KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:14
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402
Transferler
7.298.665 89.958.396 -97.257.061 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.517.023 -43.829 14.944.557 12.383.705 18.104.995 30.488.700
Dönem Karı (Zararı)
27 14.944.557 14.944.557 18.601.475 33.546.032
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -2.517.023 -43.829 -2.560.852 -496.480 -3.057.332
Kar Payları
21 -4.268.552 -4.268.552
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-595.435 -486.104 -1.081.539 181.598 -899.941
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.470.339 1.086.307 -365.666 67.980.661 32.865 354.524.747 14.944.557 524.764.387 194.681.222 719.445.609
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942
Transferler
2.344.521 7.701.708 -10.046.229 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.498.884 -14.580 14.974.049 12.460.585 16.801.232 29.261.817
Dönem Karı (Zararı)
27 14.974.049 14.974.049 17.185.194 32.159.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -2.498.884 -14.580 -2.513.464 -383.962 -2.897.426
Sermaye Arttırımı
21 74.184.192 -1.251.093 2.143.437 75.076.536 75.076.536
Kar Payları
21 -7.532.739 -7.532.739
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -20.272.852 1.086.307 -523.105 70.325.182 32.865 362.205.459 14.974.049 606.935.696 208.935.860 815.871.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.768.306 110.552.955
Dönem Karı (Zararı)
32.159.243 33.546.032
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 32.159.243 33.546.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.233.865 21.509.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 20.697.154 18.720.388
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-928.465 -2.107.011
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -928.465 -2.107.011
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.881.017 4.873.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.462.440 3.396.086
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 418.577 1.477.819
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.080.546 1.733.886
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -396.817 -894.542
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 1.477.363 2.628.428
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.793.589 -2.628.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 578.822 764.497
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -281.620 151.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.933.932 60.646.926
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 19.317.880 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.679.634 24.616.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 -22.362.997 6.671.386
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -25.079.297 18.256.665
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.206.909 5.480.085
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 16.663.207 5.621.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.459.176 115.701.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -4.022.308 -3.275.716
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -668.562 -1.873.295
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.768.791 -28.558.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 1.655.281 -61.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -16.424.072 -27.597.253
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -899.941
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.440.866 -24.494.212
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 76.327.629 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
21 -1.251.093 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 120.147.052 41.088.779
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -71.249.983 -61.314.439
Ödenen Temettüler
21 -7.532.739 -4.268.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.440.381 57.500.116
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.440.381 57.500.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.270.841 26.105.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
260.711.222 83.606.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 260.711.222 120.270.841
Finansal Yatırımlar
5 16.005.315 35.323.195
Ticari Alacaklar
212.704.695 201.573.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 471.477 67.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 212.233.218 201.506.829
Diğer Alacaklar
666.974 902.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 666.974 902.549
Stoklar
9 229.481.927 204.402.630
Peşin Ödenmiş Giderler
13.400.275 8.519.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.400.275 8.519.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 242.907 528.465
Diğer Dönen Varlıklar
7.298.858 5.857.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 7.298.858 5.857.155
ARA TOPLAM
740.512.173 577.378.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
740.512.173 577.378.058
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.200.973 5.200.973
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 5.200.973 5.200.973
Diğer Alacaklar
328.598 327.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 328.598 327.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 56.736.645 53.957.636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
262.160.383 268.360.002
Arazi ve Arsalar
14 20.637.981 19.546.144
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 5.637.530 6.056.175
Binalar
14 37.676.178 40.292.250
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 156.457.860 150.126.847
Taşıtlar
14 8.342.630 9.722.967
Mobilya ve Demirbaşlar
14 6.368.101 5.505.524
Özel Maliyetler
14 4.406.913 4.680.318
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 16.649.850 25.449.234
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 5.983.340 6.980.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 3.853.407 5.755.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.260.775 5.707.899
Diğer Haklar
15 4.381.819 4.821.145
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 1.865.694 877.892
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 13.262 8.862
Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.813.054 10.635.902
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 18.608.620 16.829.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
383.383.641 368.196.083
TOPLAM VARLIKLAR
1.123.895.814 945.574.141
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.347.881 69.332.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.347.881 69.332.392
Banka Kredileri
6 86.308.973 67.321.991
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.038.908 2.010.401
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.917.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.917.591
Banka Kredileri
6 0 1.917.591
Ticari Borçlar
79.206.940 70.396.848
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 226.287 60.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 78.980.653 70.336.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.579.395 7.594.889
Diğer Borçlar
2.382.440 1.402.742
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-28 0 900.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.382.440 502.742
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.525.624 13.438.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 30.525.624 13.438.759
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 351.041 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.865.828 4.444.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.865.828 4.444.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.277.470 2.788.162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.277.470 2.788.162
ARA TOPLAM
219.536.619 171.315.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.536.619 171.315.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.432.726 23.633.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.432.726 23.633.555
Banka Kredileri
6 53.297.792 19.567.595
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.134.934 4.065.960
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.408.587 31.152.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 32.408.587 31.152.763
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 646.326 406.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.487.639 55.192.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
308.024.258 226.508.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
606.935.696 519.398.575
Ödenmiş Sermaye
21 180.000.000 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -3.035.646 -1.784.553
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.143.437 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.709.650 -17.196.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.186.545 -16.687.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -20.272.852 -17.773.968
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.086.307 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-523.105 -508.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
70.325.182 67.980.661
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
21 66.510.194 64.165.673
Diğer Yedekler
21 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 362.205.459 354.503.751
Net Dönem Karı veya Zararı
27 14.974.049 10.046.229
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 208.935.860 199.667.367
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
815.871.556 719.065.942
TOPLAM KAYNAKLAR
1.123.895.814 945.574.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 469.299.414 516.384.501 218.704.522 286.592.731
Satışların Maliyeti
22 -421.119.647 -452.035.806 -193.850.068 -249.795.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.179.767 64.348.695 24.854.454 36.797.358
BRÜT KAR (ZARAR)
48.179.767 64.348.695 24.854.454 36.797.358
Genel Yönetim Giderleri
23 -22.723.224 -21.808.035 -10.850.113 -11.121.588
Pazarlama Giderleri
23 -24.056.540 -26.085.081 -10.454.351 -13.935.899
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.308.299 -2.231.544 -1.143.125 -1.276.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 31.981.645 36.960.097 13.127.579 13.269.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -8.713.859 -19.497.066 -2.710.062 -9.586.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.359.490 31.687.066 12.824.382 14.146.296
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 28.096.419 19.524.323 13.389.000 10.219.074
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -12.457.965 -12.206.416 -6.423.669 -5.406.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 2.793.589 2.628.128 1.762.250 1.709.216
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.791.533 41.633.101 21.551.963 20.668.405
Finansman Gelirleri
41.892 141.413 41.892 141.413
Finansman Giderleri
-8.095.360 -7.463.985 -4.333.926 -2.872.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.738.065 34.310.529 17.259.929 17.937.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-578.822 -764.497 6.324.694 -391.420
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.305.161 -2.384.816 -450.460 -2.384.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 726.339 1.620.319 6.775.154 1.993.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.159.243 33.546.032 23.584.623 17.545.912
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.159.243 33.546.032 23.584.623 17.545.912
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.185.194 18.601.475 10.633.815 10.040.789
Ana Ortaklık Payları
14.974.049 14.944.557 12.950.808 7.505.123
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 27 0,08300000 0,14100000 0,07200000 0,07100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -2.897.426 -3.057.332 -1.395.393 -2.150.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.695.956 -3.863.465 -1.849.438 -2.770.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-14.580 -43.829 47.169 55.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
813.110 849.962 406.876 564.269
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
813.110 849.962 406.876 564.269
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.897.426 -3.057.332 -1.395.393 -2.150.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.261.817 30.488.700 22.189.230 15.395.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.801.232 18.104.995 10.612.112 9.958.594
Ana Ortaklık Payları
12.460.585 12.383.705 11.577.118 5.436.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869113


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9320 Değişim: 0,04%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0269 Değişim: -0,05%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,23 Değişim: 0,05%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.