KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:13
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942
Transferler
2.344.521 7.701.708 -10.046.229 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.498.884 -14.580 14.974.049 12.460.585 16.801.232 29.261.817
Dönem Karı (Zararı)
27 14.974.049 14.974.049 17.185.194 32.159.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.498.884 -14.580 -2.513.464 -383.962 -2.897.426
Sermaye Arttırımı
21 74.184.192 -1.251.093 2.143.437 75.076.536 75.076.536
Kar Payları
27 -7.532.739 -7.532.739
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -20.272.852 1.086.307 -523.105 70.325.182 32.865 362.205.459 14.974.049 606.935.696 208.935.860 815.871.556
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604
Transferler
8.021.785 67.473.526 -75.495.311 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.980.792 -24.087 143.057.537 141.052.658 38.377.664 179.430.322
Dönem Karı (Zararı)
27 143.057.537 143.057.537 38.849.398 181.906.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.980.792 -24.087 -2.004.879 -471.734 -2.476.613
Sermaye Arttırımı
21 320.000.000 -5.396.697 5.478.128 320.081.431 320.081.431
Kar Payları
27 -7.543.007 -7.543.007
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -23.550.408 2.275.424 -619.921 78.346.967 32.865 429.678.985 143.057.537 1.128.410.671 281.261.679 1.409.672.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.097.163 38.768.306
Dönem Karı (Zararı)
181.906.935 32.159.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
181.906.935 32.159.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.605.979 25.233.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 21.960.961 20.697.154
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-175.430 -928.465
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -175.430 -928.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.326.184 6.881.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.707.494 6.462.440
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 618.690 418.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.267.287 1.080.546
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -1.925.916 -396.817
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 7.193.203 1.477.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.714.592 -2.793.589
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 49.932.290 578.822
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 9.279 -281.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-179.677.172 -13.933.932
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 19.317.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -59.496.790 -11.679.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 -68.266.642 -22.362.997
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -102.272.867 -25.079.297
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.123.523 9.206.909
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.235.604 16.663.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.835.742 43.459.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -2.324.278 -4.022.308
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -17.414.301 -668.562
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.950.837 -14.768.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 120.151 1.655.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -65.070.988 -16.424.072
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
289.172.122 116.440.866
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
325.478.128 76.327.629
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.396.697 -1.251.093
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 17.046.688 120.147.052
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -40.412.990 -71.249.983
Ödenen Temettüler
21 -7.543.007 -7.532.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
277.318.448 140.440.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
277.318.448 140.440.381
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 215.034.757 120.270.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 492.353.205 260.711.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 492.353.205 215.034.757
Ticari Alacaklar
372.542.304 320.063.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 89.456 67.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 372.452.848 319.995.904
Diğer Alacaklar
3.531.572 2.062.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.531.572 2.062.118
Stoklar
9 382.093.486 279.820.619
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.841.847 14.490.247
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 506.982
Diğer Dönen Varlıklar
20 14.837.897 8.386.600
ARA TOPLAM
1.288.200.311 840.364.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.288.200.311 840.364.610
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.678.331 6.678.331
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 6.678.331 6.678.331
Diğer Alacaklar
351.925 328.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 351.925 328.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 66.067.569 57.377.064
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
309.826.056 270.746.272
Arazi ve Arsalar
14 24.106.410 20.637.981
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 5.723.543 5.217.300
Binalar
14 37.242.411 36.889.213
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 149.396.767 154.757.957
Taşıtlar
14 13.528.861 7.582.125
Mobilya ve Demirbaşlar
14 6.819.601 6.140.955
Özel Maliyetler
14 3.769.709 3.980.652
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 64.533.297 30.308.015
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 4.705.457 5.232.074
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 1.854.307 2.853.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.562.294 6.661.481
Diğer Haklar
15 7.344.452 4.803.183
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 3.208.077 1.849.413
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 9.765 8.885
Peşin Ödenmiş Giderler
10 82.545.086 29.067.440
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 24.056.960 16.593.718
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
503.363.714 391.728.097
TOPLAM VARLIKLAR
1.791.564.025 1.232.092.707
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.771.654 40.412.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.771.654 40.412.990
Banka Kredileri
6 31.294.553 38.313.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.477.101 2.099.773
Ticari Borçlar
144.414.641 131.217.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 2.688.735 122.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 141.725.906 131.094.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.636.220 7.049.086
Diğer Borçlar
1.136.568 2.639.099
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.136.568 2.639.099
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 72.725.661 31.221.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 39.006.372 9.336.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.923.459 3.588.258
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.923.459 3.588.258
313.079.664 233.896.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
313.079.664 233.896.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.968.595 43.693.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.968.595 43.693.561
Banka Kredileri
6 27.310.827 42.607.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 657.768 1.086.393
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.829.514 35.147.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 38.829.514 35.147.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.013.902 1.652.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.812.011 80.492.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
381.891.675 314.389.103
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.128.410.671 667.276.582
Ödenmiş Sermaye
21 500.000.000 180.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -8.432.343 -3.035.646
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 7.621.565 2.143.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.894.905 -19.890.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.274.984 -19.294.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -23.550.408 -21.569.616
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 2.275.424 2.275.424
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-619.921 -595.834
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
78.346.967 70.325.182
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
21 74.531.979 66.510.194
Diğer Yedekler
21 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 429.678.985 362.205.459
Net Dönem Karı veya Zararı
27 143.057.537 75.495.311
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
281.261.679 250.427.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.409.672.350 917.703.604
TOPLAM KAYNAKLAR
1.791.564.025 1.232.092.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 914.382.221 469.299.414 507.361.760 218.704.522
Satışların Maliyeti
22 -697.957.447 -421.119.647 -369.688.625 -193.850.068
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
216.424.774 48.179.767 137.673.135 24.854.454
BRÜT KAR (ZARAR)
216.424.774 48.179.767 137.673.135 24.854.454
Genel Yönetim Giderleri
23 -27.305.838 -22.723.224 -14.967.032 -10.850.113
Pazarlama Giderleri
23 -49.835.115 -24.056.540 -29.184.997 -10.454.351
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.057.068 -2.308.299 -1.081.070 -1.143.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 68.871.597 31.981.645 8.870.478 13.127.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -37.017.388 -8.713.859 -16.287.857 -2.710.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.080.962 22.359.490 85.022.657 12.824.382
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 77.266.417 28.096.419 57.479.311 13.389.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -18.729.203 -12.457.965 -9.219.573 -6.423.669
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 8.714.592 2.793.589 5.453.212 1.762.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
236.332.768 40.791.533 138.735.607 21.551.963
Finansman Gelirleri
27 0 41.892 0 41.892
Finansman Giderleri
27 -4.493.543 -8.095.360 -937.227 -4.333.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
231.839.225 32.738.065 137.798.380 17.259.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49.932.290 -578.822 -32.123.212 6.324.694
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -56.420.673 -1.305.161 -39.886.144 -450.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 6.488.383 726.339 7.762.932 6.775.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
181.906.935 32.159.243 105.675.168 23.584.623
DÖNEM KARI (ZARARI)
181.906.935 32.159.243 105.675.168 23.584.623
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.849.398 17.185.194 24.132.407 10.633.815
Ana Ortaklık Payları
143.057.537 14.974.049 81.542.761 12.950.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 27 0,28600000 0,08300000 0,16300000 0,07200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.476.613 -2.897.426 -690.018 -1.395.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.065.658 -3.695.956 -929.710 -1.849.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-24.087 -14.580 53.745 47.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
613.132 813.110 185.947 406.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
613.132 813.110 185.947 406.876
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER K -2.476.613 -2.897.426 -690.018 -1.395.393
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.430.322 29.261.817 104.985.150 22.189.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.377.664 16.801.232 24.139.788 10.612.112
Ana Ortaklık Payları
141.052.658 12.460.585 80.845.362 11.577.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958700


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.396 Değişim: 0,82% Hacim : 5.908 Mio.TL Son veri saati : 13:13
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8415 Değişim: -0,28%
Düşük 8,8226 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3539 Değişim: -0,76%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,37 Değişim: -0,54%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.