KAP ***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2020 - 19:35
KAP ***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
484.828 4.943 -854 98.051 4.340 -445.104 606.798 753.002 753.002
Transferler
35.683 571.115 -606.798
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
619 1.436 825.389 827.444 827.444
Dönem Karı (Zararı)
825.389 825.389 825.389
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
619 1.436 2.055 2.055
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-104.540 -104.540 -104.540
Kar Payları
-233.345 -233.345 -233.345
Dönem Sonu Bakiyeler
484.828 4.943 -235 1.436 133.734 4.340 -211.874 825.389 1.242.561 1.242.561
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
484.828 4.943 -235 1.436 133.734 4.340 -211.874 825.389 1.242.561 1.242.561
Transferler
10.663 814.726 -825.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.686 442.905 439.219 439.219
Dönem Karı (Zararı)
442.905 442.905 442.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.686 -3.686 -3.686
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-121.991 -121.991 -121.991
Kar Payları
-3.574 -3.574 -3.574
Dönem Sonu Bakiyeler
484.828 4.943 -235 -2.250 144.397 4.340 477.287 442.905 1.556.215 1.556.215


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
875.238 932.169
Dönem Karı (Zararı)
442.905 825.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
442.905 825.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-36.383 134.103
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 47.337 9.692
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
70.046 70.813
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 70.046 70.813
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.482 28.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.705 22.173
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.777 6.557
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
516.426 531.895
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7.974 -33.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
508.452 565.873
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19.524 15.149
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.566 -8.876
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.566 -8.876
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 126.281 219.777
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 -869.045 -733.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-321.715 -672.642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-322.366 -94.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.613 -323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-197.753 -93.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
169.070 -716.667
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.419 -5.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
162.651 -710.846
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.065 -9.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.754 234.862
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.575 -46.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.179 281.318
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.600 -87.080
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
459 7.538
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-137.059 -94.618
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.807 286.850
Alınan Faiz
19 2.106 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.781 -13.788
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.897 -4.727
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.357 -13.374
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
851.360 677.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-589.435 -911.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -352.352
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -352.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.408 -83.031
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -76.739 -83.030
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.669 -1
Alınan Faiz
0 1.945
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 -508.027 -478.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-308.611 87.506
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.116.514 7.730.687
Kredilerden Nakit Girişleri
10.116.514 7.730.687
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.585.226 -6.875.468
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.233.938 -6.874.413
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-350.000 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.288 -1.055
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -32.405 0
Ödenen Temettüler
-125.565 -337.884
Ödenen Faiz
-681.929 -429.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.808 108.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.808 108.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 116.013 7.828
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.205 116.013


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 93.205 116.013
Ticari Alacaklar
4 552.069 321.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 254.646 130.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
297.423 191.371
Diğer Alacaklar
5 533.221 85.210
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 141.953 38.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
391.268 46.758
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 500.742 375.279
Türev Araçlar
0 13.843
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 0 13.843
Stoklar
6 52.158 47.093
Peşin Ödenmiş Giderler
3.446 4.575
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.446 4.575
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 8.176
Diğer Dönen Varlıklar
0 314
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 0 314
ARA TOPLAM
1.734.841 971.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.734.841 971.907
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 258.720 829.591
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 190.000 510.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.720 319.591
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 3.761.145 3.450.559
Maddi Duran Varlıklar
9 156.880 106.822
Tesis, Makine ve Cihazlar
125.540 95.563
Taşıtlar
1.165 1.988
Mobilya ve Demirbaşlar
21.475 1.831
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.700 7.440
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 57.332 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.884 348
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.237.961 4.387.320
TOPLAM VARLIKLAR
5.972.802 5.359.227
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
390.252 301.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
390.252 301.304
Banka Kredileri
21 387.540 300.056
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 2.712 1.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
345.242 618.300
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
345.242 618.300
Banka Kredileri
21 320.000 618.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 25.242 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4 560.815 587.569
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.457 8.032
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
559.358 579.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 17.864 14.552
Diğer Borçlar
5 2.239.885 1.553.642
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.162.658 1.463.896
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.227 89.746
Türev Araçlar
9.259 487
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 9.259 487
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.985 871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 7.985 871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.925 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
53.136 41.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.898 9.577
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 38.238 32.358
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.683 17.557
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 18.683 17.557
ARA TOPLAM
3.645.046 3.136.217
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.645.046 3.136.217
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
495.763 796.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
495.763 796.536
Banka Kredileri
21 440.000 780.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 40.109 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 15.654 16.536
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 58.902 39.300
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 216.876 144.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
771.541 980.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.416.587 4.116.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.556.215 1.242.561
Ödenmiş Sermaye
14 484.828 484.828
Sermaye Düzeltme Farkları
4.943 4.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-235 -235
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235 -235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235 -235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.250 1.436
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.250 1.436
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.250 1.436
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 144.397 133.734
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
477.287 -211.874
Net Dönem Karı veya Zararı
442.905 825.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.556.215 1.242.561
TOPLAM KAYNAKLAR
5.972.802 5.359.227


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.374.099 2.626.179
Satışların Maliyeti
16 -652.423 -543.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.721.676 2.082.477
BRÜT KAR (ZARAR)
1.721.676 2.082.477
Genel Yönetim Giderleri
17 -615.530 -479.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 95.986 51.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -87.609 -102.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.114.523 1.552.712
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.114.523 1.552.712
Finansman Gelirleri
19 2.106 1.945
Finansman Giderleri
19 -547.443 -509.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
569.186 1.045.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-126.281 -219.777
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -52.458 -13.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -73.823 -205.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
442.905 825.389
DÖNEM KARI (ZARARI)
442.905 825.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
442.905 825.389
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 619
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -175
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 0 794
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.686 1.436
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.246 1.841
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.246 1.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.560 -405
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
20 1.560 -405
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.686 2.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
439.219 827.444
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
439.219 827.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819969


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5048 Değişim: 0,03%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2778 Değişim: 0,08%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
499,38 Değişim: 0,01%
Düşük 499,14 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.