KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 19:04
KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 1.675.898 -9.000 1.666.898 1.666.898 44.815 -295.738 -604.407 -900.145 1.077.542 -10.338 1.067.204
Transferler
-604.407 604.407
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.194.850 -21.649 1.173.201 1.173.201 -338.217 -338.217 834.984 -160.975 674.009
Dönem Karı (Zararı)
-338.217 -338.217 -338.217 -157.984 -496.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.194.850 -21.649 1.173.201 1.173.201 1.173.201 -2.991 1.170.210
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-134.738 -134.738 -134.738 134.738 134.738
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 2.736.010 -30.649 2.705.361 2.705.361 44.815 -765.407 -338.217 -1.103.624 1.912.526 -171.313 1.741.213
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 2.581.613 -49.371 2.532.242 2.532.242 44.815 -733.181 -447.737 -1.180.918 1.662.113 -101.927 1.560.186
Transferler
-46.704 -46.704 -46.704 -395.214 447.737 52.523 5.819 -5.819 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.063 -14.664 -240.727 -240.727 -327.844 -327.844 -568.571 -264.748 -833.319
Dönem Karı (Zararı)
-327.844 -327.844 -327.844 -231.297 -559.141
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.063 -14.664 -240.727 -240.727 -240.727 -33.451 -274.178
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 2.308.846 -64.035 2.244.811 2.244.811 44.815 -1.128.395 -327.844 -1.456.239 1.099.361 -372.494 726.867


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
415.051 135.155
Dönem Karı (Zararı)
-559.141 -496.201
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-559.141 -496.201
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.717.181 952.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
204.317 67.573
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.828 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 459 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -18.287 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.162 20.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.476 12.430
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -7.720 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.406 8.554
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
341.949 312.615
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.024 -4.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
343.280 312.618
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-13.002 -63.151
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24.695 67.192
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.192.804 517.448
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 95.452 -61.699
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-144.675 95.849
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-144.675 95.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-592.411 -296.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-580.024 -232.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.437 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.437 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8,10 -391.839 -524.330
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -63.771 -65.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
365.754 512.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
35.376 12.361
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.862 -31.569
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -11 -33.052
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.873 1.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.668 33.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.069 -44.946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.401 77.949
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
565.629 160.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-79.349 -9.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-67.915 -15.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -3.314 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
48.387 -6.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
188.684 62.095
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 62.095
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
188.665 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.389 -72.632
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -148.378 -72.622
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -11 -10
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9 -4.935 0
Alınan Faiz
13.027 4.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-441.280 -37.025
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
804.463 2.615.937
Kredilerden Nakit Girişleri
804.463 2.615.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-982.261 -2.553.797
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-982.261 -2.553.797
Ödenen Faiz
-263.482 -99.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.158 91.637
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.158 91.637
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 128.860 13.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 151.018 104.876


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 151.018 128.860
Ticari Alacaklar
1.310.972 756.101
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 786 2.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.310.186 753.831
Diğer Alacaklar
21.967 2.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.967 2.542
Stoklar
8 1.075.350 688.098
Peşin Ödenmiş Giderler
9 152.433 77.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
529 248
Diğer Dönen Varlıklar
210.960 159.729
ARA TOPLAM
2.923.229 1.813.339
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.923.229 1.813.339
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 10
Diğer Alacaklar
9.894 13.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.894 13.882
Maddi Duran Varlıklar
10 4.698.211 4.714.641
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 47.422 10.359
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 86.221 132.583
Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.920 26.886
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 9.002 37.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.871.680 4.935.655
TOPLAM VARLIKLAR
7.794.909 6.748.994
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 510.208 751.149
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 801.029 189.083
Ticari Borçlar
1.579.524 1.226.771
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 93 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.579.431 1.226.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
57.508 22.132
Diğer Borçlar
51.301 9.440
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 11
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
51.301 9.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 172.819 101.517
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
85.390 12.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.651 21.685
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.651 21.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.888 16.230
ARA TOPLAM
3.280.318 2.350.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.280.318 2.350.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.089.553 2.336.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
174.965 155.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 134.676 128.655
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 40.289 26.883
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 523.206 346.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.787.724 2.837.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.068.042 5.188.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.099.361 1.662.113
Ödenmiş Sermaye
180.000 180.000
Sermaye Düzeltme Farkları
118.749 118.749
Geri Alınmış Paylar (-)
-147 -147
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042 -33.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414 414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.244.811 2.532.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.244.811 2.532.242
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.308.846 2.581.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.035 -49.371
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.815 44.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.128.395 -733.181
Net Dönem Karı veya Zararı
-327.844 -447.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-372.494 -101.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
726.867 1.560.186
TOPLAM KAYNAKLAR
7.794.909 6.748.994


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.422.835 4.102.692 2.144.549 1.575.584
Satışların Maliyeti
16 -4.885.661 -3.349.956 -1.473.603 -1.335.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.537.174 752.736 670.946 240.533
BRÜT KAR (ZARAR)
1.537.174 752.736 670.946 240.533
Genel Yönetim Giderleri
-164.471 -80.537 -50.213 -28.325
Pazarlama Giderleri
-184.198 -59.369 -82.357 -20.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
300.127 158.006 167.518 44.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-425.238 -209.972 -61.447 -80.076
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.063.394 560.864 644.447 155.518
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
144.687 3.466 0 1.569
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -95.849 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.208.081 468.481 644.447 157.087
Finansman Gelirleri
35.066 26.461 15.288 1.319
Finansman Giderleri
-1.706.836 -1.052.842 -472.717 -394.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-463.689 -557.900 187.018 -236.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-95.452 61.699 -54.192 24.670
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -140.219 -34.939 -88.769 -13.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 44.767 96.638 34.577 38.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-559.141 -496.201 132.826 -211.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
-559.141 -496.201 132.826 -211.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-231.297 -157.984 -15.805 -40.239
Ana Ortaklık Payları
-327.844 -338.217 148.631 -171.436
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 18 -1,82140000 -1,87900000 0,82570000 -0,95240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-274.178 1.170.210 -266.926 1.179.999
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.493.563 0 1.493.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.997 -30.800 -14.931 -18.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-250.181 -292.553 -251.995 -294.999
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-256.180 -298.713 -256.181 -298.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.999 6.160 4.186 3.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-274.178 1.170.210 -266.926 1.179.999
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-833.319 674.009 -134.100 968.324
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-264.748 -160.975 -48.031 -41.948
Ana Ortaklık Payları
-568.571 834.984 -86.069 1.010.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216596


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.029 Değişim: 1,01% Hacim : 35.727 Mio.TL Son veri saati : 12:32
Düşük 8.019 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9607 Değişim: 0,30%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,5864 Değişim: 0,30%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.908,02 Değişim: 0,98%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.908,23
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.