KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:48
KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.578.589 13.578.589 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.785.883 -2.785.883 -2.785.883 -101.827.098 -101.827.098 -104.612.981 -28.544.012 -133.156.993
Dönem Karı (Zararı)
-101.827.098 -101.827.098 -101.827.098 -28.259.422 -130.086.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.785.883 -2.785.883 -2.785.883 -2.785.883 -284.590 -3.070.473
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -3.101.200 338.285.670 338.285.670 44.789.051 207.309.280 -101.827.098 105.482.182 754.530.830 100.374.778 854.905.608
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-181.873.877 181.873.877 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.063.252 -1.063.252 -1.063.252 -175.150.037 -175.150.037 -176.213.289 -43.877.356 -220.090.645
Dönem Karı (Zararı)
-175.150.037 -175.150.037 -175.150.037 -43.665.821 -218.815.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.063.252 -1.063.252 -1.063.252 -1.063.252 -211.535 -1.274.787
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -4.532.961 332.591.013 332.591.013 44.789.051 29.698.299 -175.150.037 -145.451.738 497.902.253 34.364.271 532.266.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.917.609 24.339.685
Dönem Karı (Zararı)
-218.815.858 -130.086.520
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-218.815.858 -130.086.520
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
232.109.228 165.917.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44.572.171 41.536.876
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.170.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 18.616
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.151.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.071.824 6.985.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.484.678 8.108.292
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.574.483
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 587.146 451.501
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.987.976 37.373.973
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.201.551 -1.431.243
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
50.825.564 38.717.754
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-8.937.660 -14.451.839
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10.301.623 14.539.301
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
124.556.225 75.585.874
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 232.298
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
232.298
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 6.997.281 3.177.041
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.249 -144.548
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-76.249 -144.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.301.377 -967.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.111.517 40.387.700
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.830.169 -19.323.016
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.979.581 -233.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.721.443 -5.446.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
638.658 906.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.618 625.857
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-203.618 625.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.066.161 -17.884.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.704.044 -24.600.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.770.205 6.716.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.594.747 34.863.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.413.952 -2.605.168
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.263.186 -7.918.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.842.687 -17.215.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.674 211.034
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.674 211.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.428.391 -15.038.135
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.412.712 -15.033.472
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -15.679 -4.663
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-704.521 -3.819.725
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-704.521 -3.819.725
Alınan Faiz
1.201.551 1.431.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.432.027 17.869.075
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
331.784.942 240.945.325
Kredilerden Nakit Girişleri
331.784.942 240.945.325
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.391.405 -184.358.496
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.391.405 -184.358.496
Ödenen Faiz
-50.825.564 -38.717.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.357.105 24.993.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.357.105 24.993.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 80.557.840 13.651.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.200.735 38.644.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.200.735 80.557.840
Ticari Alacaklar
165.644.901 146.835.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 165.644.901 146.835.007
Diğer Alacaklar
7.266.648 8.790.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.266.648 8.790.572
Stoklar
8 175.607.716 163.777.547
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.082.056 2.308.529
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
295.575 339.656
Diğer Dönen Varlıklar
62.276.108 52.675.299
ARA TOPLAM
489.373.739 455.284.450
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 11.030.000 11.030.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
500.403.739 466.314.450
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.000 10.000
Diğer Alacaklar
784.733 844.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
784.733 844.059
Maddi Duran Varlıklar
10 1.694.096.116 1.730.103.700
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.757.676 2.837.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 143.196.020 145.099.624
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.600.047 5.689.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 70.885.261 74.746.908
Diğer Duran Varlıklar
6.016.015 4.285.449
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.918.345.868 1.963.616.582
TOPLAM VARLIKLAR
2.418.749.607 2.429.931.032
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 426.583.040 307.400.042
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 165.472.223 170.251.146
Ticari Borçlar
189.244.285 148.460.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 189.244.285 148.460.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.420.036 7.781.378
Diğer Borçlar
1.656.741 1.860.359
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.656.741 1.860.359
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 20.798.800 4.881.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.709.095 1.291.439
Kısa Vadeli Karşılıklar
302.607 302.607
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 302.607 302.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.462.227 5.077.524
ARA TOPLAM
822.649.054 647.306.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
822.649.054 647.306.435
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 979.992.885 949.281.875
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.457
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.363.965 49.112.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 41.544.658 38.880.448
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.819.307 10.232.161
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 31.477.179 31.762.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.063.834.029 1.030.267.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.886.483.083 1.677.573.863
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
497.902.253 674.115.542
Ödenmiş Sermaye
15 180.000.000 180.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414.213 414.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
332.591.013 333.654.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
332.591.013 333.654.265
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
337.123.974 337.123.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.532.961 -3.469.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.698.299 211.572.176
Net Dönem Karı veya Zararı
-175.150.037 -181.873.877
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.364.271 78.241.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
532.266.524 752.357.169
TOPLAM KAYNAKLAR
2.418.749.607 2.429.931.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 491.223.736 445.388.178 225.900.586 197.381.250
Satışların Maliyeti
16 -434.445.606 -400.907.418 -198.121.154 -184.395.116
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.778.130 44.480.760 27.779.432 12.986.134
BRÜT KAR (ZARAR)
56.778.130 44.480.760 27.779.432 12.986.134
Genel Yönetim Giderleri
-23.702.285 -24.952.833 -11.558.229 -13.006.698
Pazarlama Giderleri
-47.080.486 -37.060.288 -19.314.194 -12.311.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.964.654 35.960.654 15.137.017 15.201.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.755.187 -30.930.003 -9.099.794 -15.400.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.795.174 -12.501.710 2.944.232 -12.531.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.277.801 1.575.791 552.189 995.697
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.151.600 -1.151.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.517.373 -12.077.519 3.496.421 -12.687.677
Finansman Gelirleri
3.068.743 16.324.541 2.695.225 14.821.066
Finansman Giderleri
-213.369.947 -131.156.501 -103.572.593 -65.399.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-211.818.577 -126.909.479 -97.380.947 -63.265.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.997.281 -3.177.041 -2.931.637 -1.030.766
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.102.245 -2.569.312 -1.729.185 -976.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.895.036 -607.729 -1.202.452 -54.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-218.815.858 -130.086.520 -100.312.584 -64.296.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
-218.815.858 -130.086.520 -100.312.584 -64.296.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-43.665.821 -28.259.422 -20.034.725 -13.220.655
Ana Ortaklık Payları
-175.150.037 -101.827.098 -80.277.859 -51.075.805
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) 18 -0,97310000 -0,56570000 -0,44600000 -0,28380000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.274.787 -3.070.473 438.675 1.522.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.593.484 -3.838.091 548.344 1.902.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
318.697 767.618 -109.669 -380.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
318.697 767.618 -109.669 -380.578
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.274.787 -3.070.473 438.675 1.522.309
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-220.090.645 -133.156.993 -99.873.909 -62.774.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-43.877.356 -28.544.012 -19.974.171 -13.178.712
Ana Ortaklık Payları
-176.213.289 -104.612.981 -79.899.738 -49.595.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870071


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3110 Değişim: -1,71%
Düşük 8,3059 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1135 Değişim: -1,53%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,74 Değişim: -0,48%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.