" />

KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:14
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942
Transferler
2.344.521 7.701.708 -10.046.229 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.515.061 -91.668 57.703.318 54.096.589 38.129.623 92.226.212
Dönem Karı (Zararı)
27 57.703.318 57.703.318 38.129.623 95.832.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.515.061 -91.668 -3.606.729 -3.606.729
Sermaye Arttırımı
74.184.192 -1.251.093 2.143.437 795.501 75.872.037 75.872.037
Kar Payları
20 -7.532.739 -7.532.739
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.289.029 1.881.808 -600.193 70.325.182 32.865 362.205.459 57.703.318 649.367.201 230.264.251 879.631.452
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604
Transferler
8.021.785 67.473.526 -75.495.311 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.816.781 -85.982 208.047.276 205.144.513 70.602.727 275.747.240
Dönem Karı (Zararı)
27 208.047.276 208.047.276 71.528.802 279.576.078
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.816.781 -85.982 -2.902.763 -926.075 -3.828.838
Sermaye Arttırımı
20 320.000.000 -5.396.697 5.478.128 -81.431 320.000.000 320.000.000
Kar Payları
20 -7.543.007 -7.543.007
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -24.386.397 2.275.424 -681.816 78.346.967 32.865 429.597.554 208.047.276 1.192.421.095 313.486.742 1.505.907.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.308.465 99.569.648
Dönem Karı (Zararı)
279.576.078 95.832.941
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
279.576.078 95.832.941
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
133.086.683 54.975.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 32.112.860 29.713.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.339.616 9.021.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 6.484.865 3.044.811
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.854.751 5.976.568
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.801.246 5.835.492
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 -19.752.818 -10.934.920
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 37.554.064 16.770.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.101.494 -5.702.160
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
83.636.357 15.827.345
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 298.098 280.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-436.145.719 -44.887.411
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 35.323.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -169.717.173 -80.278.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-22 -204.696.687 -27.022.328
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -121.756.046 -29.923.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.041.883 37.830.411
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.982.304 19.183.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.482.958 105.921.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.671.379 -4.888.194
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -52.154.128 -1.463.516
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-98.720.571 -23.771.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 130 1.695.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -98.720.701 -25.466.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
322.271.478 155.773.822
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
325.478.127 76.327.629
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.396.697 -1.251.093
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 53.641.713 302.771.559
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -43.908.658 -214.541.534
Ödenen Temettüler
20 -7.543.007 -7.532.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.242.442 231.572.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.242.442 4 215.034.757 120.270.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 360.277.199 351.843.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 360.277.199 215.034.757
Ticari Alacaklar
479.031.810 320.063.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 290.174 67.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 478.741.636 319.995.904
Diğer Alacaklar
4.255.009 2.062.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.255.009 2.062.118
Stoklar
9 401.576.665 279.820.619
Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.235.324 14.490.247
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 510.555 506.982
Diğer Dönen Varlıklar
19 15.276.621 8.386.600
ARA TOPLAM
1.286.163.183 840.364.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.286.163.183 840.364.610
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.678.331 6.678.331
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 6.678.331 6.678.331
Diğer Alacaklar
352.023 328.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 352.023 328.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 70.269.765 57.377.064
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
336.901.058 270.746.272
Arazi ve Arsalar
14 24.112.600 20.637.981
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 6.109.106 5.217.300
Binalar
14 36.502.962 36.889.213
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 186.034.158 154.757.957
Taşıtlar
14 20.178.268 7.582.125
Mobilya ve Demirbaşlar
14 7.202.773 6.140.955
Özel Maliyetler
14 3.648.404 3.980.652
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 48.790.960 30.308.015
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 4.321.827 5.232.074
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 1.583.713 2.853.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.885.919 6.661.481
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 7.280.409 4.803.183
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 3.597.882 1.849.413
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 7.628 8.885
Peşin Ödenmiş Giderler
10 141.386.015 29.067.440
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 18.476.041 16.593.718
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
587.954.051 391.728.097
TOPLAM VARLIKLAR
1.874.117.234 1.232.092.707
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.288.673 40.412.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.288.673 40.412.990
Banka Kredileri
6 31.218.299 38.313.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.070.374 2.099.773
Ticari Borçlar
144.258.917 131.217.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 525.757 122.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 143.733.160 131.094.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.847.411 7.049.086
Diğer Borçlar
1.022.941 2.639.099
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.022.941 2.639.099
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 74.459.994 31.221.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 25.403.008 9.336.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.791.987 3.588.258
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.791.987 3.588.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 11.551.081 8.432.498
ARA TOPLAM
302.624.012 233.896.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
302.624.012 233.896.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.183.665 43.693.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.183.665 43.693.561
Banka Kredileri
6 19.433.760 42.607.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 749.905 1.086.393
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.631.936 35.147.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 41.631.936 35.147.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.769.784 1.652.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.585.385 80.492.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
368.209.397 314.389.103
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.192.421.095 667.276.582
Ödenmiş Sermaye
20 500.000.000 180.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -8.432.343 -3.035.646
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.621.565 2.143.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.792.789 -19.890.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.110.973 -19.294.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -24.386.397 -21.569.616
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 2.275.424 2.275.424
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-681.816 -595.834
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
78.346.967 70.325.182
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
20 74.531.979 66.510.194
Diğer Yedekler
20 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 429.597.554 362.205.459
Net Dönem Karı veya Zararı
27 208.047.276 75.495.311
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
313.486.742 250.427.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.505.907.837 917.703.604
TOPLAM KAYNAKLAR
1.874.117.234 1.232.092.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.542.157.087 793.948.015 627.774.866 324.648.601
Satışların Maliyeti
21 -1.171.995.262 -685.603.645 -474.037.815 -264.483.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
370.161.825 108.344.370 153.737.051 60.164.603
BRÜT KAR (ZARAR)
370.161.825 108.344.370 153.737.051 60.164.603
Genel Yönetim Giderleri
22 -40.132.903 -33.986.583 -12.827.065 -11.263.359
Pazarlama Giderleri
22 -73.482.771 -44.109.775 -23.647.656 -20.053.235
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -3.212.454 -4.728.738 -1.155.386 -2.420.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 86.938.405 74.484.418 18.066.808 42.502.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -47.240.666 -21.100.016 -10.223.278 -12.386.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
293.031.436 78.903.676 123.950.474 56.544.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 105.712.005 57.319.240 28.445.588 29.222.821
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -40.853.563 -19.396.966 -22.124.360 -6.939.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 11.101.494 5.702.160 2.386.902 2.908.571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
368.991.372 122.528.110 132.658.604 81.736.577
Finansman Gelirleri
27 0 0 0 -41.892
Finansman Giderleri
27 -5.778.937 -10.867.824 -1.285.394 -2.772.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
363.212.435 111.660.286 131.373.210 78.922.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-83.636.357 -15.827.345 -33.704.067 -15.248.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -82.242.277 -13.747.882 -25.821.604 -12.442.721
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.394.080 -2.079.463 -7.882.463 -2.805.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
279.576.078 95.832.941 97.669.143 63.673.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
279.576.078 95.832.941 97.669.143 63.673.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
71.528.802 38.129.623 32.679.404 20.944.429
Ana Ortaklık Payları
208.047.276 57.703.318 64.989.739 42.729.269
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 25 0,41600000 0,32100000 0,13000000 0,23700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -3.828.838 -3.606.729 -1.352.225 -709.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.573.657 -4.506.488 -1.507.999 -810.532
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-85.982 -91.668 -61.895 178.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
830.801 991.427 217.669 -77.088
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
830.801 991.427 217.669 -77.088
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27 -3.828.838 -3.606.729 -1.352.225 -709.303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
275.747.240 92.226.212 96.316.918 62.964.395
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.602.727 37.443.867 32.225.063 20.642.635
Ana Ortaklık Payları
205.144.513 54.782.345 64.091.855 42.321.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975892


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,1001 Değişim: 0,11%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,3022 Değişim: 0,29%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.626,37 Değişim: 0,46%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.627,86
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.