KAP ***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:45
KAP ***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 9.420.334 1.063.668 124.353 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
900.000 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 9.420.334 1.063.668 124.353 0
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 9.420.334 1.221.781 124.353 87.654 -750.514 11.103.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-381 -332.597 -332.597
Dönem Karı (Zararı)
-332.597 -332.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-381
Sermaye Arttırımı
-381
Dönem Sonu Bakiyeler
12 1.000.000 9.420.334 -381 1.221.781 124.353 -662.860 -332.597 10.770.630 10.770.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.389.833 0
Dönem Karı (Zararı)
-332.597 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.445 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not 8,9 120.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.728 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.252
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-476
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.222
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.174.681 0
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not 5 184.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.427 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
43.549
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.819 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
868
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.398.786 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.398.464
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.389.833 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.389.833 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.389.833 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-1.333.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not 4 56.040 58.607
Finansal Yatırımlar
0 184.080
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
184.080
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
Not 5 184.080
Ticari Alacaklar
700.000 18.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
700.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not 6 18.653
Diğer Alacaklar
2.811 16.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.811 16.845
Peşin Ödenmiş Giderler
61.173 22.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
61.173 22.080
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
409 733
ARA TOPLAM
820.433 300.998
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
820.433 300.998
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.245 3.567.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.245 3.567.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
Not 5 1.517.245 3.567.021
Diğer Alacaklar
58.639 58.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
58.639 58.639
Maddi Duran Varlıklar
9.609.755 9.730.706
Binalar
Not 8 9.603.122 9.721.042
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not 8 3.625 6.277
Mobilya ve Demirbaşlar
Not 8 3.008 3.387
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.941
Diğer Haklar
Not 9 1.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.185.639 13.358.307
TOPLAM VARLIKLAR
12.006.072 13.659.305
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
41.858 84.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not 6 41.858 84.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
51.792 52.439
Diğer Borçlar
2.580 1.305.481
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not 7 527.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.580 777.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
64.100 64.100
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not 10/a 64.100 64.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
160.330 1.506.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.330 1.506.704
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
26.159
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not 7 26.159
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.946 7.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.946 7.912
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not 11 1.046.007 1.041.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.075.112 1.048.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.235.442 2.555.697
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.770.630 11.103.608
Ödenmiş Sermaye
Not 12 1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.419.953 9.420.334
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.419.953 9.420.334
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Not 12 9.420.334 9.420.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not 12 -381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.221.781 1.221.781
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.221.781 1.221.781
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Not 12 1.221.781 1.221.781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.353 124.353
Yasal Yedekler
Not 12 124.353 124.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-662.860 87.654
Net Dönem Karı veya Zararı
-332.597 -750.514
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.770.630 11.103.608
TOPLAM KAYNAKLAR
12.006.072 13.659.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
Not 13 -470.486
Pazarlama Giderleri
Not 13 -261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not 14 355.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not 14 -280.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-395.746 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-395.746 0 0 0
Finansman Gelirleri
72.460
Finansman Giderleri
-6.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-329.798 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.799 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not 11 -2.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-332.597 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-332.597 0 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-332.597
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
381 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
476
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-95 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-95
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
381 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-332.216 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-332.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795674


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6757 Değişim: 1,38%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,8079
Açılış: 13,4901
15,5370 Değişim: 2,10%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,6213
Açılış: 15,2171
784,45 Değişim: 1,30%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 791,57
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.