KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:25
KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 105.815.808 -1.784.553 -9.270.540 1.086.307 -165.449 52.325.077 32.865 174.066.413 74.541.904 396.647.832 85.210.661 481.858.493
Transferler
3.464.746 68.807.281 -74.541.904 -2.269.877 2.269.877 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-771.998 -17.563 13.401.532 12.611.971 5.621.617 18.233.588
Dönem Karı (Zararı)
20 13.401.532 13.401.532 5.621.617 19.023.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -771.998 -17.563 -789.561 -789.561
Kar Payları
20 -18.673.378 -18.673.378 -1.506.543 -20.179.921
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -10.042.538 1.086.307 -183.012 55.789.823 32.865 224.200.316 13.401.532 388.316.548 91.595.612 479.912.160
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 215.280.708 71.221.773 436.986.496 121.932.616 558.919.112
Transferler
4.094.879 67.126.894 -71.221.773 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.579.729 -35.249 25.479.862 23.864.884 10.005.878 33.870.762
Dönem Karı (Zararı)
20 25.479.862 25.479.862 10.005.878 35.485.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.579.729 -35.249 -1.614.978 -1.614.978
Kar Payları
20 -22.102.209 -22.102.209 -685.010 -22.787.219
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -12.581.717 1.086.307 -286.936 60.682.142 32.865 260.305.393 25.479.862 438.749.171 131.253.484 570.002.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.811.033 61.499.636
Dönem Karı (Zararı)
35.485.740 19.023.149
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.485.740 19.023.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.962.494 19.181.721
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 7.858.771 6.843.253
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 342.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 342.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.478.707 4.716.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.205.797 4.714.744
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 272.910 2.095
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.957.973 3.979.684
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -3.400.985 -2.214.894
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 9.358.958 6.194.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 895.560 -871.635
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 7.579.643 4.183.444
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 1.191.840 -11.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.404.109 28.115.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.692.726 11.034.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-22 -14.143.318 -7.663.372
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -19.005.289 -16.667.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.372.718 4.352.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-22 22.809.942 37.059.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.044.125 66.320.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -801.986 -420.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -8.431.106 -4.400.374
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.602.599 -12.417.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 7.606.198 367.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -23.208.797 -12.784.638
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.524.322 -23.081.901
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 169.394.975 202.339.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -160.132.078 -205.241.962
Ödenen Temettüler
20 -22.787.219 -20.179.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.315.888 26.000.098
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.315.888 26.000.098
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.001.504 72.551.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.685.616 98.551.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.685.616 65.001.504
Ticari Alacaklar
304.029.673 295.539.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 56.729 122.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 303.972.944 295.416.826
Diğer Alacaklar
687.530 534.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 687.530 534.658
Stoklar
9 189.995.716 170.990.427
Peşin Ödenmiş Giderler
20.375.154 14.156.520
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.375.154 14.156.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 27.671 43.811
Diğer Dönen Varlıklar
14.666.948 15.328.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 14.666.948 15.328.803
ARA TOPLAM
577.468.308 561.595.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
577.468.308 561.595.164
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.463.208 2.555.398
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4.463.208 2.555.398
Diğer Alacaklar
301.614 279.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 301.614 279.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 50.084.317 51.007.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
243.155.045 230.879.956
Arazi ve Arsalar
14 9.893.401 9.757.901
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 6.097.278 6.145.990
Binalar
14 31.797.539 32.454.916
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 146.493.767 150.540.444
Taşıtlar
14 10.585.205 9.406.636
Mobilya ve Demirbaşlar
14 5.806.156 6.455.089
Özel Maliyetler
14 5.642.817 5.715.294
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 23.975.208 7.387.104
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 2.863.674 3.016.582
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.089.572 6.523.434
Diğer Haklar
15 3.170.429 3.221.091
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 2.448.227 2.254.310
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 470.916 1.048.033
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.546.550 9.742.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 9.828.526 8.747.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
326.890.018 311.156.792
TOPLAM VARLIKLAR
904.358.326 872.751.956
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.136.070 90.152.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.136.070 90.152.326
Banka Kredileri
6 97.136.070 90.152.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.888.697 26.930.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.888.697 26.930.309
Banka Kredileri
6 27.888.697 26.930.309
Ticari Borçlar
96.861.220 113.233.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 208.785 50.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 96.652.435 113.183.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.234.999 6.466.417
Diğer Borçlar
27.023.181 3.026.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 24.613.247 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.409.934 3.026.021
Ertelenmiş Gelirler
15.618.481 17.972.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 15.618.481 17.972.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 8.898.556 6.909.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.240.156 3.456.816
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.240.156 3.456.816
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.149.749 3.288.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.149.749 3.288.941
ARA TOPLAM
288.051.109 271.436.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
288.051.109 271.436.944
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 18.572.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 18.572.500
Banka Kredileri
6 20.000.000 18.572.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.318.126 23.497.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 25.318.126 23.497.555
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 986.436 325.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.304.562 42.395.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
334.355.671 313.832.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
438.749.171 436.986.496
Ödenmiş Sermaye
20 105.815.808 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -1.784.553 -1.784.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.782.346 -10.167.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.495.410 -9.915.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -12.581.717 -11.001.988
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.086.307 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20 -286.936 -251.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.682.142 56.587.263
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
20 56.867.154 52.772.275
Diğer Yedekler
20 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 260.305.393 215.280.708
Net Dönem Karı veya Zararı
20 25.479.862 71.221.773
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 131.253.484 121.932.616
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
570.002.655 558.919.112
TOPLAM KAYNAKLAR
904.358.326 872.751.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 285.558.404 181.971.824
Satışların Maliyeti
21 -226.064.136 -142.952.831
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.494.268 39.018.993
BRÜT KAR (ZARAR)
59.494.268 39.018.993
Genel Yönetim Giderleri
-10.309.837 -8.486.938
Pazarlama Giderleri
-12.514.704 -9.734.960
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.975.856 -900.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 17.463.713 12.714.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.943.382 -7.098.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.214.202 25.512.070
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 9.063.157 3.039.572
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.096.588 -989.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -895.560 871.635
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.285.211 28.434.081
Finansman Gelirleri
555.487 2.536.551
Finansman Giderleri
-8.775.315 -7.764.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.065.383 23.206.593
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.579.643 -4.183.444
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -9.058.766 -4.886.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.479.123 703.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.485.740 19.023.149
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.485.740 19.023.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.005.878 5.621.617
Ana Ortaklık Payları
25.479.862 13.401.532
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 25 0,24100000 0,12700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELş Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.025.294 -964.997
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-35.249 -17.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
445.565 192.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
445.565 192.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.614.978 -789.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.870.762 18.233.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.643.625 5.504.698
Ana Ortaklık Payları
24.227.137 12.728.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682480


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,00% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,7227 Değişim: 1,25%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3356 Değişim: 1,28%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
561,06 Değişim: 1,35%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.