;

KAP ***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 - 18:10
KAP ***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 -228.739.671 -22.218.596 37.102.364 -1.100.859 36.001.505
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25 0
Transferler
25 -22.218.596 22.218.596 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
25 116.822.731 116.822.731 -418.483 116.404.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-440.779 -440.779 -180 -440.959
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 -4.114 125.294.773 29.453.817 -250.958.267 116.822.731 153.484.316 -1.519.522 151.964.794
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 -4.114 125.294.773 29.453.817 -250.958.267 116.822.731 153.484.316 -1.519.522 151.964.794
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25 0
Transferler
25 116.822.731 -116.822.731 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25 -55.606.855 -55.606.855 -959.344 -56.566.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 4.114 4.114 180 4.294
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 0 125.294.773 29.453.817 -134.135.536 -55.606.855 97.881.575 -2.478.686 95.402.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-831.046.936 -184.523.063
Dönem Karı (Zararı)
-56.566.199 116.404.248
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-56.566.199 116.404.248
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.357.491 26.821.994
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 20.946.466 24.889.535
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-96.918 -363.597
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-96.918 -363.597
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.480.988 -88.705.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.325.283 610.134
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.155.705 -89.316.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.403.056 73.031.699
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-348.321.535 -80.119.510
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
320.918.479 153.151.209
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.430.011 17.970.345
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-823.013.991 -327.749.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
96.918 362.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
96.918 362.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-871.566.686 -356.873.840
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-871.586.158 -357.531.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.472 657.692
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
25.579 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-868.822 7.240.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.287.430 -92.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.792 3.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.280.638 -96.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.597.707 -4.833.826
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.904.134 20.215.973
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.205.294 4.198.175
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.698.840 16.017.798
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.429 24.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.508.320 6.208.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.828.149 -2.608.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.336.469 8.816.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-829.222.699 -184.523.063
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.824.237
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.792 -6.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.792 -6.765
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.792 -6.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
831.049.162 184.490.985
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
662.436.498 226.937.666
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
141.209.608 30.585.018
Alınan Faiz
348.321.535 80.119.510
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.094.542.820 749.325.410
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.629.075.992 1.707.220.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.881.575 153.484.316
Ödenmiş Sermaye
25 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 42.875.376 42.875.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 125.294.773 125.290.659
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 29.453.817 29.453.817
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 -134.135.536 -250.958.267
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -55.606.855 116.822.731
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 -2.478.686 -1.519.522
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.402.889 151.964.794
TOPLAM KAYNAKLAR
2.724.478.881 1.859.185.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 0 61
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 61
BRÜT KAR (ZARAR)
0 61
Genel Yönetim Giderleri
27 -5.319.151 -3.980.242
Pazarlama Giderleri
27 -67.388 -68.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 80.502.940 95.282.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -87.593.287 -30.372.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.476.886 60.861.926
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 12.852 9.166
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.464.034 60.871.092
Finansman Gelirleri
31 872.005.037 363.875.260
Finansman Giderleri
31 -881.677.191 -290.371.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.136.188 134.374.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.430.011 -17.970.346
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -26.544.123 -1.824.236
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -7.885.888 -16.146.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.566.199 116.404.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.566.199 116.404.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-959.344 -418.483
Ana Ortaklık Payları
-55.606.855 116.822.731
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.294 -440.959
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.368 -551.199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.074 110.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.074 110.240
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.294 -440.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.561.905 115.963.289
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-959.344 -418.663
Ana Ortaklık Payları
-55.602.561 116.381.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024964


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3470 Değişim: -0,11%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5447 Değişim: 0,43%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
971,34 Değişim: -0,35%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.