KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:30
KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28.800 2.972 8.404 -1.959 -6.640 31.577
Yeni Bakiye
28.800 2.972 8.404 -1.959 -6.640 31.577
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 -1.685 -1.681
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
300 300
Kar Dağıtımı
-6.640 6.640
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-6.640 6.640
Dönem Sonu Bakiyeler
29.100 2.976 8.404 -8.599 -1.685 30.196
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 3.968 8.404 -8.598 2.681 36.455
Yeni Bakiye
30.000 3.968 8.404 -8.598 2.681 36.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62 -6.928 -6.866
Kar Dağıtımı
2.681 -2.681
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.681 -2.681
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 4.030 11.085 -8.598 -6.928 29.589


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 11.880 19.535 5.207 10.125
FAKTORİNG GELİRLERİ
11.880 19.535 5.207 10.125
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
7.884 15.022 3.307 7.553
İskontolu
7.863 15.012 3.286 7.543
Diğer
21 10 21 10
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.996 4.513 1.900 2.572
İskontolu
3.943 4.475 1.859 2.550
Diğer
53 38 41 22
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-7.887 -12.355 -3.596 -6.690
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.491 -3.666 -1.162 -2.035
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-2.098 -5.206 -717 -2.891
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.164 -1.563 -1.146 -829
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-594 -1.080 -327 -576
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-540 -840 -244 -359
BRÜT KAR (ZARAR)
3.993 7.180 1.611 3.435
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -4.278 -4.295 -1.876 -2.129
Personel Giderleri
-2.211 -2.209 -965 -1.092
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-72 -13 -44 -13
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.488 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.634 -570 -773
Diğer
-507 -439 -297 -251
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-285 2.885 -265 1.306
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 956 1.770 207 1.194
Bankalardan Alınan Faizler
51 71 32 38
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
553 548 12 489
Diğer
352 1.151 163 667
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.007 -2.230 -515 -914
Özel Karşılıklar
-1.007 -2.230 -515 -914
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -8.526 -4.509 -3.733 -2.245
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-8.524 -4.483 -3.732 -2.231
Diğer
-2 -26 -1 -14
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.862 -2.084 -4.306 -659
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18 -8.862 -2.084 -4.306 -659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
18 1.934 399 952 379
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 11
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.934 399 952 368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-6.928 -1.685 -3.354 -280
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-6.928 -1.685 -3.354 -280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.928 -1.685 -3.354 -280
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.803 96
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
7.884 15.019
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-4.377 -10.791
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.045 4.513
Elde Edilen Diğer Kazançlar
339 1.770
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
139 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.490 -2.209
Ödenen Vergiler
8 399
Diğer
-745 -8.605
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.803 741
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
16.558 -30.706
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
44 -4.168
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
563 -117
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.088 4.188
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-18.376 31.194
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
926 350
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.606 837
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -759
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
75
Diğer
9 35
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-759 110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
267 604
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.164 -1.563
Diğer
-7.920 4
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-9.817 -955
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.030 -8
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
816 677
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.846 669


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.928 -1.685 -3.354 -280
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
62 4 76 4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
62 4 76 4
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77 5 77 5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15 -1 -1 -1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.866 -1.681 -3.278 -276


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1.849 1.849 816 816
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 79.383 79.383 98.172 98.172
Faktoring Alacakları
76.661 76.661 95.255 95.255
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
76.661 76.661 95.255 95.255
Takipteki Alacaklar
10.530 10.530 11.761 11.761
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-7.808 -7.808 -8.844 -8.844
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 57.842 57.842 57.711 57.711
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 297 297 22 22
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 73 73 66 66
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 4.912 4.912 2.993 2.993
DİĞER AKTİFLER
13 5.697 3 5.700 5.547 2 5.549
ARA TOPLAM
150.053 3 150.056 165.327 2 165.329
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 1.219 1.219 1.219 1.219
Satış Amaçlı
1.219 1.219 1.219 1.219
VARLIKLAR TOPLAMI
151.272 3 151.275 166.546 2 166.548
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 50.710 50.710 67.741 67.741
FAKTORİNG BORÇLARI
4 760 0 760 197 197
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
6 395 57.877 58.272 248 49.936 50.184
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 10.182 0 10.182 9.914 9.914
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
9 303 0 303 325 0 325
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
303 303 325 325
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 1.459 1.459 1.730 2 1.732
ARA TOPLAM
63.809 57.877 121.686 80.155 49.938 130.093
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 29.589 0 29.589 36.455 36.455
Ödenmiş Sermaye
30.000 0 30.000 30.000 30.000
Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.031 0 4.031 3.968 3.968
Kar Yedekleri
11.085 0 11.085 8.404 8.404
Yasal Yedekler
3.412 0 3.412 3.278 3.278
Olağanüstü Yedekler
7.673 0 7.673 5.126 5.126
Kar veya Zarar
-15.527 0 -15.527 -5.917 -5.917
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-8.599 0 -8.599 -8.598 -8.598
Dönem Net Kâr veya Zararı
-6.928 0 -6.928 2.681 2.681
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
93.398 57.877 151.275 116.610 49.938 166.548


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
14.323 14.323 16.892 16.892
ALINAN TEMİNATLAR
23 9.852.010 496 9.852.506 9.683.754 431 9.684.185
VERİLEN TEMİNATLAR
23 3.841 68.513 72.354 3.104 62.106 65.210
TAAHHÜTLER
0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
23 275.002 2.085 277.087 278.733 5.953 284.686
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.145.176 71.094 10.216.270 9.982.483 68.490 10.050.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867505


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,00% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3511 Değişim: 0,04%
Düşük 8,3426 03.08.2021 Yüksek 8,3577
Açılış: 8,3479
9,9241 Değişim: 0,01%
Düşük 9,9076 03.08.2021 Yüksek 9,9438
Açılış: 9,9231
486,33 Değişim: -0,08%
Düşük 485,61 03.08.2021 Yüksek 487,33
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.