KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:11
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942
Transferler
1.874.536 8.171.693 -10.046.229 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.453.257 -61.749 2.023.241 508.235 6.551.379 7.059.614
Dönem Karı (Zararı)
21 2.023.241 2.023.241 6.551.379 8.574.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.453.257 -61.749 -1.515.006 -1.515.006
Sermaye Arttırımı
74.184.192 -1.251.093 1.251.093 74.184.192 74.184.192
Kar Payları
21 -7.533.053 -7.533.053
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 -19.227.225 1.086.307 -570.274 69.855.197 32.865 363.926.537 2.023.241 594.091.002 198.685.693 792.776.695
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604
Transferler
3.660.202 70.676.858 -75.495.311 -1.158.251 1.158.251 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.315.147 -393.616 -77.832 61.514.776 59.728.181 14.716.991 74.445.172
Dönem Karı (Zararı)
21 61.514.776 61.514.776 14.716.991 76.231.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.315.147 -393.616 -77.832 -1.786.595 -1.786.595
Sermaye Arttırımı
320.000.000 -5.396.697 5.478.128 -81.429 320.000.002 320.000.002
Kar Payları
21 -9.180.895 -9.180.895
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -22.884.763 1.881.808 -673.666 73.985.384 32.865 432.800.888 61.514.776 1.045.846.514 257.121.369 1.302.967.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.318.193 -3.844.773
Dönem Karı (Zararı)
76.231.767 8.574.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
76.231.767 8.574.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.046.814 24.688.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 10.488.870 9.698.467
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19-16 7.151.247 6.080.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.724.851 905.588
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.426.396 5.174.966
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 13.858.999 3.071.337
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-6.443.366 -2.422.140
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20.302.365 5.493.477
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.261.380 -1.031.339
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.809.078 6.903.516
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -34.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-150.190.523 -33.038.136
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 9.409.474
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -25.877.846 -28.985.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-22 -61.590.958 -17.993.759
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -44.577.378 2.985.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.045.991 -1.990.794
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-22 -19.190.332 3.536.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.911.942 224.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.099.458 -3.329.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -306.793 -740.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.575.203 -9.968.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 130 534.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -15.575.333 -10.502.222
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
323.946.673 68.315.204
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 325.478.127 76.327.629
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.396.699 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 46.566.798 136.012.809
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -33.520.658 -136.492.181
Ödenen Temettüler
21 -9.180.895 -7.533.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.053.277 54.502.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.053.277 54.502.209
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 215.034.757 120.270.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 494.088.034 174.773.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 494.088.034 215.034.757
Ticari Alacaklar
340.098.108 320.063.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 219.073 67.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 339.879.035 319.995.904
Diğer Alacaklar
2.764.611 2.062.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.764.611 2.062.118
Stoklar
9 324.397.997 279.820.619
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.334.515 14.490.247
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 505.739 506.982
Diğer Dönen Varlıklar
7.308.084 8.386.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 7.308.084 8.386.600
ARA TOPLAM
1.189.497.088 840.364.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.189.497.088 840.364.610
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.678.331 6.678.331
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 6.678.331 6.678.331
Diğer Alacaklar
351.452 328.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 351.452 328.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 58.848.864 57.377.064
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
275.321.670 270.746.272
Arazi ve Arsalar
14 21.209.410 20.637.981
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 5.092.299 5.217.300
Binalar
14 36.214.643 36.889.213
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 154.434.733 154.757.957
Taşıtlar
14 11.919.707 7.582.125
Mobilya ve Demirbaşlar
14 6.294.695 6.140.955
Özel Maliyetler
14 3.867.991 3.980.652
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 31.386.108 30.308.015
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 4.902.084 5.232.074
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 2.354.082 2.853.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.030.187 6.661.481
Diğer Haklar
15 4.518.886 4.803.183
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 2.501.536 1.849.413
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 9.765 8.885
Peşin Ödenmiş Giderler
10 84.595.815 29.067.440
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 15.709.303 16.593.718
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
452.310.890 391.728.097
TOPLAM VARLIKLAR
1.641.807.978 1.232.092.707
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.482.904 40.412.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.482.904 40.412.990
Banka Kredileri
6 30.509.842 38.313.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.973.062 2.099.773
Ticari Borçlar
132.263.025 131.217.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 351.281 122.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 131.911.744 131.094.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.506.399 7.049.086
Diğer Borçlar
8.291.689 2.639.099
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.291.689 2.639.099
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 53.203.322 31.221.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 16.227.736 9.336.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.855.610 3.588.258
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.855.610 3.588.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 8.764.368 8.432.498
ARA TOPLAM
263.595.053 233.896.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.595.053 233.896.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.726.950 43.693.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.726.950 43.693.561
Banka Kredileri
6 35.031.291 42.607.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 695.659 1.086.393
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.934.805 35.147.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 37.934.805 35.147.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.583.287 1.652.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.245.042 80.492.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
338.840.095 314.389.103
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.045.846.514 667.276.582
Ödenmiş Sermaye
21 500.000.000 180.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -8.432.343 -3.035.646
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 7.621.565 2.143.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.676.621 -19.890.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.002.955 -19.294.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -22.884.763 -21.569.616
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.881.808 2.275.424
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21 -673.666 -595.834
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 73.985.384 70.325.182
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
70.170.396 66.510.194
Diğer Yedekler
21 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 432.800.888 362.205.459
Net Dönem Karı veya Zararı
61.514.776 75.495.311
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 257.121.369 250.427.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.302.967.883 917.703.604
TOPLAM KAYNAKLAR
1.641.807.978 1.232.092.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 407.020.461 250.594.892
Satışların Maliyeti
22 -328.268.822 -227.269.579
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.751.639 23.325.313
BRÜT KAR (ZARAR)
78.751.639 23.325.313
Genel Yönetim Giderleri
-12.338.806 -11.873.111
Pazarlama Giderleri
-20.650.118 -13.602.189
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-975.998 -1.165.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 60.001.119 18.854.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -20.729.531 -6.003.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.058.305 9.535.108
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 19.787.106 14.707.419
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -9.509.630 -6.034.296
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 3.261.380 1.031.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.597.161 19.239.570
Finansman Giderleri
25 -3.556.316 -3.761.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.040.845 15.478.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.809.078 -6.903.516
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -16.534.529 -854.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.274.549 -6.048.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.231.767 8.574.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.231.767 8.574.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.716.991 6.551.379
Ana Ortaklık Payları
61.514.776 2.023.241
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 27 0,12300000 0,01100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.786.595 -1.502.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.135.948 -1.846.518
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-77.832 -61.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
427.185 406.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
427.185 406.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29 -1.786.595 -1.502.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.445.172 7.072.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.237.876 6.189.120
Ana Ortaklık Payları
60.207.296 883.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936222


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,35% Hacim : 14.302 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.412 04.08.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.412
8,4755 Değişim: 0,84%
Düşük 8,3721 04.08.2021 Yüksek 8,4930
Açılış: 8,4049
10,0406 Değişim: 0,61%
Düşük 9,9509 04.08.2021 Yüksek 10,0676
Açılış: 9,9796
493,83 Değişim: 0,98%
Düşük 488,26 04.08.2021 Yüksek 496,71
Açılış: 489,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.