KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:08
KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 285.177 341.386.870 -384.315 341.002.555 341.002.555 44.789.051 332.693.575 -11.805.706 320.887.869 872.524.366 112.852.968 985.377.334
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-11.805.706 11.805.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.255.564 1.255.564 1.255.564 -100.728.680 -100.728.680 -99.473.116 -34.198.513 -133.671.629
Dönem Karı (Zararı)
-100.728.680 -100.728.680 -100.728.680 -33.939.889 -134.668.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.255.564 1.255.564 1.255.564 1.255.564 -258.624 996.940
Sermaye Arttırımı
100.000.000 129.036 -100.000.000 -100.000.000 129.036 35.527.086 35.656.122
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 871.249 342.258.119 342.258.119 44.789.051 220.887.869 -100.728.680 120.159.189 773.180.286 114.181.541 887.361.827
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.578.589 13.578.589 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -92.849.367 -92.849.367 -96.571.416 -26.173.548 -122.744.964
Dönem Karı (Zararı)
-92.849.367 -92.849.367 -92.849.367 -25.825.458 -118.674.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -348.090 -4.070.139
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -4.037.366 337.349.504 337.349.504 44.789.051 207.309.280 -92.849.367 114.459.913 762.572.395 102.745.242 865.317.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.221.123 223.184.386
Dönem Karı (Zararı)
-118.674.825 -134.668.569
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-118.674.825 -134.668.569
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
152.191.288 344.858.148
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 62.561.555 34.452.546
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.170.216 -85.601
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 18.616 -85.601
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.151.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.956.776 5.517.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.772.897 4.050.370
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.574.483 2.600
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 758.362 1.464.953
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
74.014.172 96.968.097
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.942.587 -1.980.753
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
75.355.423 97.135.647
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-18.195.666 -2.625.963
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18.797.002 4.439.166
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-485.036 241.305.373
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
253.300 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
253.300
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.872.046 -33.403.540
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-151.741 103.350
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-151.741 103.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.883.917 18.489.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.580.451 4.741.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.474.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.474.730
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.796.050 -43.173.932
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.130.537 -3.124.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.281.144 59.316.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.570.131 4.040.156
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.507 -4.570.027
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.507 -4.570.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.678.999 2.734.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-33.294.200 2.078.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.615.201 656.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.367.454 228.678.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.279.283 -2.674.737
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.574.386 -2.819.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.014.763 -136.506.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
224.816 302.629
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
224.816 302.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.907.930 -139.216.869
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -31.894.809 -139.150.294
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.121 -66.575
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.725.764 426.849
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
1.725.764 426.849
Alınan Faiz
1.942.587 1.980.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.037.240 -63.722.012
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.785.638
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.785.638
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
520.527.098 199.994.352
Kredilerden Nakit Girişleri
520.527.098 199.994.352
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-344.134.434 -257.863.275
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-344.134.434 -257.863.275
Ödenen Faiz
-75.355.424 -41.638.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.801.354 22.955.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.801.354 22.955.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.651.284 62.808.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.452.638 85.764.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.452.638 13.651.284
Ticari Alacaklar
136.452.515 214.848.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 136.452.515 214.848.584
Diğer Alacaklar
1.941.815 1.781.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.941.815 1.781.570
Türev Araçlar
19 253.300
Stoklar
8 175.742.350 127.946.300
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.813.087 4.092.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
617.991 96.614
Diğer Dönen Varlıklar
63.039.302 31.019.844
ARA TOPLAM
439.059.698 393.689.869
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 11.030.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
450.089.698 393.689.869
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.000 10.000
Diğer Alacaklar
846.194 1.022.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
846.194 1.022.081
Maddi Duran Varlıklar
10 1.753.722.678 1.792.621.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.494.401
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 146.070.271 149.030.591
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.203.082 7.241.795
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 54.249.955 55.996.612
Diğer Duran Varlıklar
4.230.218 10.004.881
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.966.826.799 2.015.927.346
TOPLAM VARLIKLAR
2.416.916.497 2.409.617.215
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 278.460.231 148.966.753
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 152.288.105 172.292.635
Ticari Borçlar
177.950.708 226.427.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 177.950.708 226.427.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.288.771 5.771.228
Diğer Borçlar
1.752.806 1.760.313
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 311.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.752.806 1.448.819
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 13.423.496 15.060.104
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.919.224 5.445.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
566.503 2.140.986
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 566.503 2.140.986
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.622.064 4.525.627
ARA TOPLAM
640.271.908 582.390.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
640.271.908 582.390.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 831.424.600 765.005.920
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
282.694 672.703
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.515.065 40.263.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 37.748.257 31.254.643
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.766.808 9.008.446
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 32.104.593 33.222.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
911.326.952 839.163.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.551.598.860 1.421.554.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
762.572.395 859.143.811
Ödenmiş Sermaye
15 180.000.000 180.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414.213 414.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
337.349.504 341.071.553
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
337.349.504 341.071.553
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
341.386.870 341.386.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.037.366 -315.317
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
207.309.280 220.887.869
Net Dönem Karı veya Zararı
-92.849.367 -13.578.589
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
102.745.242 128.918.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
865.317.637 988.062.601
TOPLAM KAYNAKLAR
2.416.916.497 2.409.617.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 614.082.801 771.642.957 168.694.623 293.630.878
Satışların Maliyeti
16 -564.059.055 -542.717.939 -163.151.637 -209.671.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.023.746 228.925.018 5.542.986 83.959.423
BRÜT KAR (ZARAR)
50.023.746 228.925.018 5.542.986 83.959.423
Genel Yönetim Giderleri
-36.929.809 -34.661.738 -11.976.976 -11.339.095
Pazarlama Giderleri
-49.622.995 -29.987.804 -12.562.707 -16.162.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.147.933 25.689.252 12.187.279 -285.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.739.113 -25.401.922 -18.809.110 -6.826.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-38.120.238 164.562.806 -25.618.528 49.346.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.094.328 2.084.105 518.537 1.083.399
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.171.600 -20.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.197.510 166.646.911 -25.119.991 50.429.643
Finansman Gelirleri
37.732.015 32.584.325 21.407.474 31.497.967
Finansman Giderleri
-113.337.284 -367.303.345 17.819.217 -295.163.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-112.802.779 -168.072.109 14.106.700 -213.235.568
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.872.046 33.403.540 -2.695.005 41.756.151
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.225.419 -8.076.724 -1.656.107 2.264.950
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.646.627 41.480.264 -1.038.898 39.491.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.674.825 -134.668.569 11.411.695 -171.479.417
DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.674.825 -134.668.569 11.411.695 -171.479.417
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.825.458 -33.939.889 2.433.964 -36.247.382
Ana Ortaklık Payları
-92.849.367 -100.728.680 8.977.731 -135.232.035
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Kayıp) 18 -0,52590000 -0,57060000 0,05090000 -0,76600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.070.139 996.940 -999.666 -575.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.087.673 1.246.175 -1.249.582 -719.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.017.534 -249.235 249.916 143.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.017.534 -249.235 249.916 143.943
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.070.139 996.940 -999.666 -575.771
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-122.744.964 -133.671.629 10.412.029 -172.055.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.173.548 -34.198.513 2.370.464 -36.232.477
Ana Ortaklık Payları
-96.571.416 -99.473.116 8.041.565 -135.822.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798204


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.393 Değişim: -0,53% Hacim : 9.723 Mio.TL Son veri saati : 11:43
Düşük 2.389 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9684 Değişim: 0,85%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,9761
Açılış: 16,8262
17,5060 Değişim: -0,18%
Düşük 17,4935 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
984,04 Değişim: 0,64%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 985,93
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.