KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 20:00
KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.578.589 13.578.589 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -181.873.877 -181.873.877 -185.028.269 -50.677.163 -235.705.432
Dönem Karı (Zararı)
-181.873.877 -181.873.877 -181.873.877 -50.356.685 -232.230.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -320.478 -3.474.870
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.262.896 -4.262.896 -4.262.896 4.262.896 4.262.896 0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-181.873.877 181.873.877 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.197.438 -2.197.438 -2.197.438 -327.011.521 -327.011.521 -329.208.959 -88.694.399 -417.903.358
Dönem Karı (Zararı)
-327.011.521 -327.011.521 -327.011.521 -88.312.906 -415.324.427
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.197.438 -2.197.438 -2.197.438 -2.197.438 -381.493 -2.578.931
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.601.103 -1.601.103 -1.601.103 1.601.103 1.601.103 0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -5.667.147 329.855.724 329.855.724 44.789.051 31.299.402 -327.011.521 -295.712.119 344.906.583 -10.452.772 334.453.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.362.369 -112.200.325
Dönem Karı (Zararı)
-415.324.427 -232.230.562
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-415.324.427 -232.230.562
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
540.103.478 218.042.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 84.791.669 84.426.021
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.986.339 14.309.742
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -23.664 -1.273
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -12.962.675 14.311.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.109.222 7.120.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.343.370 7.735.494
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.308 -1.838.379
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.761.544 1.223.715
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
117.262.183 77.796.012
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.947.156 -2.234.009
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 117.644.629 78.995.226
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -16.596.234 -22.664.644
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 19.160.944 23.699.439
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
347.573.447 52.890.034
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 253.300
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 253.300
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.273.589 -13.816.283
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.373.115 -4.936.762
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -5.373.115 -4.936.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
60.243.045 -83.637.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.453.816 44.315.411
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.129.335 -50.142.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.512.097 695.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.342.692 -55.302.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-428.496 2.010.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.244 100.046
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
193.244 100.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.769.147 -25.313.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.429.091 -15.367.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.659.944 -9.945.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
185.022.096 -97.824.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -7.703.389 -4.453.277
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -5.956.338 -9.922.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.413.440 -24.672.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.488.216 2.555.075
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.488.216 2.555.075
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.848.812 -32.102.762
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.802.476 -32.089.272
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -46.336 -13.490
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 2.640.756
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 2.640.756
Alınan Faiz
22 2.947.156 2.234.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.112.036 203.779.803
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
751.868.377 651.528.473
Kredilerden Nakit Girişleri
751.868.377 651.528.473
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-711.113.326 -368.753.444
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-711.113.326 -368.753.444
Ödenen Faiz
-178.867.087 -78.995.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.836.893 66.906.556
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.836.893 66.906.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 80.557.840 13.651.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.394.733 80.557.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 112.394.733 80.557.840
Ticari Alacaklar
216.151.542 146.835.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 216.151.542 146.835.007
Diğer Alacaklar
11.473.686 8.790.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.473.686 8.790.572
Stoklar
10 182.289.478 163.777.547
Peşin Ödenmiş Giderler
11 16.024.870 2.308.529
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 537.457 339.656
Diğer Dönen Varlıklar
16 67.181.105 52.675.299
ARA TOPLAM
606.052.871 455.284.450
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 11.030.000 11.030.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
617.082.871 466.314.450
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.000 10.000
Diğer Alacaklar
783.733 844.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 783.733 844.059
Maddi Duran Varlıklar
12 1.665.971.173 1.730.103.700
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 6.949.936 2.837.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 141.315.083 145.099.624
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.485.229 5.689.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 83.222.395 74.746.908
Diğer Duran Varlıklar
16 15.375.645 4.285.449
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.920.113.194 1.963.616.582
TOPLAM VARLIKLAR
2.537.196.065 2.429.931.032
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 608.032.882 307.400.042
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 204.994.551 170.251.146
Ticari Borçlar
314.206.960 148.460.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 314.206.960 148.460.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.352.882 7.781.378
Diğer Borçlar
2.053.603 1.860.359
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.053.603 1.860.359
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 22.789.086 4.881.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.517.533 1.291.439
Kısa Vadeli Karşılıklar
306.915 302.607
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 306.915 302.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 6.742.476 5.077.524
ARA TOPLAM
1.168.996.888 647.306.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.168.996.888 647.306.435
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 947.672.547 949.281.875
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.457
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.737.798 49.112.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 42.744.093 38.880.448
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.993.705 10.232.161
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 31.335.021 31.762.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.033.745.366 1.030.267.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.202.742.254 1.677.573.863
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
344.906.583 674.115.542
Ödenmiş Sermaye
17 180.000.000 180.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414.213 414.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
329.855.724 333.654.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
329.855.724 333.654.265
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 335.522.871 337.123.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -5.667.147 -3.469.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.299.402 211.572.176
Net Dönem Karı veya Zararı
-327.011.521 -181.873.877
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.452.772 78.241.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
334.453.811 752.357.169
TOPLAM KAYNAKLAR
2.537.196.065 2.429.931.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.160.528.594 783.591.810
Satışların Maliyeti
18 -989.336.378 -753.641.563
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
171.192.216 29.950.247
BRÜT KAR (ZARAR)
171.192.216 29.950.247
Genel Yönetim Giderleri
19 -49.100.486 -50.446.029
Pazarlama Giderleri
19 -115.220.983 -61.753.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 87.577.148 58.639.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -54.371.145 -60.502.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.076.750 -84.111.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 8.320.271 7.190.771
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -20.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.397.021 -76.941.158
Finansman Gelirleri
23 16.244.407 11.496.651
Finansman Giderleri
24 -481.239.444 -180.602.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-416.598.016 -246.046.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.273.589 13.816.283
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.984.631 -5.524.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 8.258.220 19.341.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-415.324.427 -232.230.562
DÖNEM KARI (ZARARI)
-415.324.427 -232.230.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-88.312.906 -50.356.685
Ana Ortaklık Payları
-327.011.521 -181.873.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(kayıp) 26 -1,81670000 -1,01040000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.578.931 -3.474.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.223.664 -4.343.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
644.733 868.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 644.733 868.718
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.578.931 -3.474.870
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-417.903.358 -235.705.432
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-88.694.399 -50.677.163
Ana Ortaklık Payları
-329.208.959 -185.028.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917537


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0598 Değişim: 0,66%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6552 Değişim: 0,51%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
461,20 Değişim: 1,52%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.