KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 18:11
KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 55.761.125 40.862.623 33.587.990 13.941.212
Satışların Maliyeti
12 -49.403.451 -30.461.595 -31.054.788 -9.122.661
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.357.674 10.401.028 2.533.202 4.818.551
BRÜT KAR (ZARAR)
6.357.674 10.401.028 2.533.202 4.818.551
Genel Yönetim Giderleri
-5.416.478 -5.507.734 -2.039.816 -2.035.629
Pazarlama Giderleri
-2.008.238 -1.665.517 -791.542 -448.948
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-487.070 -366.965 -185.435 -150.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.030.888 1.204.311 3.751.556 234.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.939.085 -2.348.991 -1.434.926 -1.735.592
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-462.309 1.716.132 1.833.039 681.681
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 10.032.102 55.912 8.137.455 -2
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.569.793 1.772.044 9.970.494 681.679
Finansman Gelirleri
15 985.879 768.045 659.301 422.706
Finansman Giderleri
16 -7.198.521 -6.399.217 -3.070.685 -2.270.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.357.151 -3.859.128 7.559.110 -1.166.081
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 615.541 1.197.807 -359.850 269.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-210.315 -210.315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
825.856 1.197.807 -149.535 269.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.972.692 -2.661.321 7.199.260 -896.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.972.692 -2.661.321 7.199.260 -896.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
442.165 -122.562 813.480 -1.353
Ana Ortaklık Payları
17 3.530.527 -2.538.759 6.385.780 -895.347
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.560.768 1.523.492
Dönem Karı (Zararı)
3.972.692 -2.661.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.972.692 -2.661.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.128.630 5.767.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 2.146.856 1.087.143
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
682.511 579.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 738.140 588.164
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-55.629 -8.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.369.924 5.396.376
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-51.059 -599
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.420.983 5.396.975
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.644.690 47.619
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-615.541 -1.197.807
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-91.770 -149.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
322.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.662.090 -1.582.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -9.285.857 20.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.983.209 -542.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -11.269.066 562.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-560.132 10.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-560.132 10.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -4.005.151 -5.593.522
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-414.595 -341.060
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.492.618 -929.979
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.122.601 -134.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.370.017 -795.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.373.068 107.894
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
196.893 -404
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
196.893 -404
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-102.102 4.927.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-371.596 215.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-300.107 215.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-71.489
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.560.768 1.523.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.724.132 -2.074.395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 91.584 27.519
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 91.584 27.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.815.716 -2.101.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -318.727 -711.519
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -1.496.989 -1.390.395
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.826.166 1.442.333
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 51.378.027 39.687.264
Kredilerden Nakit Girişleri
18 51.378.027 39.687.264
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -37.318.027 -32.948.861
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -37.318.027 -32.948.861
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
116.628 74.788
Ödenen Faiz
-5.401.521 -5.371.457
Alınan Faiz
51.059 599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.541.266 891.430
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-33.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.541.266 857.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.818.078 1.454.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.359.344 2.312.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.359.344 2.818.078
Ticari Alacaklar
5 25.134.781 12.744.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 941.107 1.816.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 24.193.674 10.927.986
Diğer Alacaklar
736.959 176.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
736.959 176.827
Stoklar
6 20.846.287 16.841.136
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.801.430 3.041.303
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 106.369 627.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.695.061 2.413.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 7.659 117
Diğer Dönen Varlıklar
475.395 327.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
475.395 327.555
ARA TOPLAM
55.361.855 35.949.792
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.361.855 35.949.792
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25.305 32.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.305 32.871
Diğer Alacaklar
656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
656 656
Maddi Duran Varlıklar
8 102.470.534 103.874.865
Arazi ve Arsalar
8 64.353.000 64.353.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 2.004.140 2.109.621
Binalar
8 14.161.772 14.432.379
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 20.044.611 20.663.774
Taşıtlar
8 406.472 537.856
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.155.591 1.295.571
Özel Maliyetler
8 44.761 49.048
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 300.187 433.616
Kullanım Hakkı Varlıkları
55.205 138.016
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.741.560 3.635.576
Diğer Haklar
9 3.345.452 2.736.876
Markalar
9 4.805 5.233
Lisanslar
9 60.362 42.480
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
9 1.330.941 850.987
Peşin Ödenmiş Giderler
7 65.332 34.048
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 65.332 34.048
Diğer Duran Varlıklar
366.304 219.800
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
366.304 219.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.724.896 107.935.832
TOPLAM VARLIKLAR
163.086.751 143.885.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 19.033.738 4.538.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 19.033.738 4.538.949
Banka Kredileri
18 19.022.964 4.512.392
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 10.774 26.557
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 14.392.446 19.729.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 14.392.446 19.729.264
Banka Kredileri
18 14.329.981 19.596.182
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 62.465 133.082
Ticari Borçlar
5 8.662.615 9.914.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 10.237 25.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.652.378 9.889.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 2.673.406 1.300.338
Diğer Borçlar
744.977 548.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
744.977 548.084
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 5.413.002 5.528.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 5.413.002 5.528.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
210.315
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 712.194 573.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 712.194 573.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
128.388 184.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
128.388 184.017
ARA TOPLAM
51.971.081 42.317.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.971.081 42.317.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 18.242.143 12.890.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 18.242.143 12.890.109
Banka Kredileri
18 18.242.143 12.866.632
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 23.477
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 95.512 108.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 95.512 108.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 11.110.669 9.013.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 11.110.669 9.013.806
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 4.983.427 6.109.255
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.431.751 28.121.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.402.832 70.438.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.515.073 69.946.049
Ödenmiş Sermaye
8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
151.363 158.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
207.091 229.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
76.343.642 77.564.633
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
76.343.642 77.564.633
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
80.979.552 81.074.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.635.910 -3.509.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.402 29.552
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
22.402 29.552
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
22.402 29.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.090.496 956.080
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
989.804 852.256
Yasal Yedekler
100.692 103.824
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.254.448 -14.622.880
Net Dönem Karı veya Zararı
17 3.530.527 -2.793.165
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.168.846 3.501.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.683.919 73.447.190
TOPLAM KAYNAKLAR
163.086.751 143.885.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060
Transferler
185.048 -185.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
770.078 987 -2.538.759 -1.767.694 -147.020 -1.914.714
Dönem Karı (Zararı)
-2.538.759 -2.538.759 -122.562 -2.661.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
770.078 987 771.065 -24.458 746.607
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -1.493.300 15.589 104.423 852.256 -14.709.960 -2.538.759 31.589.053 2.600.293 34.189.346
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190
Transferler
-2.793.165 2.793.165 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.154.780 -7.150 3.530.527 2.368.597 398.721 2.767.318
Dönem Karı (Zararı)
3.530.527 3.530.527 442.165 3.972.692
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.154.780 -7.150 -1.161.930 -43.444 -1.205.374
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
137.548 590.246 727.794 727.794
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-7.412 -21.963 -94.870 28.659 -3.132 -451.376 -550.094 268.984 -281.110
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22.727 22.727 22.727
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -4.635.910 22.402 100.692 989.804 -17.254.448 3.530.527 72.515.073 4.168.846 76.683.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.972.692 -2.661.321 7.199.260 -896.700
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.198.224 745.619 -50.324 418.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.497.780 932.024 -62.905 522.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
299.556 -186.405 12.581 -104.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
299.556 -186.405 12.581 -104.571
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.150 987 41 -272
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.566 1.044 44 -288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.566 1.044 44 -288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
416 -57 -3 16
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
416 -57 -3 16
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.205.374 746.606 -50.283 418.013
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.767.318 -1.914.715 7.148.977 -478.687
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-43.444 -147.020 -12.656 12.135
Ana Ortaklık Payları
2.810.762 -1.767.695 7.161.633 -490.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887255


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.015 Değişim: -1,33% Hacim : 47.130 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3827 Değişim: -0,32%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1798 Değişim: -0,42%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
794,01 Değişim: -0,22%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.