KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:38
KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.461.050 -39.221.123
Dönem Karı (Zararı)
-432.959.345 -118.674.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-432.959.345 -118.674.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
436.422.682 152.191.288
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
63.914.949 62.561.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.170.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.616
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.151.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.749.895 8.956.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.899.947 9.772.897
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.574.483
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 849.948 758.362
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.079.345 74.014.172
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.179.037 -1.942.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
83.347.938 75.355.423
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-11.423.455 -18.195.666
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14.333.899 18.797.002
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
277.181.056 -485.036
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 253.300
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
253.300
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 9.076.500 5.872.046
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.579.063 -151.741
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.579.063 -151.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.790.214 -59.883.917
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.906.246 59.580.451
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.260.991 -47.796.050
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.025.490 -9.130.537
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.965.662 -30.281.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.214.887 -2.570.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
608.373 -7.507
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
608.373 -7.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.963 -29.678.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.143.317 -33.294.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.815.354 3.615.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.253.551 -26.367.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.424.602 -3.279.283
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.367.899 -9.574.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
161.304 -28.014.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.846.566 224.816
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.846.566 224.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.794.207 -31.907.930
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.775.790 -31.894.809
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -18.417 -13.121
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.070.092 1.725.764
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.070.092 1.725.764
Alınan Faiz
2.179.037 1.942.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.193.227 101.037.240
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
594.578.683 520.527.098
Kredilerden Nakit Girişleri
594.578.683 520.527.098
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-484.037.518 -344.134.434
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-484.037.518 -344.134.434
Ödenen Faiz
-83.347.938 -75.355.424
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.815.581 33.801.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.815.581 33.801.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 80.557.840 13.651.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 132.373.421 47.452.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.578.589 13.578.589 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -92.849.367 -92.849.367 -96.571.416 -26.173.548 -122.744.964
Dönem Karı (Zararı)
-92.849.367 -92.849.367 -92.849.367 -25.825.458 -118.674.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -348.090 -4.070.139
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -4.037.366 337.349.504 337.349.504 44.789.051 207.309.280 -92.849.367 114.459.913 762.572.395 102.745.242 865.317.637
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.