KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:31
KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 12.132.546 8.433.378
Satışların Maliyeti
20 -10.550.992 -7.286.328
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.581.554 1.147.050
BRÜT KAR (ZARAR)
21 1.581.554 1.147.050
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.307.825 -789.933
Pazarlama Giderleri
21 -427.356 -570.201
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -125.129 -46.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 550.454 169.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -161.374 -312.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.324 -402.521
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 16.133 1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
126.457 -402.520
Finansman Gelirleri
24 121.824 8.583
Finansman Giderleri
25 -1.509.149 -898.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.260.868 -1.292.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
48.287 506.808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 48.287 506.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.212.581 -785.744
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.212.581 -785.744
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49.512 29.844
Ana Ortaklık Payları
-1.163.069 -815.588
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.542.685 -1.904.444 8.375 104.423 852.256 -10.547.759 -1.035.199 39.837.781 2.317.482 42.155.263
Transferler
-1.035.199 1.035.199
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.897 3.113 -815.588 -691.578 21.996 -669.582
Dönem Karı (Zararı)
-815.588 -815.588 -815.588
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
120.897 3.113 124.010 21.996 146.006
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.892 9.892
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.532.793 -1.783.547 11.488 104.423 852.256 -11.573.066 -815.588 39.146.203 2.339.478 41.485.681
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 -11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.547 39.167.086
Transferler
3.383.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.134 247.096 8.207 -1.163.069 -916.900 -66.709 -983.609
Dönem Karı (Zararı)
-1.163.069 -1.163.069 -1.163.069
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.134 247.096 8.207 246.169 -66.709 179.460
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.707 17.842 9.135 11.029 20.164
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.453.416 -1.687.363 17.833 104.423 852.256 -14.877.166 -1.163.069 35.517.774 2.685.867 38.203.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.448.179 -4.732.738
Dönem Karı (Zararı)
-1.212.581 -785.744
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.212.581 -785.744
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.463.832 520.084
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
244.631 214.703
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.854 12.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.854 12.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
245.742 248.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
248.752 390.462
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.010 -141.605
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
883.801 643.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.019 -2.601
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
902.281 646.087
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
81.314 69.789
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-95.775 -69.462
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
116.091 -92.640
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-48.287 -506.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.196.928 -4.467.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.686.198 742.837
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.048.625 292.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.637.573 449.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-496.953 -2.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-496.953 -2.619
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.383.629 -4.773.804
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-799.863 -922.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.027 127.542
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.689 -7.699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.338 135.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
375.090 -108.437
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.463 -79.121
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.463 -79.121
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.002.265 1.132.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.744 -583.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-162.744 -583.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.448.179 -4.732.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-672.626 -334.241
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.552 26.626
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.552 26.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-687.909 -379.226
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-336.815 -371.153
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-351.094 -8.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-709 18.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.882.205 3.632.558
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.059.650 12.484.195
Kredilerden Nakit Girişleri
5.059.650 12.484.195
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.043.593 -8.208.151
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.043.593 -8.208.151
Ödenen Faiz
-902.281 -646.087
Alınan Faiz
4.019 2.601
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
893.348 -1.434.421
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-49.660 7.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
843.688 -1.427.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.078.168 1.987.307
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.921.856 559.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.212.581 -785.744
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
237.962 120.897
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-11.710 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
316.790 151.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-67.118 -30.224
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
2.576 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-69.694 -30.224
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.207 3.113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.207 3.113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8.654 3.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-447 -164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
246.169 124.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-966.412 -661.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-66.709 21.996
Ana Ortaklık Payları
-899.703 -683.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.921.856 3.078.168
Ticari Alacaklar
5 6.255.172 11.033.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 1.049.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.255.172 9.983.882
Diğer Alacaklar
1.262.935 765.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.262.935 765.982
Stoklar
6 15.554.866 14.171.237
Peşin Ödenmiş Giderler
2.423.700 1.655.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.423.700 1.655.701
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
296 5.599
Diğer Dönen Varlıklar
938.734 759.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
938.734 759.037
ARA TOPLAM
30.357.559 31.469.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.357.559 31.469.275
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.469 11.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.469 11.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
20.469 11.255
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
70.370 70.370
Diğer Alacaklar
656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
656 656
Maddi Duran Varlıklar
7 54.907.973 54.807.760
Arazi ve Arsalar
7 37.283.086 37.283.086
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 1.587.686 1.594.588
Binalar
7 11.159.868 11.171.375
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 3.382.927 3.340.565
Taşıtlar
7 284.520 247.275
Mobilya ve Demirbaşlar
7 931.668 943.912
Özel Maliyetler
7 44.765 12.109
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 233.453 214.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 862.251 535.029
Diğer Haklar
8 535.865 121.954
Markalar
8 6.233 6.375
Lisanslar
8 67.104 70.685
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 253.049 336.015
Peşin Ödenmiş Giderler
2.187 1.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.187 1.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.863.906 55.426.270
TOPLAM VARLIKLAR
86.221.465 86.895.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 6.320.702 6.001.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 6.320.702 6.001.825
Banka Kredileri
14 6.320.702 6.001.825
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 10.019.804 10.289.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 10.019.804 10.289.151
Banka Kredileri
14 10.019.804 10.289.151
Ticari Borçlar
5 6.923.312 6.881.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.299 11.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.920.013 6.870.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.522.109 1.147.019
Diğer Borçlar
153.164 245.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
153.164 245.627
Ertelenmiş Gelirler
4.928.823 3.928.339
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 547 1.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.928.276 3.926.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
603.504 591.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 603.504 591.657
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
162.457 165.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
162.457 165.467
ARA TOPLAM
30.633.875 29.250.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.633.875 29.250.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 11.340.498 12.373.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 11.340.498 12.373.971
Banka Kredileri
14 11.340.498 12.373.971
Ertelenmiş Gelirler
53.295 62.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
53.295 62.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 5.723.654 5.795.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 5.723.654 5.795.632
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
266.502 246.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.383.949 18.478.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.017.824 47.728.459
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.517.774 36.425.539
Ödenmiş Sermaye
8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
160.192 160.192
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
233.252 233.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.783.886 41.546.424
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.783.886 41.546.424
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.453.416 43.471.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.687.363 -1.934.459
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.833 9.626
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
956.679 956.679
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
852.256 852.256
Yasal Yedekler
104.423 104.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.877.166 -11.511.530
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.163.069 -3.383.478
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.685.867 2.741.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.203.641 39.167.086
TOPLAM KAYNAKLAR
86.221.465 86.895.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682861


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2962 Değişim: -0,08%
Düşük 13,2946 02.12.2021 Yüksek 13,3165
Açılış: 13,3069
15,0665 Değişim: 0,02%
Düşük 15,0598 02.12.2021 Yüksek 15,0714
Açılış: 15,064
759,36 Değişim: -2,49%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.