KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 - 18:16
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.344.521 7.701.708 -10.046.229 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.795.648 1.189.117 -87.309 75.495.311 72.801.471 58.292.394 131.093.865
Dönem Karı (Zararı)
29 75.495.311 75.495.311 58.696.828 134.192.139
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -3.795.648 1.189.117 -87.309 -2.693.840 -404.434 -3.098.274
Sermaye Arttırımı
21 74.184.192 -1.251.093 2.143.437 75.076.536 75.076.536
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -7.532.739 -7.532.739
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.015.338 67.479.973 -75.495.311 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.152.348 -132.654 447.479.324 443.194.322 169.698.585 612.892.907
Dönem Karı (Zararı)
29 447.479.324 447.479.324 170.601.715 618.081.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -4.152.348 -132.654 -4.285.002 -903.130 -5.188.132
Sermaye Arttırımı
21 320.000.000 -5.396.697 5.478.128 320.081.431 320.081.431
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 -7.543.006 -7.543.006
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Ya 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -25.721.964 2.275.424 -728.488 78.340.520 32.865 429.685.432 447.479.324 1.430.552.335 412.582.601 1.843.134.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.510.945 82.779.000
Dönem Karı (Zararı)
29 618.081.039 134.192.139
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
618.081.039 134.192.139
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.780.429 71.095.845
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 46.145.862 41.583.419
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.839.386 -1.589.816
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.839.386 -1.589.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.427.407 5.903.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.274.641 6.682.287
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.152.766 -778.718
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.465.410 2.797.562
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -2.053.417 -1.582.740
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 4.518.827 4.380.302
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -31.191.853 -3.506.737
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 135.909.754 26.049.225
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 184.463 -141.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-533.279.936 -103.333.108
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 35.323.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -165.016.747 -121.279.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 -194.486.605 -25.169.358
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -295.466.950 -75.417.989
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 75.184.056 62.402.926
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 46.506.310 20.807.932
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
245.581.532 101.954.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -3.641.471 -5.066.189
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -91.429.116 -14.109.687
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-220.664.956 -44.781.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 4.272.114 1.931.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -224.937.070 -46.713.067
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
274.489.737 56.766.810
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 325.478.128 76.327.629
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
21 -5.396.697 -1.251.093
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.364.302 60.472.996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -40.412.990 -71.249.983
Ödenen Temettüler
21 -7.543.006 -7.532.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.335.726 94.763.916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.335.726 94.763.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 215.034.757 120.270.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 419.370.483 215.034.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 419.370.483 215.034.757
Ticari Alacaklar
478.721.821 320.063.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-30 680.559 67.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 478.041.262 319.995.904
Diğer Alacaklar
1.858.202 2.062.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.858.202 2.062.118
Stoklar
9 575.287.569 279.820.619
Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.594.523 14.490.247
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 916.208 506.982
Diğer Dönen Varlıklar
20 27.403.745 8.386.600
ARA TOPLAM
1.551.152.551 840.364.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.551.152.551 840.364.610
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.678.331 6.678.331
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 6.678.331 6.678.331
Diğer Alacaklar
356.008 328.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 356.008 328.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 83.707.513 57.377.064
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
445.034.587 270.746.272
Arazi ve Arsalar
14 35.716.640 20.637.981
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 9.369.419 5.217.300
Binalar
14 44.266.873 36.889.213
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 185.576.628 154.757.957
Taşıtlar
14 45.818.159 7.582.125
Mobilya ve Demirbaşlar
14 7.980.536 6.140.955
Özel Maliyetler
14 3.521.267 3.980.652
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 108.633.704 30.308.015
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 4.151.361 5.232.074
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 2.672.396 2.853.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.707.797 6.661.481
Diğer Haklar
15 6.448.290 4.803.183
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 250.904 1.849.413
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 8.603 8.885
Peşin Ödenmiş Giderler
10 171.381.515 29.067.440
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 42.899.241 16.593.718
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
760.858.574 391.728.097
TOPLAM VARLIKLAR
2.312.011.125 1.232.092.707
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.326.693 40.412.990
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.326.693 40.412.990
Banka Kredileri
6 169.123 38.313.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.157.570 2.099.773
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.492.965 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.492.965 0
Banka Kredileri
6 31.492.965 0
Ticari Borçlar
204.347.673 131.217.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-30 294.203 122.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 204.053.470 131.094.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 12.196.218 7.049.086
Diğer Borçlar
3.666.994 2.639.099
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.666.994 2.639.099
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 55.128.864 31.221.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 78.123.283 9.336.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.536.621 3.588.258
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.536.621 3.588.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 19.598.085 8.432.498
ARA TOPLAM
411.417.396 233.896.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
411.417.396 233.896.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.238.205 43.693.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.238.205 43.693.561
Banka Kredileri
6 11.401.643 42.607.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.836.562 1.086.393
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.833.249 35.147.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 41.833.249 35.147.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.387.339 1.652.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.458.793 80.492.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
468.876.189 314.389.103
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.430.552.335 667.276.582
Ödenmiş Sermaye
21 500.000.000 180.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -8.432.343 -3.035.646
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 7.621.565 2.143.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.175.028 -19.890.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.446.540 -19.294.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -25.721.964 -21.569.616
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 2.275.424 2.275.424
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-728.488 -595.834
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
78.340.520 70.325.182
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
21 74.525.532 66.510.194
Diğer Yedekler
21 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 429.685.432 362.205.459
Net Dönem Karı veya Zararı
29 447.479.324 75.495.311
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 412.582.601 250.427.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.843.134.936 917.703.604
TOPLAM KAYNAKLAR
2.312.011.125 1.232.092.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 2.293.763.056 1.224.607.667
Satışların Maliyeti
22 -1.706.713.973 -1.027.721.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
587.049.083 196.886.463
BRÜT KAR (ZARAR)
587.049.083 196.886.463
Genel Yönetim Giderleri
23 -57.469.780 -46.150.627
Pazarlama Giderleri
23 -110.451.619 -65.077.389
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -8.875.492 -5.701.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 295.280.044 92.179.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -96.966.882 -42.292.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
608.565.354 129.844.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 228.528.614 97.321.220
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -107.600.561 -53.846.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 31.191.853 3.506.737
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
760.685.260 176.825.729
Finansman Gelirleri
27 0 41.892
Finansman Giderleri
27 -6.694.467 -16.626.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
753.990.793 160.241.364
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-135.909.754 -26.049.225
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -160.216.243 -23.445.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 24.306.489 -2.603.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
618.081.039 134.192.139
DÖNEM KARI (ZARARI)
618.081.039 134.192.139
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
170.601.715 58.696.828
Ana Ortaklık Payları
447.479.324 75.495.311
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 29 1,00100000 0,41900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31 -5.188.132 -3.098.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.319.348 -5.610.406
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-132.654 -87.309
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 1.477.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.263.870 1.122.081
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.263.870 1.122.081
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.188.132 -3.098.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
612.892.907 131.093.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
169.698.585 58.292.394
Ana Ortaklık Payları
443.194.322 72.801.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002838


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 0,00% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4870 Değişim: 0,06%
Düşük 15,4666 16.05.2022 Yüksek 15,5028
Açılış: 15,4775
16,1273 Değişim: 0,09%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
901,51 Değişim: -0,03%
Düşük 900,79 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.