.139.757 12.700.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 2.308.784 1.747.874
Diğer Borçlar
6 396.761 613.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 396.761 613.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.344.641 4.555.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.344.641 4.555.829
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
119.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 941.534 865.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 941.534 865.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
107.436 887.700
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
107.436 887.700
ARA TOPLAM
033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.824.233 -2.181.928
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.552.038 330.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.190.047 412.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-638.009 -82.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-638.009 -82.513
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.086 -16.034
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.406 -16.967
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-6.406 -16.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
320 933
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
320 933
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.545.952 314.019
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
721.719 -1.867.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.372 25.491
Ana Ortaklık Payları
706.347 -1.893.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941528


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3891 Değişim: -0,06%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1593 Değişim: -0,04%
Düşük 10,1568 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
504,93 Değişim: -0,36%
Düşük 504,75 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.