KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 18:28
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402
Transferler
3.068.561 94.188.500 -97.257.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.266.492 -99.811 7.439.434 6.073.131 9.020.299 15.093.430
Dönem Karı (Zararı)
29 7.439.434 7.439.434 8.560.686 16.000.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -1.266.492 -99.811 447.077 459.613 906.690
Kar Payları
21 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -136.492.181 -75.097.728
Ödenen Temettüler
21 -7.533.053 -4.268.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.502.209 55.945.024
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.502.209 55.945.024
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.270.841 26.105.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 174.773.050 82.051.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 174.773.050 120.270.841
Finansal Yatırımlar
5 25.913.721 35.323.195
Ticari Alacaklar
227.390.896 201.573.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 57.197 67.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 227.333.699 201.506.829
Diğer Alacaklar
632.711 902.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 632.711 902.549
Stoklar
9 201.416.880 204.402.630
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.216.151 8.519.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 528.465
Diğer Dönen Varlıklar
8.261.166 5.857.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 8.261.166 5.857.155
ARA TOPLAM
650.604.575 577.378.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
650.604.575 577.378.058
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.200.973 5.200.973
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 5.200.973 5.200.973
Diğer Alacaklar
334.090 327.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 334.090 327.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 53.008.896 53.957.636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
268.343.957 268.360.002
Arazi ve Arsalar
14 20.637.981 19.546.144
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 5.835.285 6.056.175
Binalar
14 39.377.894 40.292.250
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 160.143.484 150.126.847
Taşıtlar
14 9.024.682 9.722.967
Mobilya ve Demirbaşlar
14 6.590.189 5.505.524
Özel Maliyetler
14 4.297.948 4.680.318
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 15.934.973 25.449.234
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 6.501.521 6.980.543
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 4.614.894 5.755.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.208.102 5.707.899
Diğer Haklar
15 4.821.579 4.821.145
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 1.373.261 877.892
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 13.262 8.862
Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.953.608 10.635.902
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 12.897.467 16.829.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
378.983.173 368.196.083
TOPLAM VARLIKLAR
1.029.587.748 945.574.141
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.281.713 69.332.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.281.713 69.332.392
Banka Kredileri
6 79.379.445 67.321.991
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.902.268 2.010.401
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.139.484 1.917.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.139.484 1.917.591
Banka Kredileri
6 2.139.484 1.917.591
Ticari Borçlar
68.406.054 70.396.848
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 86.988 60.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 68.319.066 70.336.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.253.850 7.594.889
Diğer Borçlar
9.036.656 1.402.742
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7.609.440 900.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.427.216 502.742
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.624.895 13.438.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.624.895 13.438.759
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
114.315 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.012.148 4.444.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.012.148 4.444.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.414.340 2.788.162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 7.414.340 2.788.162
ARA TOPLAM
198.283.455 171.315.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.283.455 171.315.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.814.336 23.633.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.814.336 23.633.555
Banka Kredileri
6 2.080.325 19.567.595
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.734.011 4.065.960
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.058.351 31.152.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 32.058.351 31.152.763
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 654.911 406.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.527.598 55.192.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
236.811.053 226.508.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
594.091.002 519.398.575
Ödenmiş Sermaye
21 180.000.000 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -3.035.646 -1.784.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.711.192 -17.196.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.140.918 -16.687.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -19.227.225 -17.773.968
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.086.307 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-570.274 -508.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.855.197 67.980.661
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
21 66.040.209 64.165.673
Diğer Yedekler
21 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 363.926.537 354.503.751
Net Dönem Karı veya Zararı
21 2.023.241 10.046.229
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 198.685.693 199.667.367
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
792.776.695 719.065.942
TOPLAM KAYNAKLAR
1.029.587.748 945.574.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 250.594.892 229.791.770
Satışların Maliyeti
22 -227.269.579 -202.240.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.325.313 27.551.337
BRÜT KAR (ZARAR)
23.325.313 27.551.337
Genel Yönetim Giderleri
-11.873.111 -10.686.447
Pazarlama Giderleri
-13.602.189 -12.149.182
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.165.174 -955.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 18.854.066 23.690.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.003.797 -9.910.682
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.535.108 17.540.770
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 14.707.419 9.305.249
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -6.034.296 -6.800.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 1.031.339 918.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.239.570 20.964.696
Finansman Giderleri
25 -3.761.434 -4.591.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.478.136 16.373.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.903.516 -373.077
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -854.701 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -6.048.815 -373.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.574.620 16.000.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.574.620 16.000.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.551.379
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2547 Değişim: 0,25%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2582
Açılış: 8,234
10,0393 Değişim: 0,12%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0621
Açılış: 10,0268
487,98 Değişim: 0,66%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,19
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.