KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 21:18
KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 -263.290 57.284.105 57.284.105 11.419.619 11.419.619 11.419.619 20.177.875 57.103.198 -31.523.149 25.580.049 434.531.697 434.531.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-31.523.149 31.523.149 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.622 -88.622 -88.622 -13.879.471 -13.879.471 -13.879.471 -76.565.711 -76.565.711 -90.533.804 -90.533.804
Dönem Karı (Zararı)
-76.565.711 -76.565.711 -76.565.711 -76.565.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.622 -88.622 -88.622 -13.879.471 -13.879.471 -13.879.471 -13.968.093 -13.968.093
Sermaye Arttırımı
140.000.000 129.036 140.129.036 140.129.036
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-54.546 -54.546 -54.546
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-76.565.711 76.565.711 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.277.846 -1.277.846 -1.277.846 6.305.312 6.305.312 6.305.312 -198.700.046 -198.700.046 -193.672.580 -193.672.580
Dönem Karı (Zararı)
-198.700.046 -198.700.046 -198.700.046 -198.700.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.277.846 -1.277.846 -1.277.846 6.305.312 6.305.312 6.305.312 5.027.466 5.027.466
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 55.917.637 3.845.460 3.845.460 3.845.460 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.450.555 55.458.600
Dönem Karı (Zararı)
-198.700.046 -76.565.711
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.960.007 129.420.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 50.986.215 17.600.388
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.257.608 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 13.257.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.903.152 2.907.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.335.491 2.356.893
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 567.661 550.398
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.024.639 5.556.526
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -893.542 -597.619
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 39.077.998 9.918.232
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -4.191.036 -9.482.674
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 5.031.219 5.718.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
60.941.753 130.255.579
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
186.429 -186.429
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 186.429 -186.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 1.536.252 6.302.486
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -7.825.936 -33.001.551
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.105 -14.059
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -50.105 -14.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.305.743 3.198.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.717.355 7.684.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.612.342 -454.699
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
486.251 -468.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.126.091 13.853
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.157.786 -52.303.079
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.092.868 -1.662.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.495.244 35.561.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
833.137 71.453
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-331.859 -4.302.121
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-331.859 -4.302.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.576.556 18.603.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.188.892 17.588.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.387.664 1.014.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-141.045.782 56.052.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.343.607 -978.144
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -61.166 384.131
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.511.596 -126.363.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.397 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.228.291 -126.561.970
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -25.228.291 -126.561.970
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 2.640.756 -399.251
Alınan Faiz
21 893.542 597.619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.720.600 78.963.694
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 140.074.490
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.074.490
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
367.751.131 147.388.137
Kredilerden Nakit Girişleri
6 367.751.131 147.388.137
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-162.256.181 -159.422.928
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -162.256.181 -159.422.928
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
60.161.407 -16.610.250
Ödenen Faiz
6 -62.935.757 -32.465.755
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.758.449 8.058.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.758.449 8.058.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.830.347 3.771.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.588.796 11.830.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.588.796 11.830.347
Ticari Alacaklar
33.411.291 48.159.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 9.200.823 6.891.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.210.468 41.268.378
Diğer Alacaklar
362.983 821.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 158.415 644.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 204.568 177.214
Türev Araçlar
27 186.429
Stoklar
9 100.373.863 78.473.685
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.502.055 2.594.923
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 107.830 46.664
Diğer Dönen Varlıklar
15 45.256.470 21.087.283
ARA TOPLAM
231.603.288 163.201.076
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.603.288 163.201.076
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 24.410.036 17.772.866
Diğer Alacaklar
305.241 305.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 305.241 305.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 31.937.731 33.473.983
Maddi Duran Varlıklar
11 1.005.058.093 1.030.909.589
Kullanım Hakkı Varlıkları
198.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 414.899 453.619
Peşin Ödenmiş Giderler
10 493.175 3.133.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 41.662.314 33.848.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.104.479.608 1.119.898.003
TOPLAM VARLIKLAR
1.336.082.896 1.283.099.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 198.299.130 65.118.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 86.014.568 88.317.172
Ticari Borçlar
63.685.059 113.371.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 3.404.060 4.222.135
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.280.999 109.149.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.439.543 1.606.406
Diğer Borçlar
61.150.619 1.067.396
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 60.241.406 80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 909.213 987.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.521.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.856.201 1.643.882
ARA TOPLAM
413.445.120 281.646.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
413.445.120 281.646.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 614.037.148 502.336.656
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.200.825 15.043.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 14.180.618 11.591.426
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.020.207 3.452.546
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
632.237.973 517.380.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.045.683.093 799.026.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
290.399.803 484.072.383
Ödenmiş Sermaye
16 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -191.117
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 511.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.917.637 57.195.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.917.637 57.195.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.629.758 -351.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.845.460 -2.459.852
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.845.460 -2.459.852
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 3.845.460 -2.459.852
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-50.985.662 25.580.049
Net Dönem Karı veya Zararı
-198.700.046 -76.565.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
290.399.803 484.072.383
TOPLAM KAYNAKLAR
1.336.082.896 1.283.099.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 237.007.484 285.553.613
Satışların Maliyeti
17 -268.786.379 -207.327.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-31.778.895 78.226.553
BRÜT KAR (ZARAR)
-31.778.895 78.226.553
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.232.453 -16.665.964
Pazarlama Giderleri
18 -44.874.877 -23.167.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 20.323.756 22.839.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -23.413.049 -20.582.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-96.975.518 40.650.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 943.647 611.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -1.536.252 -6.302.486
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-97.568.123 34.959.217
Finansman Gelirleri
22 730.343 20.137.022
Finansman Giderleri
23 -109.688.202 -164.663.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-206.525.982 -109.567.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.825.936 33.001.551
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 7.825.936 33.001.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-198.700.046 -76.565.711
DÖNEM KARI (ZARARI)
-198.700.046 -76.565.711
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-198.700.046 -76.565.711
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 25 -0,49680000 -0,25110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.277.846 -88.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.597.308 -110.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
319.462 22.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 319.462 22.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.305.312 -13.879.471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.637.170 -14.609.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 6.637.170 -14.609.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-331.858 730.498
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
16 -331.858 730.498
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.027.466 -13.968.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-193.672.580 -90.533.804
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-193.672.580 -90.533.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823665


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.