KAP ***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 19:03
KAP ***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
484.828 4.943 -235 1.436 133.734 4.340 -211.874 825.389 1.242.561 1.242.561
Transferler
10.663 814.726 -825.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.185 207.709 205.524 205.524
Dönem Karı (Zararı)
207.709 207.709 207.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.185 -2.185 -2.185
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-54.142 -54.142 -54.142
Kar Payları
-3.574 -3.574 -3.574
Dönem Sonu Bakiyeler
484.828 4.943 -235 -749 144.397 4.340 545.136 207.709 1.390.369 1.390.369
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
484.828 4.943 -235 -2.250 144.397 4.340 477.287 442.905 1.556.215 1.556.215
Transferler
22.065 420.840 -442.905 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.690 332.279 334.969 334.969
Dönem Karı (Zararı)
332.279 332.279 332.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.690 2.690 2.690
Kar Payları
-33.907 -33.907 -33.907
Dönem Sonu Bakiyeler
484.828 4.943 -235 440 166.462 4.340 864.220 332.279 1.857.277 1.857.277


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
552.057 329.710
Dönem Karı (Zararı)
332.279 207.709
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
332.279 207.709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-89.816 21.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.311 21.870
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
41.395 38.483
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 41.395 38.483
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.943 19.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.090 8.987
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.853 10.266
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
185.484 283.504
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6.693 8.767
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
178.791 274.737
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.416 4.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.786 2.183
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -17.786 2.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 91.309 57.156
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-444.888 -405.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-117.850 -293.601
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.759 -75.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
84.259 -70.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179.018 -5.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-328 74.861
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 6.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-328 68.442
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.712 -4.330
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-313.640 -344.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.446 -6.034
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-312.194 -338.359
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
313.589 55.967
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-458 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
314.047 55.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
124.613 -64.203
Alınan Faiz
15 717 1.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.095 -11.296
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
4.648 -9.493
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-62.894 -1.459
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 501.068 414.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-441.027 -351.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.941 -40.959
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -18.941 -40.959
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -422.086 -310.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.609 -22.509
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.509.677 2.096.855
Kredilerden Nakit Girişleri
4.509.677 2.096.855
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.434.124 -1.774.735
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.430.324 -1.774.106
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.800 -629
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.222 -17.117
Ödenen Temettüler
-33.907 -3.574
Ödenen Faiz
-163.033 -269.794
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -54.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.579 -44.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.579 -44.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 93.205 116.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.626 71.465


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 62.626 93.205
Ticari Alacaklar
4 598.774 552.069
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 170.387 254.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 428.387 297.423
Diğer Alacaklar
5 610.770 533.221
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 214.543 141.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
396.227 391.268
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 758.133 500.742
Türev Araçlar
18.699 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
18 18.699 0
Stoklar
74.870 52.158
Peşin Ödenmiş Giderler
10.358 3.446
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.358 3.446
ARA TOPLAM
2.134.230 1.734.841
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.134.230 1.734.841
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 382.179 258.720
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 325.000 190.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.179 68.720
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 3.633.430 3.761.145
Maddi Duran Varlıklar
7 162.251 156.880
Tesis, Makine ve Cihazlar
133.704 125.540
Taşıtlar
138 1.165
Mobilya ve Demirbaşlar
19.709 21.475
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.700 8.700
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 47.077 57.332
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.427 3.884
Bilgisayar Yazılımları
3.427 3.884
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.228.364 4.237.961
TOPLAM VARLIKLAR
6.362.594 5.972.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
734.311 387.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
734.311 387.540
Banka Kredileri
17 734.311 387.540
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
200.702 345.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
200.702 345.242
Banka Kredileri
17 177.957 320.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 22.745 25.242
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.693 2.712
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
17 1.693 2.712
Ticari Borçlar
4 247.175 560.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 11 1.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
247.164 559.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.359 17.864
Diğer Borçlar
5 1.389.810 2.239.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.317.100 2.162.658
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
72.710 77.227
Türev Araçlar
0 9.259
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
18 0 9.259
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
557 7.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 557 7.985
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 23.277 1.925
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.080 53.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 14.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
43.080 38.238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.270 18.683
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.270 18.683
ARA TOPLAM
2.685.234 3.645.046
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.685.234 3.645.046
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.424.611 480.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.424.611 480.109
Banka Kredileri
17 1.391.881 440.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 32.730 40.109
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.796 15.654
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
17 18.796 15.654
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.681 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 81.681 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.796 58.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
70.796 58.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 224.199 216.876
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.820.083 771.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.505.317 4.416.587
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.857.277 1.556.215
Ödenmiş Sermaye
10 484.828 484.828
Sermaye Düzeltme Farkları
4.943 4.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-235 -235
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235 -235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235 -235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
440 -2.250
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
440 -2.250
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
440 -2.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 166.462 144.397
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
864.220 477.287
Net Dönem Karı veya Zararı
332.279 442.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.857.277 1.556.215
TOPLAM KAYNAKLAR
6.362.594 5.972.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.390.706 1.178.002
Satışların Maliyeti
12 -451.940 -317.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
938.766 860.547
BRÜT KAR (ZARAR)
938.766 860.547
Genel Yönetim Giderleri
13 -316.175 -274.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 25.937 23.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -45.142 -51.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
603.386 558.117
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
603.386 558.117
Finansman Gelirleri
15 5.934 1.308
Finansman Giderleri
15 -185.732 -294.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
423.588 264.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-91.309 -57.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -84.246 -10.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -7.063 -46.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
332.279 207.709
DÖNEM KARI (ZARARI)
332.279 207.709
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
332.279 207.709
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.690 -2.185 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.950 -2.665
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.950 -2.665
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-260 480 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
16 -260 480
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.690 -2.185 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
334.969 205.524 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
334.969 205.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866868


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.406 Değişim: 0,48% Hacim : 7.935 Mio.TL Son veri saati : 13:49
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.402
8,3352 Değişim: -0,15%
Düşük 8,2921 03.08.2021 Yüksek 8,3816
Açılış: 8,3479
9,9133 Değişim: -0,10%
Düşük 9,8542 03.08.2021 Yüksek 9,9683
Açılış: 9,9231
484,57 Değişim: -0,44%
Düşük 482,54 03.08.2021 Yüksek 487,52
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.