KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2019 - 18:18
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 105.815.808 -1.784.553 -9.270.540 1.086.307 -165.449 52.325.077 32.865 174.066.413 74.541.904 396.647.832 85.210.661 481.858.493
Transferler
4.262.186 70.279.718 -74.541.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.731.448 -47.372 71.221.773 69.442.953 19.773.572 89.216.525
Dönem Karı (Zararı)
29 71.221.773 71.221.773 20.049.649 91.271.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -1.731.448 -47.372 -1.778.820 -276.077 -2.054.897
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-38.866 -10.573.836 -10.612.702 18.321.799 7.709.097
Kar Payları
20 -18.491.587 -18.491.587 -1.373.416 -19.865.003
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 215.280.708 71.221.773 436.986.496 121.932.616 558.919.112
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 215.280.708 71.221.773 436.986.496 121.932.616 558.919.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.136.406 1.136.406 1.136.406
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 216.417.114 71.221.773 438.122.902 121.932.616 560.055.518
Transferler
4.094.733 67.127.040 -71.221.773
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.355.893 -70.150 97.257.061 93.831.018 61.108.298 154.939.316
Dönem Karı (Zararı)
29 97.257.061 97.257.061 61.816.707 159.073.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -3.355.893 -70.150 -3.426.043 -708.409 -4.134.452
Kar Payları
20 -18.491.699 -18.491.699 -2.377.733 -20.869.432
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.654.966 15.078.252
Dönem Karı (Zararı)
159.073.768 91.271.422
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26 159.073.768 91.271.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.037.515 57.034.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 33.174.516 29.076.755
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.416.226 353.682
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.416.226 353.682
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.633.343 1.913.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.340.437 1.346.001
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 292.906 567.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.836.618 1.817.925
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -1.374.668 -1.314.664
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 3.211.286 3.132.589
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 306.766 -1.404.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 33.535.179 25.079.182
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -6.865.133 197.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.657.646 -109.216.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 33.828.609 -91.162.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-19 -6.351.270 -17.508.956
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -71.210.917 -57.518.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -30.701.460 47.886.620
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-19 -15.222.608 9.087.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
145.453.637 39.089.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -4.001.666 -1.841.275
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -41.797.005 -22.170.471
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.816.513 -41.583.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 14.326.823 991.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -71.143.336 -42.574.509
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.733.981 18.955.421
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 56.218.086 104.211.209
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -117.082.635 -65.390.785
Ödenen Temettüler
20 -20.869.432 -19.865.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.895.528 -7.549.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.895.528 -7.549.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.001.504 72.551.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.105.976 65.001.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.105.976 65.001.504
Ticari Alacaklar
248.077.745 295.539.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-30 107.242 122.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 247.970.503 295.416.826
Diğer Alacaklar
15.407.160 534.658
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 8.439.200 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.967.960 534.658
Stoklar
9 242.201.344 170.990.427
Peşin Ödenmiş Giderler
14.633.055 14.156.520
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.633.055 14.156.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 2.425.223 43.811
Diğer Dönen Varlıklar
5.871.507 15.328.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 5.871.507 15.328.803
ARA TOPLAM
554.722.010 561.595.164
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
554.722.010 561.595.164
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.560.973 2.555.398
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 4.560.973 2.555.398
Diğer Alacaklar
302.002 279.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 302.002 279.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 50.630.452 51.007.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
261.659.476 230.879.956
Arazi ve Arsalar
14 15.279.381 9.757.901
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 5.594.576 6.145.990
Binalar
14 30.417.731 32.454.916
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 159.439.040 150.540.444
Taşıtlar
14 12.325.840 9.406.636
Mobilya ve Demirbaşlar
14 5.904.337 6.455.089
Özel Maliyetler
14 5.256.405 5.715.294
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 18.366.707 7.387.104
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 9.075.459 3.016.582
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.251.044 6.523.434
Diğer Haklar
15 2.730.068 3.221.091
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 344.659 2.254.310
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.176.317 1.048.033
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.179.376 9.742.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 11.241.706 8.747.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
346.246.215 311.156.792
TOPLAM VARLIKLAR
900.968.225 872.751.956
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.619.775 90.152.326
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.619.775 90.152.326
Banka Kredileri
6 47.619.775 90.152.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.694.664 26.930.309
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.694.664 26.930.309
Banka Kredileri
6 13.694.664 26.930.309
Ticari Borçlar
82.556.005 113.233.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-30 112.190 50.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 82.443.815 113.183.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 6.176.236 6.466.417
Diğer Borçlar
1.397.000 3.026.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-30 900.000 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 497.000 3.026.021
Ertelenmiş Gelirler
9.095.835 17.972.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 9.095.835 17.972.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 6.909.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.209.755 3.456.816
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.209.755 3.456.816
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.932.991 3.288.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.932.991 3.288.941
ARA TOPLAM
165.682.261 271.436.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.682.261 271.436.944
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.476.147 18.572.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.476.147 18.572.500
Banka Kredileri
6 13.476.147 18.572.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.363.442 23.497.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 27.363.442 23.497.555
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 320.973 325.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.160.562 42.395.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
206.842.823 313.832.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
513.462.221 436.986.496
Ödenmiş Sermaye
20 105.815.808 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -1.784.553 -1.784.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.593.411 -10.167.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.271.574 -9.915.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -14.357.881 -11.001.988
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.086.307 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20 -321.837 -251.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.681.996 56.587.263
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
20 56.867.008 52.772.275
Diğer Yedekler
20 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 265.052.455 215.280.708
Net Dönem Karı veya Zararı
29 97.257.061 71.221.773
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 180.663.181 121.932.616
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
694.125.402 558.919.112
TOPLAM KAYNAKLAR
900.968.225 872.751.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsaml 1.189.550.086 922.013.254
Satışların Maliyeti
21 -896.443.622 -720.617.931
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
293.106.464 201.395.323
BRÜT KAR (ZARAR)
293.106.464 201.395.323
Genel Yönetim Giderleri
22 -44.190.493 -36.876.165
Pazarlama Giderleri
22 -60.138.292 -50.646.647
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -8.321.018 -4.145.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 104.812.109 45.665.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -77.546.744 -33.996.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
207.722.026 121.395.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 31.670.432 14.587.787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -17.749.673 -4.388.244
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -306.766 1.404.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
221.336.019 132.999.829
Finansman Gelirleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6526 Değişim: 0,29%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6678
Açılış: 8,6272
10,1310 Değişim: 0,14%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
491,72 Değişim: -0,11%
Düşük 490,38 22.09.2021 Yüksek 496,39
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.