KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:17
KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 -65.954 133.054 133.054 133.054 1.237.708 1.237.708 1.237.708 15.050.482 79.495.594 -17.265.003 62.230.591 217.160.512 217.160.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.127.393 -22.392.396 17.265.003 -5.127.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-312.888 -312.888 -312.888 342.511 342.511 342.511 -22.991.992 -22.991.992 -22.962.369 -22.962.369
Dönem Karı (Zararı)
-22.991.992 -22.991.992 -22.991.992 -22.991.992
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-312.888 -312.888 -312.888 342.511 342.511 342.511 29.623 29.623
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 -65.954 -179.834 -179.834 -179.834 1.580.219 1.580.219 1.580.219 20.177.875 57.103.198 -22.991.992 34.111.206 194.198.143 194.198.143
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 -263.290 57.284.105 57.284.105 11.419.619 11.419.619 11.419.619 20.177.875 57.103.198 -31.523.149 25.580.049 434.531.697 434.531.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-31.523.149 31.523.149 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
575.842 575.842 575.842 -7.223.864 -7.223.864 -7.223.864 9.114.371 9.114.371 2.466.349 2.466.349
Dönem Karı (Zararı)
9.114.371 9.114.371 9.114.371 9.114.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
575.842 575.842 575.842 -7.223.864 -7.223.864 -7.223.864 -6.648.022 -6.648.022
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 312.552 57.859.947 57.859.947 4.195.755 4.195.755 4.195.755 20.177.875 25.580.049 9.114.371 34.694.420 436.998.046 436.998.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.074.348 -22.301.013
Dönem Karı (Zararı)
9.114.371 -22.991.992
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.114.371 -22.991.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.757.080 9.619.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 6.000.607 5.957.324
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
871.808 1.825.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 605.999 1.672.509
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 265.809 152.954
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.204.103 362.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.898 -1.066.088
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 5.616.181 1.811.679
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 -3.868.990 -1.993.945
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 2.562.810 1.611.198
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.766.979 2.794.173
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.154 3.227.123
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-51.154 3.227.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 2.667.685 1.911.671
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.702.948 -5.338.672
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.120.513
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.120.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.602.499 -6.719.855
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.368.422 -15.971.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.734 -552.988
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-169.414 -328.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.320 -224.588
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.808.058 4.314.907
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-543.216 71.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.697.584 26.604.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
914.481 156.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.399.995 -260.095
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.399.995 -260.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.339.859 -21.083.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.771.813 -20.702.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
568.046 -380.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.473.950 -20.092.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -382.329 -703.168
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.342.120
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.273 -163.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.138.450 -125.322.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.408.981
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.408.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.417.382 -115.527.517
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -95.417.382 -115.527.517
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.826.966 -12.220.717
Alınan Faiz
105.898 1.016.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.380.800 135.265.254
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.753.369 99.131.290
Kredilerden Nakit Girişleri
72.753.369 99.131.290
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.400.725 -14.653.121
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.400.725 -14.653.121
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
81.191.070 59.415.264
Ödenen Faiz
-14.162.914 -8.628.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.683.302 -12.358.233
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.683.302 -12.358.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.771.655 50.098.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.088.353 37.740.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.088.353 3.771.655
Finansal Yatırımlar
4 7.042.192
Ticari Alacaklar
86.368.961 61.563.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19, 7 26.459.751 25.779.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 59.909.210 35.783.420
Diğer Alacaklar
596.917 348.059
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 345.528 176.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
251.389 171.945
Türev Araçlar
20 51.154
Stoklar
8 42.978.664 26.170.606
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.475.416 932.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 448.067 430.795
Diğer Dönen Varlıklar
22.903.972 14.684.344
ARA TOPLAM
155.911.504 114.943.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
155.911.504 114.943.200
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 24.778.768 33.918.105
Diğer Alacaklar
305.239 324.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
305.239 324.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 37.108.784 39.776.469
Maddi Duran Varlıklar
10 1.039.819.819 864.454.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 475.502 498.866
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.561.646 2.734.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 2.033.760 94.570
Diğer Duran Varlıklar
15.413.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.111.083.518 957.215.965
TOPLAM VARLIKLAR
1.266.995.022 1.072.159.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 103.333.446 70.170.726
Ticari Borçlar
127.121.490 87.292.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19, 7 10.912.287 9.044.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 116.209.203 78.248.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.449.434 1.534.953
Diğer Borçlar
99.290.556 18.878.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 97.881.320 16.690.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.409.236 2.188.244
Ertelenmiş Gelirler
3.987.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.197.185 629.139
ARA TOPLAM
337.379.293 178.506.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.379.293 178.506.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 479.013.379 446.006.435
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.604.304 13.114.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 10.436.347 10.212.677
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.167.957 2.902.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
492.617.683 459.121.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
829.996.976 637.627.468
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
436.998.046 434.531.697
Ödenmiş Sermaye
13 260.000.000 260.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-136.571 -136.571
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
381.989 381.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
57.859.947 57.284.105
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.859.947 57.284.105
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
312.552 -263.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.195.755 11.419.619
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.195.755 11.419.619
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.195.755 11.419.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.580.049 57.103.198
Net Dönem Karı veya Zararı
9.114.371 -31.523.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
436.998.046 434.531.697
TOPLAM KAYNAKLAR
1.266.995.022 1.072.159.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 119.908.101 58.268.443 76.727.478 32.598.712
Satışların Maliyeti
14 -80.789.267 -62.237.158 -51.665.252 -32.964.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.118.834 -3.968.715 25.062.226 -366.099
BRÜT KAR (ZARAR)
39.118.834 -3.968.715 25.062.226 -366.099
Genel Yönetim Giderleri
-7.862.720 -5.460.602 -4.137.091 -2.792.051
Pazarlama Giderleri
-5.589.746 -1.171.314 -4.977.231 -568.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.603.168 4.165.559 2.875.102 1.234.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -4.993.333 -12.970.290 -3.568.165 -2.138.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.276.203 -19.405.362 15.254.841 -4.630.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
105.898 2.475.053 43.430 1.843.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -2.667.685 -1.911.671 -2.848.769 -197.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.714.416 -18.841.980 12.449.502 -2.984.728
Finansman Gelirleri
104.914 4.533.914 895.892
Finansman Giderleri
16 -16.407.907 -14.022.598 -466.796 -2.059.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.411.423 -28.330.664 11.982.706 -4.148.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.702.948 5.338.672 -465.011 790.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.702.948 5.338.672 -465.011 790.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.114.371 -22.991.992 11.517.695 -3.358.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.114.371 -22.991.992 11.517.695 -3.358.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.114.371 -22.991.992 11.517.695 -3.358.461
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Kayıp) 18 0,03510000 -0,29200000 0,04430000 -0,04260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
575.842 -312.888 746.885 -146.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
719.803 -391.110 933.607 -182.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-143.961 78.222 -186.722 36.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-143.961 78.222 -186.722 36.576
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.223.864 342.511 280.236 747.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.604.067 360.538 294.986 786.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 -7.604.067 360.538 294.986 786.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
380.203 -18.027 -14.750 -39.331
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
380.203 -18.027 -14.750 -39.331
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.648.022 29.623 1.027.121 600.991
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.466.349 -22.962.369 12.544.816 -2.757.470
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.466.349 -22.962.369 12.544.816 -2.757.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702126


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,46% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5325 Değişim: 1,17%
Düşük 7,4026 04.03.2021 Yüksek 7,5846
Açılış: 7,4455
9,0290 Değişim: 0,47%
Düşük 8,9263 04.03.2021 Yüksek 9,0891
Açılış: 8,9865
411,03 Değişim: 0,12%
Düşük 407,78 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.