KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 23:04
KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 57.547 -2.818 54.729 13.654 68.383 20.178 -249.685 -348.459 -598.144 -49.438 -49.438
Transferler
-348.459 348.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
691.519 -1.261 690.258 72.090 762.348 -689.575 -689.575 72.773 72.773
Dönem Karı (Zararı)
-689.575 -689.575 -689.575 -689.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
691.519 -1.261 690.258 72.090 762.348 762.348 762.348
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 749.066 -4.079 744.987 85.744 830.731 20.178 -598.144 -689.575 -1.287.719 23.335 23.335
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 749.066 -4.079 744.987 85.744 830.731 20.178 -598.144 -689.575 -1.287.719 23.335 23.335
Transferler
-19.484 -19.484 -19.484 -670.091 689.575 19.484 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
736.120 -17.624 718.496 98.363 816.859 -769.715 -769.715 47.144 47.144
Dönem Karı (Zararı)
-769.715 -769.715 -769.715 -769.715
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
736.120 -17.624 718.496 98.363 816.859 816.859 816.859
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-134.738 -134.738 -184.107 -318.845 318.845 318.845
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 1.330.964 -21.703 1.309.261 1.309.261 20.178 -949.390 -769.715 -1.719.105 70.479 70.479


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.932 -125.389
Dönem Karı (Zararı)
-769.715 -689.575
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
681.857 701.725
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 73.198 49.538
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.286 -1.348
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 18.286 -1.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.469 5.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 12.197 3.808
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.272 1.770
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
244.714 75.068
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.770 -533
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 242.384 75.053
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 25.399 13.640
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -21.299 -13.092
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
473.055 552.322
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -14.402 18.231
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -85.170 2.336
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
95.849 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 95.849 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-140.142 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
162.712 -134.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.217 -123.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.984 -15.076
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.831 -15.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-847 -60
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-188.300 -53.809
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-48.596 -11.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
446.354 93.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.623 644
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.263 -3.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.263 -3.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.601 -20.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.087 -20.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
67.688 -101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.854 -122.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.890 -2.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -32 34
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.816 -19.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.303 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 62.303 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.823 -20.380
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -120.823 -20.380
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.066 0
Alınan Faiz
21 1.770 533
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.613 143.441
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.008.294 256.652
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.008.294 256.652
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.967.757 -245.868
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.967.757 -245.868
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
161.249 197.182
Ödenen Faiz
6 -157.450 -64.525
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.723 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.729 -1.795
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.123 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.852 -1.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.593 3.388
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.445 1.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 40.445 1.593
Ticari Alacaklar
265.084 174.267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 91.323 45.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 173.761 128.365
Diğer Alacaklar
5.598 15.604
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.325 15.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.273 449
Stoklar
9 342.718 172.704
Peşin Ödenmiş Giderler
10 67.144 18.547
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 84 52
Diğer Dönen Varlıklar
15 102.651 70.367
ARA TOPLAM
823.724 453.134
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
823.724 453.134
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 0 110.620
Diğer Alacaklar
349 327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 349 327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 0 6.513
Maddi Duran Varlıklar
11 2.511.091 1.700.996
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 511 681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 415 531
Peşin Ödenmiş Giderler
7.066 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
15 0 16.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.519.432 1.836.048
TOPLAM VARLIKLAR
3.343.156 2.289.182
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 504.423 440.551
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 109.439 584.278
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
668.559 243.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 26 27.372 23.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 641.187 220.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.307 2.683
Diğer Borçlar
6.364 216.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 213.967
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.364 2.101
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 67.532 1.649
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.066 3.260
ARA TOPLAM
1.367.690 1.491.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.367.690 1.491.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.716.091 718.198
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.045 25.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 48.122 18.784
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.923 6.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 129.851 30.221
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.904.987 773.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.272.677 2.265.847
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.479 23.335
Ödenmiş Sermaye
16 400.000 400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 59.825 59.825
Geri Alınmış Paylar (-)
-191 -191
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 511 511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.309.261 830.731
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.309.261 744.987
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 1.330.964 749.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -21.703 -4.079
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 0 85.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.178 20.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-949.390 -598.144
Net Dönem Karı veya Zararı
-769.715 -689.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.479 23.335
TOPLAM KAYNAKLAR
3.343.156 2.289.182


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.114.546 737.083
Satışların Maliyeti
17 -1.948.341 -674.116
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
166.205 62.967
BRÜT KAR (ZARAR)
166.205 62.967
Genel Yönetim Giderleri
18 -46.337 -24.091
Pazarlama Giderleri
18 -68.568 -39.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 46.980 52.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -131.650 -62.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.370 -11.066
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 141.912 533
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -95.849 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 14.402 -18.231
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.095 -28.764
Finansman Gelirleri
22 3.974 3.428
Finansman Giderleri
23 -885.954 -661.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-854.885 -687.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
85.170 -2.336
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 85.170 -2.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-769.715 -689.575
DÖNEM KARI (ZARARI)
-769.715 -689.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-769.715 -689.575
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -1,92430000 -1,72390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
816.859 762.348
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 920.150 768.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -22.031 -1.576
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 103.540 75.885
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-184.800 -80.315
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -184.030 -76.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 4.406 315
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
24 -5.176 -3.795
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
816.859 762.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.144 72.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.144 72.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118874


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.099 Değişim: 0,91% Hacim : 67.979 Mio.TL Son veri saati : 16:55
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.099
Açılış: 8.051
28,8956 Değişim: 0,00%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,3487 Değişim: -0,36%
Düşük 31,3312 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.912,57 Değişim: -0,60%
Düşük 1.910,62 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.