KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:57
KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 40.862.623 52.334.837 13.941.212 21.610.018
Satışların Maliyeti
12 -30.461.595 -41.001.247 -9.122.661 -15.888.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.401.028 11.333.590 4.818.551 5.721.797
BRÜT KAR (ZARAR)
10.401.028 11.333.590 4.818.551 5.721.797
Genel Yönetim Giderleri
-5.507.734 -4.005.598 -2.035.629 -1.484.992
Pazarlama Giderleri
-1.665.517 -1.506.439 -448.948 -545.156
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-366.965 -309.061 -150.851 -77.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.204.311 4.665.260 234.150 3.042.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.348.991 -2.036.408 -1.735.592 -1.516.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.716.132 8.141.344 681.681 5.140.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
55.912 89.562 -2 73.037
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.772.044 8.230.906 681.679 5.213.490
Finansman Gelirleri
14 768.045 545.345 422.706 121.219
Finansman Giderleri
15 -6.399.217 -7.202.874 -2.270.466 -4.051.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.859.128 1.573.377 -1.166.081 1.283.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.197.807 951.237 269.381 1.153.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.197.807 951.237 269.381 1.153.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.661.321 2.524.614 -896.700 2.436.381
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.661.321 2.524.614 -896.700 2.436.381
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-122.562 463.722 -1.353 429.427
Ana Ortaklık Payları
16 -2.538.759 2.060.892 -895.347 2.006.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.523.492 2.997.587
Dönem Karı (Zararı)
-2.661.321 2.524.614
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.661.321 2.524.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.767.285 3.046.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 1.087.143 819.020
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.216 152.010
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.216 152.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
579.763 -1.472.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 588.164 -1.436.820
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.401 -35.606
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.396.376 3.164.303
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-599 -2.384
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.396.975 3.110.605
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
172.745
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-116.663
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.197.807 -951.237
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-149.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.582.472 -2.573.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 20.446 -2.413.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -542.501 1.061.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 562.947 -3.474.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.815 -309.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.815 -309.050
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -5.593.522 237.701
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-341.060 77.549
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -929.979 2.430.260
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -134.040 72.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -795.939 2.357.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 107.894 298.995
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-404 27.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-404 27.956
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.927.968 -2.015.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.370 -908.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
215.370 -908.026
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.523.492 2.997.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.074.395 -3.036.258
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.519 31.415
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 27.519 31.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.101.914 -3.067.113
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -711.519 -1.848.956
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -1.390.395 -1.218.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.442.333 532.532
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 39.687.264 23.705.369
Kredilerden Nakit Girişleri
17 39.687.264 23.705.369
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -32.948.861 -20.064.616
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -32.948.861 -20.064.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
74.788
Ödenen Faiz
-5.371.457 -3.110.605
Alınan Faiz
599 2.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
891.430 493.861
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-33.721 -122.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
857.709 371.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.454.821 3.078.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.312.530 3.449.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.312.530 1.454.821
Ticari Alacaklar
5 10.637.425 10.603.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.231.962 611.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.405.463 9.991.370
Diğer Alacaklar
264.873 275.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
264.873 275.688
Stoklar
6 20.651.707 15.058.185
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.638.635 2.346.375
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 415.898 402.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.222.737 1.943.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 90 764
Diğer Dönen Varlıklar
1.060.096 1.269.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.060.096 1.269.093
ARA TOPLAM
37.565.356 31.008.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.565.356 31.008.084
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
88.214 87.170
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
70.120 70.120
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
70.120 70.120
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
18.094 17.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
18.094 17.050
Diğer Alacaklar
656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
656 656
Maddi Duran Varlıklar
8 55.953.001 56.117.396
Arazi ve Arsalar
8 37.283.086 37.283.086
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 1.617.937 1.586.784
Binalar
8 11.314.297 11.339.828
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 3.526.228 3.853.050
Taşıtlar
8 518.555 430.524
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.308.105 1.310.416
Özel Maliyetler
8 51.334 52.203
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 333.459 261.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
165.620
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.193.223 1.986.384
Diğer Haklar
9 1.252.939 713.139
Markalar
9 5.376 5.804
Lisanslar
9 41.151 53.660
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
9 1.893.757 1.213.781
Peşin Ödenmiş Giderler
41.839 14.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.839 14.626
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.442.553 58.206.232
TOPLAM VARLIKLAR
97.007.909 89.214.316
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 3.453.606 9.259.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 3.453.606 9.259.023
Banka Kredileri
17 3.437.098 9.176.228
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 16.508 82.795
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 19.454.322 9.893.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 19.454.322 9.893.807
Banka Kredileri
17 19.295.287 9.766.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 159.035 127.000
Ticari Borçlar
5 6.861.998 7.721.131
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6.735 63.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.855.263 7.658.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.456.342 1.348.448
Diğer Borçlar
346.034 346.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
346.034 346.438
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.116.673 4.290.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.116.673 4.290.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 526.932 578.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 526.932 578.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
165.011 173.412
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
165.011 173.412
ARA TOPLAM
41.380.918 33.611.126
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.380.918 33.611.126
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 15.381.919 12.226.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 15.381.919 12.226.521
Banka Kredileri
17 15.333.912 12.185.750
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 48.007
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 40.771
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
112.462 26.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
112.462 26.052
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.856.537 6.148.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.856.537 6.148.485
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
86.727 1.098.072
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.437.645 19.499.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.818.563 53.110.256
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.589.053 33.356.747
Ödenmiş Sermaye
8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
160.192 160.192
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
233.252 233.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.048.060 38.277.982
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.048.060 38.277.982
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
40.541.360 40.541.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.493.300 -2.263.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.589 14.602
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15.589 14.602
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15.589 14.602
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
956.679 956.679
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
852.256 852.256
Yasal Yedekler
104.423 104.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.709.960 -14.895.008
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -2.538.759 185.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.600.293 2.747.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.189.346 36.104.060
TOPLAM KAYNAKLAR
97.007.909 89.214.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 -11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.547 39.167.086
Transferler
-3.383.478 3.383.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.222 6.298 2.060.892 1.988.968 434.040 2.423.008
Dönem Karı (Zararı)
2.060.892 2.060.892 463.722 2.524.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.222 6.298 -71.924 -29.682 -101.606
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.979.293 533 53.234 -2.925.526 -2.925.526
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.491.964 -2.012.681 16.457 104.423 852.256 -14.841.774 2.060.892 35.488.981 3.175.587 38.664.568
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9700 Değişim: 0,20%
Düşük 15,9129 19.05.2022 Yüksek 15,9784
Açılış: 15,9384
16,7886 Değişim: 0,61%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8231
Açılış: 16,6872
937,00 Değişim: 0,73%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 939,09
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.