" />

KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:49
KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 285.177 341.386.870 -384.315 341.002.555 341.002.555 44.789.051 332.693.575 -11.805.706 320.887.869 872.524.366 112.852.968 985.377.334
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-11.805.706 11.805.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.998 68.998 68.998 -13.578.589 -13.578.589 -13.509.591 -19.461.264 -32.970.855
Dönem Karı (Zararı)
-13.578.589 -13.578.589 -13.578.589 -19.406.717 -32.985.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.998 68.998 68.998 68.998 -54.547 14.451
Sermaye Arttırımı
100.000.000 -100.000.000 -100.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
129.036 129.036 35.527.086 35.656.122
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.578.589 13.578.589 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -181.873.877 -181.873.877 -185.028.269 -50.677.163 -235.705.432
Dönem Karı (Zararı)
-181.873.877 -181.873.877 -181.873.877 -50.356.685 -232.230.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -3.154.392 -320.478 -3.474.870
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.262.896 -4.262.896 -4.262.896 4.262.896 4.262.896 0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.200.325 162.060.444
Dönem Karı (Zararı)
-232.230.562 -32.985.306
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-232.230.562 -32.985.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
189.420.864 253.980.741
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 84.426.021 43.799.935
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.312.288 -130.617
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.273 -130.617
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -14.311.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.120.830 7.599.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.735.494 6.389.113
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.838.379 -229.940
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.223.715 1.440.668
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
77.796.012 42.120.483
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.234.009 -1.897.421
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 78.995.226 48.015.561
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -22.664.644 -38.810.908
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 23.699.439 34.813.251
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.890.034 180.785.960
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
253.300 -253.300
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 253.300 -253.300
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -13.816.283 -21.870.668
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.936.762 1.929.107
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.936.762 1.929.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.015.201 -45.546.527
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.315.411 -3.465.188
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.520.232 -66.766.342
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
695.411 704.240
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.302.372 18.682.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.010.150 12.560
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.046 -4.716.809
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
100.046 -4.716.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.313.615 10.002.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.367.641 -3.962.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.945.974 13.964.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-97.824.899 175.448.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.453.277 -3.209.439
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -9.922.149 -10.179.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.672.922 -142.712.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.555.075 633.040
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.555.075 633.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.102.762 -144.843.630
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -32.089.272 -144.732.747
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -13.490 -110.883
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.640.756 -399.251
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 2.640.756 -399.251
Alınan Faiz
22 2.234.009 1.897.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
203.779.803 -68.505.110
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 35.785.638
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.785.638
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
651.528.473 345.339.525
Kredilerden Nakit Girişleri
651.528.473 345.339.525
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-368.753.444 -368.753.444 -397.175.500
Ödenen Faiz
-78.995.226 -52.454.773
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.906.556 -49.157.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.906.556 -49.157.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.651.284 62.808.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 80.557.840 13.651.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 80.557.840 13.651.284
Ticari Alacaklar
146.835.007 214.848.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 146.835.007 214.848.584
Diğer Alacaklar
8.790.572 1.781.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.790.572 1.781.570
Türev Araçlar
27 253.300
Stoklar
10 163.777.547 127.946.300
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.308.529 4.092.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 339.656 96.614
Diğer Dönen Varlıklar
16 52.675.299 31.019.844
ARA TOPLAM
455.284.450 393.689.869
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 11.030.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
466.314.450 393.689.869
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.000 10.000
Diğer Alacaklar
844.059 1.022.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 844.059 1.022.081
Maddi Duran Varlıklar
12 1.730.103.700 1.792.621.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.837.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 145.099.624 149.030.591
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.689.472 7.241.795
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 74.746.908 55.996.612
Diğer Duran Varlıklar
16 4.285.449 10.004.881
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.963.616.582 2.015.927.346
TOPLAM VARLIKLAR
2.429.931.032 2.409.617.215
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 307.400.042 148.966.753
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 170.251.146 172.292.635
Ticari Borçlar
148.460.502 226.427.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 148.460.502 226.427.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.781.378 5.771.228
Diğer Borçlar
1.860.359 1.760.313
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 311.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.860.359 1.448.819
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.881.438 15.060.104
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.291.439 5.445.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
302.607 2.140.986
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 302.607 2.140.986
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 5.077.524 4.525.627
ARA TOPLAM
647.306.435 582.390.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
647.306.435 582.390.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 949.281.875 765.005.920
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.457 672.703
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.112.609 40.263.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 38.880.448 31.254.643
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 10.232.161 9.008.446
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 31.762.487 33.222.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.030.267.428 839.163.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.677.573.863 1.421.554.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
674.115.542 859.143.811
Ödenmiş Sermaye
17 180.000.000 180.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414.213 414.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
333.654.265 341.071.553
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
333.654.265 341.071.553
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
337.123.974 341.386.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.469.709 -315.317
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
211.572.176 220.887.869
Net Dönem Karı veya Zararı
-181.873.877 -13.578.589
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
78.241.627 128.918.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
752.357.169 988.062.601
TOPLAM KAYNAKLAR
2.429.931.032 2.409.617.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 783.591.810 980.807.069
Satışların Maliyeti
18 -753.641.563 -703.189.220
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.950.247 277.617.849
BRÜT KAR (ZARAR)
29.950.247 277.617.849
Genel Yönetim Giderleri
19 -50.446.029 -46.315.566
Pazarlama Giderleri
19 -61.753.485 -42.528.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 58.639.395 71.764.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -60.502.057 -69.578.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-84.111.929 190.959.370
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 7.190.771 2.117.798
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -20.000 -2.149.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.941.158 190.927.684
Finansman Gelirleri
23 11.496.651 93.811.777
Finansman Giderleri
24 -180.602.338 -339.595.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-246.046.845 -54.855.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.816.283 21.870.668
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.524.965 -16.002.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 19.341.248 37.873.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-232.230.562 -32.985.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
-232.230.562 -32.985.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-50.356.685 -19.406.717
Ana Ortaklık Payları
-181.873.877 -13.578.589
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 -1,01040000 -0,07690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.474.870 14.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.343.588 18.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
868.718 -3.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 868.718 -3.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.474.870 14.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-235.705.432 -32.970.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-50.677.163 -19.461.264
Ana Ortaklık Payları
-185.028.269 -13.509.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826750


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.