KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:20
KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-76.565.711 76.565.711 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.115.080 -1.115.080 -1.115.080 -2.592.183 -2.592.183 -2.592.183 -111.509.410 -111.509.410 -115.216.673 -115.216.673
Dönem Karı (Zararı)
-111.509.410 -111.509.410 -111.509.410 -111.509.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.115.080 -1.115.080 -1.115.080 -2.592.183 -2.592.183 -2.592.183 -3.707.263 -3.707.263
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.466.992 56.080.403 56.080.403 -5.052.035 -5.052.035 -5.052.035 20.177.875 -50.985.662 -111.509.410 -162.495.072 368.855.710 368.855.710
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 55.917.637 3.845.460 3.845.460 3.845.460 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-198.700.046 198.700.046 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-657.721 -657.721 -657.721 700.590 700.590 700.590 -172.298.628 -172.298.628 -172.255.759 -172.255.759
Dönem Karı (Zararı)
-172.298.628 -172.298.628 -172.298.628 -172.298.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-657.721 -657.721 -657.721 700.590 700.590 700.590 42.869 42.869
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
108.442.752 51.880.561
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 165.427
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
165.427
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 1.506.447 432.865
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.179.160 992.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-936
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.380.388 -15.522.405
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.550.142 19.280.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-476.520 579.466
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-215.488 432.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-261.032 146.855
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.828.599 -1.175.697
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-904.867 -337.012
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.969.885 -16.348.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
400.251 1.580.777
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.874 -1.257.419
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.874 -1.257.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.192.746 -17.844.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.448.163 -17.506.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.255.417 -338.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.096.111 -25.492.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-875.033 -1.260.200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-58.903 -83.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.007.270 -16.102.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.719.297 -12.952.801
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.719.297 -12.952.801
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-704.522 -3.819.724
Alınan Faiz
416.549 670.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.993.255 32.390.928
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
216.452.425 84.122.308
Kredilerden Nakit Girişleri
216.452.425 84.122.308
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.397.641 -82.327.487
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.397.641 -82.327.487
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-39.468.206 49.129.790
Ödenen Faiz
-20.579.833 -18.533.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.030.572 -10.546.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.030.572 -10.546.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.588.796 11.830.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.558.224 1.283.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.558.224 50.588.796
Ticari Alacaklar
41.968.761 33.411.291
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,19 12.763.363 9.200.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.205.398 24.210.468
Diğer Alacaklar
842.029 362.983
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 373.903 158.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
468.126 204.568
Stoklar
8 119.460.070 100.373.863
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.406.922 1.502.055
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 166.733 107.830
Diğer Dönen Varlıklar
54.849.142 45.256.470
ARA TOPLAM
223.251.881 231.603.288
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.251.881 231.603.288
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 25.147.500 24.410.036
Diğer Alacaklar
302.715 305.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
302.715 305.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 30.431.284 31.937.731
Maddi Duran Varlıklar
10 981.936.216 1.005.058.093
Kullanım Hakkı Varlıkları
90.484 198.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 394.508 414.899
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.197.697 493.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 38.610.710 41.662.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.078.111.114 1.104.479.608
TOPLAM VARLIKLAR
1.301.362.995 1.336.082.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 213.789.705 198.299.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 96.743.282 86.014.568
Ticari Borçlar
90.161.320 5.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,19 8.403.228 3.404.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 81.758.092 60.280.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.839.794 2.439.543
Diğer Borçlar
21.580.740 61.150.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 20.773.200 60.241.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
807.540 909.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.213.291 1.856.201
ARA TOPLAM
428.328.132 413.445.120
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
428.328.132 413.445.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 735.082.530 614.037.148
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.808.289 18.200.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 15.557.393 14.180.618
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.250.896 4.020.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
754.890.819 632.237.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.183.218.951 1.045.683.093
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.144.044 290.399.803
Ödenmiş Sermaye
13 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -191.117
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 511.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.259.916 55.917.637
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.259.916 55.917.637
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.287.479 -1.629.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.546.050 3.845.460
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.546.050 3.845.460
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.546.050 3.845.460
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-249.685.708 -50.985.662
Net Dönem Karı veya Zararı
-172.298.628 -198.700.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
118.144.044 290.399.803
TOPLAM KAYNAKLAR
1.301.362.995 1.336.082.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 191.076.037 159.706.119 76.528.425 43.834.295
Satışların Maliyeti
14 -171.276.694 -155.798.927 -68.680.257 -52.488.080
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.799.343 3.907.192 7.848.168 -8.653.785
BRÜT KAR (ZARAR)
19.799.343 3.907.192 7.848.168 -8.653.785
Genel Yönetim Giderleri
-7.832.114 -8.039.751 -3.820.194 -3.893.506
Pazarlama Giderleri
-34.996.977 -33.320.388 -12.126.014 -5.444.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 12.024.883 13.157.925 5.521.973 5.636.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.640.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.486.599 -36.047.179 416.549 671.028 181.783 234.283
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.151.600 -1.151.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -1.506.447 -432.865 -1.258.390 -278.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.576.497 -36.960.616 -8.044.837 -17.190.350
Finansman Gelirleri
16 186.600 7.534.518 6.650.376
Finansman Giderleri
16 -144.729.571 -81.090.632 -70.255.124 -41.698.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-169.119.468 -110.516.730 -78.299.961 -52.238.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.179.160 -992.680 -840.042 81.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.179.160 -992.680 -840.042 81.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-172.298.628 -111.509.410 -79.140.003 -52.156.449
DÖNEM KARI (ZARARI)
-172.298.628 -111.509.410 -79.140.003 -52.156.449
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-172.298.628 -111.509.410 -79.140.003 -52.156.449
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Kayıp) 18 -0,43070000 -0,27880000 -0,19790000 -0,13040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-657.721 -1.115.080 188.803 158.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -822.151 -1.393.850 236.004 197.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
164.430 278.770 -47.201 -39.517
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
164.430 278.770 -47.201 -39.517
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
700.590 -2.592.183 9.107.673 -1.471.239
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
737.464 -2.728.614 9.587.024 -1.548.673
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
737.464 -2.728.614 9.587.024 -1.548.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.874 136.431 -479.351 77.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-36.874 136.431 -479.351 77.434
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.869 -3.707.263 9.296.476 -1.313.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-172.255.759 -115.216.673 -69.843.527 -53.469.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-172.255.759 -115.216.673 -69.843.527 -53.469.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867450


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: 0,00% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5602 Değişim: 0,09%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5625
Açılış: 8,5523
10,1055 Değişim: 0,00%
Düşük 10,0873 27.07.2021 Yüksek 10,1278
Açılış: 10,1059
494,90 Değişim: 0,12%
Düşük 493,58 27.07.2021 Yüksek 495,42
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.