KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 18:15
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 -8.432.343 7.621.565 -25.721.964 2.275.424 -728.488 78.340.520 32.865 429.685.432 447.479.324 1.430.552.335 412.582.601 1.843.134.936
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
6.366.937 6.366.937
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
6.366.937 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23.787.322 61.683 423.630.319 -447.479.324 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.271.405 3.679.441 -1.767.555 862.281.746 843.922.227 320.981.910 1.164.904.137
Dönem Karı (Zararı)
27 862.281.746 862.281.746 323.729.164 1.186.010.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -20.271.405 3.679.441 -1.767.555 -18.359.519 -2.747.254 -21.106.773
Sermaye Arttırımı
21 1.000.000.000 -16.864.686 2.656.311 985.791.625 985.791.625
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -11.856.814 -11.856.814
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -25.297.029 10.277.876 -45.993.369 5.954.865 -2.496.043 102.127.842 94.548 859.682.688 862.281.746 3.266.633.124 721.707.697 3.988.340.821
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 -25.297.029 10.277.876 -51.550.691 2.712.775 -2.431.437 102.127.842 94.548 859.682.688 1.251.016.804 3.646.633.376 798.332.926 4.444.966.302
Transferler
92.997.312 104.093 1.157.915.399 -1.251.016.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.557.513 -6.349.540 -481.345 1.199.517.470 1.167.129.072 330.738.829 1.497.867.901
Dönem Karı (Zararı)
27 1.199.517.470 334.727.772 1.534.245.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -25.557.513 -6.349.540 -481.345 1.199.517.470 -32.388.398 -3.988.943 -36.377.341
Kar Payları
21 -75.000.000 -75.000.000 -21.363.913 -96.363.913
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -25.297.029 10.277.876 -77.108.204 2.712.775 -8.780.977 195.125.154 198.641 1.942.116.742 1.199.517.470 4.738.762.448 1.107.707.842 5.846.470.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.450.953.370 163.006.039
Dönem Karı (Zararı)
1.534.245.242 1.186.010.910
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.534.245.242 1.186.010.910
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
543.173.244 341.776.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 - 15 - 16 58.502.560 39.897.737
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-32.487.845 44.338.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.650.230 39.006.355
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 7.100.122 5.332.580
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -67.238.197 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
167.145.855 46.846.565
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -48.465.311 -32.521.322
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 215.611.166 79.367.887
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -48.746.297 -45.144.166
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 395.189.878 254.194.493
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 3.569.093 1.642.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-190.398.615 -1.107.746.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -464.882.815 -738.163.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 - 10 - 20 58.651.651 -81.902.275
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -74.896.437 -435.795.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 168.239.968 186.994.780
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.489.018 -38.879.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.887.019.871 420.041.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -40.876.623 -2.840.748
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -395.189.878 -254.194.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.232.357.138 -915.224.745
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 - 15 3.042.339 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 - 15 -1.235.399.477 -915.224.745
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
254.638.609 1.268.183.125
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 1.002.656.311
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
21 0 -16.864.686
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 753.929.249 365.075.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -402.926.727 -70.827.552
Ödenen Temettüler
21 -96.363.913 -11.856.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
473.234.841 515.964.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
473.234.841 515.964.419
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 649.851.880 419.370.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.123.086.721 935.334.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.123.086.721 649.851.880
Ticari Alacaklar
7-28 1.809.175.078 1.358.903.854
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 327.685 122.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.808.847.393 1.358.781.547
Diğer Alacaklar
8 24.480.063 14.728.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.480.063 14.728.753
Stoklar
9 1.070.522.139 995.625.702
Peşin Ödenmiş Giderler
10 178.828.920 156.951.218
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 178.828.920 156.951.218
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 7.266.111
Diğer Dönen Varlıklar
20 51.161.186 37.356.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 51.161.186 37.356.022
ARA TOPLAM
4.257.254.107 3.220.683.540
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.257.254.107 3.220.683.540
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 8.507.327 8.406.740
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 8.507.327 8.406.740
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 8.507.327 8.406.740
Diğer Alacaklar
8 353.752 346.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 353.752 346.432
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 180.205.310 144.386.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
14 2.807.242.955 1.631.157.491
Arazi ve Arsalar
14 191.712.467 185.467.567
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 37.931.271 16.396.274
Binalar
14 71.818.556 71.050.476
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 250.804.533 180.876.505
Taşıtlar
14 262.623.016 126.409.881
Mobilya ve Demirbaşlar
14 22.950.662 15.615.060
Özel Maliyetler
14 6.190.553 3.176.803
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 1.958.866.584 1.028.675.023
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 4.345.313 3.489.902
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 14.260.873 1.554.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.866.031 15.335.725
Diğer Haklar
15 15.184.171 10.182.952
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 6.558.172 5.117.065
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 123.688 35.708
Peşin Ödenmiş Giderler
10 90.269.361 208.404.134
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 141.546.619 96.424.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.265.673.414 2.107.436.964
TOPLAM VARLIKLAR
7.522.927.521 5.328.120.504
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 41.234.198 233.996.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 41.234.198 233.996.743
Banka Kredileri
6 35.115.398 233.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.992.700 755.514
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 126.100 241.229
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
260.442.583 20.737.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 260.442.583 20.737.793
Banka Kredileri
6 260.442.583 20.737.793
Ticari Borçlar
7-28 514.036.584 345.796.616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 476.754 275.104
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 513.559.830 345.521.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 57.919.807 29.417.962
Diğer Borçlar
8 178.369.545 12.922.528
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 75.007.470 4.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 103.362.075 12.918.226
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 122.503.570 42.192.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 122.503.570 42.192.264
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 220.861.845 68.415.246
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.656.556 5.912.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 20.556.434 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.100.122 5.912.245
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.032.486 18.538.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 27.032.486 18.538.067
ARA TOPLAM
1.450.057.174 777.929.464
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.450.057.174 777.929.464
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
112.973.485 11.896.256
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
112.973.485 11.896.256
Banka Kredileri
6 102.774.221 10.799.683
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.199.264 1.096.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
113.426.572 86.964.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 113.426.572 86.964.219
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 6.364.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.400.057 105.224.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.676.457.231 883.154.202
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.738.762.448 3.646.633.376
Ödenmiş Sermaye
21 1.500.000.000 1.500.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -25.297.029 -25.297.029
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 10.277.876 10.277.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-83.176.406 -51.269.353
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.395.429 -48.837.916
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -77.108.204 -51.550.691
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 2.712.775 2.712.775
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-8.780.977 -2.431.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
195.125.154 102.127.842
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
21 4.817.580 3.964.839
Yasal Yedekler
21 190.307.574 98.163.003
Diğer Yedekler
21 198.641 94.548
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 1.942.116.742 859.682.688
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.199.517.470 1.251.016.804
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 1.107.707.842 798.332.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.846.470.290 4.444.966.302
TOPLAM KAYNAKLAR
7.522.927.521 5.328.120.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 5.658.509.542 4.092.977.699 2.217.284.514 1.490.803.525
Satışların Maliyeti
22 -3.975.808.239 -2.785.411.784 -1.477.158.081 -1.091.420.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.682.701.303 1.307.565.915 740.126.433 399.383.144
BRÜT KAR (ZARAR)
1.682.701.303 1.307.565.915 740.126.433 399.383.144
Genel Yönetim Giderleri
23 -182.393.837 -80.230.550 -63.267.259 -30.005.058
Pazarlama Giderleri
23 -200.728.650 -133.701.555 -82.680.477 -47.715.026
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -13.033.823 -4.077.810 -2.339.715 -1.402.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 507.728.561 246.441.582 206.139.755 71.861.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -158.192.289 -103.749.205 -58.389.821 -38.337.262
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.636.081.265 1.232.248.377 739.588.916 353.784.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 174.878.209 36.213.002 73.066.437 6.135.480
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -94.485 -3.121.167 3.240 -3.114.756
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 48.746.297 45.144.166 13.913.070 16.150.190
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.859.611.286 1.310.484.378 826.571.663 372.955.543
Finansman Gelirleri
139.676.501 212.878.340 33.297.997 102.926.807
Finansman Giderleri
-69.852.667 -83.157.315 -36.286.204 -5.418.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.929.435.120 1.440.205.403 823.583.456 470.463.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-395.189.878 -254.194.493 -225.200.777 -51.112.124
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -437.460.988 -289.545.063 -224.853.107 -79.034.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 42.271.110 35.350.570 -347.670 27.922.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.534.245.242 1.186.010.910 598.382.679 419.351.666
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.534.245.242 1.186.010.910 598.382.679 419.351.666
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
334.727.772 323.729.164 154.323.647 109.803.995
Ana Ortaklık Payları
27 1.199.517.470 862.281.746 444.059.032 309.547.671
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 27 0,80000000 0,57500000 0,29600000 0,20600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.377.341 -21.106.773 -2.879.327 -9.857.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.812.028 -25.754.297 877.256 -11.131.594
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-8.780.977 -1.767.556 -3.549.926 -1.458.897
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 1.641.510 0 1.641.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.215.664 4.773.570 -206.657 1.091.409
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.215.664 4.773.570 -206.657 1.091.409
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.377.341 -21.106.773 -2.879.327 -9.857.572
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.497.867.901 1.164.904.137 595.503.352 409.494.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
330.798.368 320.981.909 154.177.457 109.087.958
Ana Ortaklık Payları
1.167.069.533 843.922.228 441.325.895 300.406.136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215907


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9166 Değişim: 0,12%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,1428 Değişim: -0,23%
Düşük 31,1271 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.885,12 Değişim: 0,55%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.