KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:13
KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.194.839 -820.747 -2.007.975 231.572
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
759.600 759.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
759.600 759.600
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
949.500 949.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-189.900 -189.900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-189.900 -189.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.435.239 -820.747 -1.248.375 231.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.800.000 2.263.613 5.603.344 3.137.694 2.465.650 2.801.115 2.801.115 39.468.072
Yeni Bakiye
28.800.000 2.263.613 5.603.344 3.137.694 2.465.650 2.801.115 2.801.115 39.468.072
Dönem Net Karı (Zararı)
-820.747 -820.747 -820.747
Kar Dağıtımı
2.801.115 140.056 2.661.059 -2.801.115 -2.801.115
Dönem Sonu Bakiyeler
20 28.800.000 2.263.613 8.404.459 3.277.750 5.126.709 -820.747 -820.747 38.647.325
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.800.000 3.005.806 8.404.466 3.277.747 5.126.719 -1.959.132 -1.959.132 38.251.140
Yeni Bakiye
28.800.000 3.005.806 8.404.466 3.277.747 5.126.719 -1.959.132 -1.959.132 38.251.140
Dönem Net Karı (Zararı)
-3.194.839 -3.194.839 -3.194.839
Kar Dağıtımı
1.959.132 -1.959.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.959.132 -1.959.132
Dönem Sonu Bakiyeler
20 28.800.000 3.005.806 8.404.466 3.277.747 5.126.719 -3.194.839 -1.959.132 -5.153.971 35.056.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
5.534.364 4.794.890
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
14.602.494 11.848.495
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-8.742.492 -9.601.383
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.844.895 1.845.458
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.291.243 4.148.131
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
23 556.101 746.507
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
22 -2.142.235 -2.685.006
Ödenen Vergiler
-100.041 -75.200
Diğer
-1.775.601 -1.432.112
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.683.444 -16.933.149
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
15.611.413 -12.404.487
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.461.223 -132.022
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-2.528 109.402
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.998.929 865.002
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-17.175.590 -6.239.367
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
712.443 868.323
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.217.808 -12.138.259
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -218.823 -11.044
Diğer
9 0 -15.446
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-218.823 -26.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.222.137
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-318.357 -185.462
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.693.893 -5.641.720
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-7.012.250 12.394.955
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-13.265 230.206
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
165.894 114.298
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
152.629 344.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.122.516 13.476.364 7.986.028 7.206.413
FAKTORİNG GELİRLERİ
21 16.122.516 13.476.364 7.986.028 7.206.413
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
13.872.323 11.105.628 6.978.201 5.839.125
İskontolu
13.154.250 10.680.292 6.574.978 5.561.145
Diğer
718.073 425.336 403.223 277.980
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.250.193 2.370.736 1.007.827 1.367.288
İskontolu
2.168.597 2.271.925 967.921 1.305.840
Diğer
81.596 98.811 39.906 61.448
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
24 -9.362.745 -7.791.246 -4.511.953 -4.032.496
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.270.541 -3.099.842 -2.089.557 -1.835.584
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.967.652 -2.214.601 -946.357 -803.426
Finansal Kiralama Giderleri
-1.011.810 -879.458 -531.891 -436.393
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.446.863 -1.017.040 -645.875 -655.046
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-665.879 -580.305 -298.273 -302.047
BRÜT KAR (ZARAR)
6.759.771 5.685.118 3.474.075 3.173.917
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -4.035.949 -4.221.932 -2.151.451 -2.329.827
Personel Giderleri
-2.167.274 -2.698.756 -1.103.451 -1.503.216
Genel İşletme Giderleri
-1.509.190 -1.132.955 -844.483 -618.068
Diğer
-359.485 -390.221 -203.517 -208.543
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
2.723.822 1.463.186 1.322.624 844.090
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
23 1.291.243 4.148.131 398.071 1.032.688
Bankalardan Alınan Faizler
6.033 2.825 2.458 337
Kambiyo İşlemleri Karı
315.988 3.033.512 1.910 270.254
Diğer
969.222 1.111.794 393.703 762.097
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
25 -1.148.765 -835.758 -618.425 -418.876
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -6.693.893 -5.641.720 -3.523.995 -1.089.356
Kambiyo İşlemleri Zararı
-6.693.893 -5.641.720 -3.523.995 -1.089.356
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.827.593 -866.161 -2.421.725 368.546
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.827.593 -866.161 -2.421.725 368.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 632.754 45.414 413.750 -136.974
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-136.974
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
632.754 45.414 413.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-3.194.839 -820.747 -2.007.975 231.572
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.194.839 -820.747 -2.007.975 231.572
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
-3.194.839 -820.747 -2.007.975 231.572
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 12.265 12.265 2.030 2.030
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
BANKALAR
4 140.309 55 140.364 163.831 33 163.864
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 90.018.670 90.018.670 109.407.330 109.407.330
İskontolu Faktoring Alacakları
87.155.681 87.155.681 105.403.888 105.403.888
Yurt İçi
91.722.348 91.722.348 109.240.384 109.240.384
Kazanılmamış Gelirler (-)
-4.566.667 -4.566.667 -3.836.496 -3.836.496
Diğer Faktoring Alacakları
2.862.989 2.862.989 4.003.442 4.003.442
Yurt İçi
2.862.989 2.862.989 4.003.442 4.003.442
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
DİĞER ALACAKLAR
13 4.320.502 6.841 4.327.343 3.328.118 5.658 3.333.776
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 3.792.567 3.792.567 2.450.357 2.450.357
Takipteki Faktoring Alacakları
32.126.870 32.126.870 30.191.996 30.191.996
Özel Karşılıklar (-)
-28.334.303 -28.334.303 -27.741.639 -27.741.639
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 53.771.491 53.771.491 53.807.239 53.807.239
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 44.062 44.062 48.935 48.935
Diğer
44.062 44.062 48.935 48.935
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 1.124.349 1.124.349 676.305 676.305
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 36.444 36.444 35.539 35.539
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 1.323.471 1.323.471 690.716 690.716
DİĞER AKTİFLER
13 99.356 99.356 80.654 80.654
ARA TOPLAM
154.683.486 6.896 154.690.382 170.691.054 5.691 170.696.745
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000
Satış Amaçlı
1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000
AKTİF TOPLAMI
155.708.486 6.896 155.715.382 171.716.054 5.691 171.721.745
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ALINAN KREDİLER
14 60.767.701 60.767.701 77.332.039 77.332.039
FAKTORİNG BORÇLARI
6 251.106 251.106 253.634 253.634
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 0 41.153.867 41.153.867 37.154.938 37.154.938
Finansal Kiralama Borçları
48.583.700 48.583.700 44.381.059 44.381.059
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-7.429.833 -7.429.833 -7.226.121 -7.226.121
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17.194.121 0 17.194.121 17.244.205 17.244.205
Bonolar
17.194.121 17.194.121 17.244.205 17.244.205
DİĞER BORÇLAR
17 567.923 72.971 640.894 697.788 82.604 780.392
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18 339.697 339.697 354.644 354.644
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
19 311.695 311.695 350.760 350.760
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
311.695 311.695 350.760 350.760
ERTELENMİŞ GELİRLER
0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
79.432.243 41.226.838 120.659.081 96.233.070 37.237.542 133.470.612
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
20 35.056.301 35.056.301 38.251.133 38.251.133
Ödenmiş Sermaye
28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.005.806 3.005.806 3.005.806 3.005.806
Kar Yedekleri
8.404.466 8.404.466 8.404.459 8.404.459
Yasal Yedekler
3.277.747 3.277.747 3.277.747 3.277.747
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
5.126.719 5.126.719 5.126.712 5.126.712
Kar veya Zarar
-5.153.971 -5.153.971 -1.959.132 -1.959.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.959.132 -1.959.132
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.194.839 -3.194.839 -1.959.132 -1.959.132
PASİF TOPLAMI
114.488.544 41.226.838 155.715.382 134.484.203 37.237.542 171.721.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
15.996.699 0 15.996.699 16.558.205 16.558.205
ALINAN TEMİNATLAR
28 6.717.916.990 0 6.717.916.990 5.376.341.511 5.376.341.511
VERİLEN TEMİNATLAR
28 19.256.200 52.144.085 71.400.285 17.854.700 44.348.794 62.203.494
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
28 235.795.145 3.754.540 239.549.685 227.893.792 7.358.351 235.252.143
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.988.965.034 55.898.625 7.044.863.659 5.638.648.208 51.707.145 5.690.355.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701615


BIST