KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:32
KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.578.589 13.578.589 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.266.249 -4.266.249 -4.266.249 -50.751.293 -50.751.293 -55.017.542 -15.365.300 -70.382.842
Dönem Karı (Zararı)
-50.751.293 -50.751.293 -50.751.293 -15.038.767 -65.790.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.266.249 -4.266.249 -4.266.249 -4.266.249 -326.533 -4.592.782
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -4.581.566 336.805.304 336.805.304 44.789.051 207.309.280 -50.751.293 156.557.987 804.126.269 113.553.490 917.679.759
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-181.873.877 181.873.877 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -94.872.178 -94.872.178 -96.313.551 -23.903.185 -120.216.736
Dönem Karı (Zararı)
-94.872.178 -94.872.178 -94.872.178 -23.631.096 -118.503.274
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -272.089 -1.713.462
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -4.911.082 332.212.892 332.212.892 44.789.051 29.698.299 -94.872.178 -65.173.879 577.801.991 54.338.442 632.140.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.866.250 45.801.907
Dönem Karı (Zararı)
-118.503.274 -65.790.060
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-118.503.274 -65.790.060
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
103.268.683 91.769.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 23.328.650 20.456.231
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.179.478 18.616
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 18.616
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.179.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.216.518 8.046.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.982.771 7.842.169
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 233.747 203.977
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.561.623 17.842.770
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-649.362 -580.094
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.275.188 18.611.331
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-6.238.307 -9.920.304
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7.174.104 9.731.837
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
51.351.975 43.873.610
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -613.977
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-613.977
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 4.065.644 2.146.275
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.249 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-76.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.198.061 27.116.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.307.071 30.595.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.673.942 -5.644.153
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.172.599 -6.498.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.865.299 19.781.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.560.813 -17.084
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
643.617 656.689
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
643.617 656.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.065.940 -11.756.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.112.097 -11.936.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.046.157 180.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.963.470 53.096.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.961.431 -1.845.033
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.135.789 -5.449.569
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-405.524 -8.688.146
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.673 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-766.968 -5.877.639
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-751.289 -5.879.987
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.679 2.348
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-376.591 -3.390.601
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-376.591 -3.390.601
Alınan Faiz
649.362 580.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.988.048 100.411.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
188.392.786 162.565.609
Kredilerden Nakit Girişleri
188.392.786 162.565.609
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-183.105.646 -53.415.219
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-183.105.646 -53.415.219
Ödenen Faiz
-24.275.188 -8.738.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.472.678 137.525.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.472.678 137.525.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 80.557.840 13.651.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 87.030.518 151.176.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 87.030.518 80.557.840
Ticari Alacaklar
173.967.974 146.835.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 173.967.974 146.835.007
Diğer Alacaklar
10.395.064 8.790.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.395.064 8.790.572
Stoklar
10 149.283.083 163.777.547
Peşin Ödenmiş Giderler
11 25.312.176 2.308.529
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
168.178 339.656
Diğer Dönen Varlıklar
63.204.995 52.675.299
ARA TOPLAM
509.361.988 455.284.450
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 11.030.000 11.030.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
520.391.988 466.314.450
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.000 10.000
Diğer Alacaklar
787.259 844.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 787.259 844.059
Maddi Duran Varlıklar
12 1.711.179.645 1.730.103.700
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.297.522 2.837.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 144.154.744 145.099.624
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.235.015 5.689.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
72.199.559 74.746.908
Diğer Duran Varlıklar
4.491.636 4.285.449
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.936.355.380 1.963.616.582
TOPLAM VARLIKLAR
2.456.747.368 2.429.931.032
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 375.850.536 307.400.042
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 138.521.137 170.251.146
Ticari Borçlar
223.087.494 148.460.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 223.087.494 148.460.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.342.191 7.781.378
Diğer Borçlar
2.503.976 1.860.359
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.503.976 1.860.359
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.960.001 4.881.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.357.232 1.291.439
Kısa Vadeli Karşılıklar
302.607 302.607
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 302.607 302.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.327.053 5.077.524
ARA TOPLAM
770.252.227 647.306.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
770.252.227 647.306.435
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 971.365.828 949.281.875
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.457
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.509.524 49.112.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 41.043.616 38.880.448
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.465.908 10.232.161
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31.479.356 31.762.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.054.354.708 1.030.267.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.824.606.935 1.677.573.863
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
577.801.991 674.115.542
Ödenmiş Sermaye
18 180.000.000 180.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414.213 414.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
332.212.892 333.654.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
332.212.892 333.654.265
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
337.123.974 337.123.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.911.082 -3.469.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.698.299 211.572.176
Net Dönem Karı veya Zararı
-94.872.178 -181.873.877
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.338.442 78.241.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
632.140.433 752.357.169
TOPLAM KAYNAKLAR
2.456.747.368 2.429.931.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 265.323.150 248.006.928
Satışların Maliyeti
19 -236.324.452 -216.512.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.998.698 31.494.626
BRÜT KAR (ZARAR)
28.998.698 31.494.626
Genel Yönetim Giderleri
-12.144.056 -11.946.135
Pazarlama Giderleri
-27.766.292 -24.748.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.827.637 20.759.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.655.393 -15.529.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.739.406 30.064
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
725.612 580.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.013.794 610.158
Finansman Gelirleri
373.518 1.503.475
Finansman Giderleri
-109.797.354 -65.757.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-114.437.630 -63.643.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.065.644 -2.146.275
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.373.060 -1.593.300
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.692.584 -552.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.503.274 -65.790.060
DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.503.274 -65.790.060
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.631.096 -15.038.767
Ana Ortaklık Payları
21 -94.872.178 -50.751.293
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Kayıp) 21 -0,52710000 -0,28200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.713.462 -4.592.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.141.828 -5.740.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
428.366 1.148.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
428.366 1.148.196
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.713.462 -4.592.782
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-120.216.736 -70.382.842
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.903.185 -15.365.300
Ana Ortaklık Payları
-96.313.551 -55.017.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850268


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: 0,00% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,4029 Değişim: 0,20%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4199
Açılış: 13,3767
15,1810 Değişim: 0,24%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,1986
Açılış: 15,144
793,04 Değişim: 0,39%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 793,88
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.