KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:40
KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 22.173.135 26.921.411 10.565.089 13.829.995
Satışların Maliyeti
12 -18.348.663 -21.338.934 -8.354.849 -10.079.701
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.824.472 5.582.477 2.210.240 3.750.294
BRÜT KAR (ZARAR)
3.824.472 5.582.477 2.210.240 3.750.294
Genel Yönetim Giderleri
-3.376.662 -3.472.105 -1.638.590 -1.825.541
Pazarlama Giderleri
-1.216.696 -1.216.569 -580.873 -722.903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-301.635 -216.114 -122.048 -41.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.279.332 970.161 192.390 354.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.504.159 -613.399 -1.206.766 139.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.295.348 1.034.451 -1.145.647 1.655.598
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.894.647 55.914 1.384.979 44.391
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-400.701 1.090.365 239.332 1.699.989
Finansman Gelirleri
14 326.578 345.339 153.648 170.278
Finansman Giderleri
15 -4.127.836 -4.128.751 -2.091.227 -2.063.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.201.959 -2.693.047 -1.698.247 -192.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
975.391 928.426 653.607 416.410
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
975.391 928.426 653.607 416.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.226.568 -1.764.621 -1.044.640 223.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.226.568 -1.764.621 -1.044.640 223.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-371.315 -121.209 -143.580 1.450
Ana Ortaklık Payları
14 -2.855.253 -1.643.412 -901.060 222.074
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.241.254 454.873
Dönem Karı (Zararı)
-3.226.568 -1.764.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.226.568 -1.764.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.700.103 3.794.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 1.410.943 689.656
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.701
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 17.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
641.111 580.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 707.925 606.295
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-66.814 -26.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.423.125 3.340.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.142
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.434.267 3.340.018
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
143.892 152.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-975.391 -928.426
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-17.172 -57.644
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
115.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.714.789 -1.574.677
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 930.037 466.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.390.437 -1.393.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -460.400 1.859.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.670 163.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.670 163.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -3.391.605 -3.909.327
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.142.556 -1.331.373
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.098.036 -714.878
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.115.101 -60.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.982.935 -654.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.261.600 364.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.563 -100.525
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
96.563 -100.525
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
993.748 3.449.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.870 37.518
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-239.769 37.518
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.241.254 454.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.164.868 -1.479.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.584 27.506
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 91.584 27.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -1.256.452 -1.506.858
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -272.558 -576.607
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -983.894 -930.251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.396.006 2.520.946
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 36.231.880 21.656.385
Kredilerden Nakit Girişleri
17 36.231.880 21.656.385
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -19.503.476 -15.828.121
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -19.503.476 -15.828.121
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
77.036 11.774
Ödenen Faiz
-3.420.576 -3.319.691
Alınan Faiz
11.142 599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.989.884 1.496.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
64.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.989.884 1.560.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.818.078 1.454.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.807.962 3.015.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.807.962 2.818.078
Ticari Alacaklar
5 12.988.462 12.744.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.533.879 1.816.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.454.583 10.927.986
Diğer Alacaklar
261.497 176.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
261.497 176.827
Stoklar
6 20.232.741 16.841.136
Peşin Ödenmiş Giderler
10.283.934 3.041.303
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.534.649 627.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 8.749.285 2.413.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.492 117
Diğer Dönen Varlıklar
571.967 327.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
571.967 327.555
ARA TOPLAM
49.148.055 35.949.792
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.148.055 35.949.792
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25.261 32.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.261 32.871
Diğer Alacaklar
656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
656 656
Maddi Duran Varlıklar
8 102.983.406 103.874.865
Arazi ve Arsalar
8 64.353.000 64.353.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 2.039.300 2.109.621
Binalar
8 14.251.974 14.432.379
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 20.345.027 20.663.774
Taşıtlar
8 433.709 537.856
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.219.063 1.295.571
Özel Maliyetler
8 46.190 49.048
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 295.143 433.616
Kullanım Hakkı Varlıkları
82.809 138.016
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.377.733 3.635.576
Diğer Haklar
9 3.488.480 2.736.876
Markalar
9 4.948 5.233
Lisanslar
9 66.459 42.480
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
9 817.846 850.987
Peşin Ödenmiş Giderler
66.009 34.048
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.009 34.048
Diğer Duran Varlıklar
308.355 219.800
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
308.355 219.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.844.229 107.935.832
TOPLAM VARLIKLAR
156.992.284 143.885.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 19.471.722 4.538.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 19.471.722 4.538.949
Banka Kredileri
17 19.450.074 4.512.392
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 21.648 26.557
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 17.499.522 19.729.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 17.499.522 19.729.264
Banka Kredileri
17 17.407.822 19.596.182
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 91.700 133.082
Ticari Borçlar
5 6.949.580 9.914.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 17.737 25.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.931.843 9.889.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 2.561.938 1.300.338
Diğer Borçlar
644.647 548.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
644.647 548.084
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.602.054 5.528.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.602.054 5.528.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 615.604 573.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 615.604 573.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
117.203 184.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
117.203 184.017
ARA TOPLAM
54.462.270 42.317.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.462.270 42.317.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 17.200.407 12.890.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 17.200.407 12.890.109
Banka Kredileri
17 17.200.407 12.866.632
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 23.477
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.750 108.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.750 108.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 11.114.139 9.013.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 11.114.139 9.013.806
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.846.470 6.109.255
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.260.766 28.121.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.723.036 70.438.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.083.522 69.946.049
Ödenmiş Sermaye
8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.386 158.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
221.976 229.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
76.426.182 77.564.633
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
76.426.182 77.564.633
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
81.043.847 81.074.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.617.665 -3.509.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.361 29.552
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
22.361 29.552
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
22.361 29.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.092.619 956.080
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
989.804 852.256
Yasal Yedekler
102.815 103.824
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.404.749 -14.622.880
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -2.855.253 -2.793.165
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.185.726 3.501.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.269.248 73.447.190
TOPLAM KAYNAKLAR
156.992.284 143.885.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060
Transferler
185.048 -185.048 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
365.280 1.259 -1.643.412 -1.276.873 -159.154 -1.436.027
Dönem Karı (Zararı)
-1.643.412 -1.643.412 -121.209 -1.764.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
365.280 1.259 366.539 -37.945 328.594
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -1.898.098 15.861 104.423 852.256 -14.709.960 -1.643.412 32.079.874 2.588.159 34.668.033
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190
Transferler
-2.793.165 2.793.165
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.117.112 -7.191 -2.855.253 -3.979.556 -402.103 -4.381.659
Dönem Karı (Zararı)
-2.855.253 -2.855.253 -371.315 -3.226.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.117.112 -7.191 -1.124.303 -30.788 -1.155.091
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
137.548 324.552 462.100 462.100
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-2.389 -7.078 -30.575 9.236 -1.009 -335.983 -367.798 86.688 -281.110
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22.727 22.727 22.727
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 156.386 221.976 81.043.847 -4.617.665 22.361 102.815 989.804 -17.404.749 -2.855.253 66.083.522 3.185.726 69.269.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.226.568 -1.764.621 -1.044.640 223.524
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.147.900 327.334 -1.477.953 -48.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.434.875 409.168 -1.847.441 -72.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
286.975 -81.834 369.488 24.241
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
286.975 -81.834 369.488 24.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.191 1.259 8.843 -626
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.610 1.332 9.357 -663
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.610 1.332 9.357 -663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
419 -73 -514 37
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
419 -73 -514 37
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.155.091 328.593 -1.469.110 -49.376
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.381.659 -1.436.028 -2.513.750 174.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-30.788 -159.155 -56.279 4.919
Ana Ortaklık Payları
-4.350.871 -1.276.873 -2.457.471 169.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870188


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2807 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2716 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
9,9975 Değişim: 0,02%
Düşük 9,9760 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
483,35 Değişim: 1,19%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.