KAP ***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

26.06.2020 - 20:49
KAP ***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -72.594.069 -70.521.476 154.178.299 -628.820 153.549.479
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -72.594.069 -70.521.476 154.178.299 -628.820 153.549.479
Transferler
25 -70.521.476 70.521.476 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -94.857.338 -94.857.338 -320.771 -95.178.109
Dönem Karı (Zararı)
25 -94.857.338 -94.857.338 -320.771 -95.178.109
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -143.115.545 -94.857.338 59.320.961 -949.591 58.371.370
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -143.115.545 -94.857.338 59.320.961 -949.591 58.371.370
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -143.115.545 -94.857.338 59.320.961 -949.591 58.371.370
Transferler
25 -94.857.338 94.857.338 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -22.218.596 -22.218.596 -151.268 -22.369.864
Dönem Karı (Zararı)
25 -22.218.596 -22.218.596 -151.268 -22.369.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -237.972.883 -22.218.596 37.102.365 -1.100.859 36.001.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.385.347 -162.429.579
Dönem Karı (Zararı)
-22.369.864 -95.178.109
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.369.864 -95.178.109
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.012.767 213.697.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 25.680.276 27.591.702
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 406.161 143.441
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 406.161 143.441
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-18.078.080 145.593.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.044.393 14.646
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 -16.033.687 145.578.860
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
62.324.680 78.483.891
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-51.338.252 -44.362.681
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
113.662.932 122.846.572
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.705.980 -38.115.049
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.250 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-158.028.250 -280.948.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-379.505 200.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.467.769 -322.751.472
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-191.028.989 -322.761.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-438.780 9.604
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 46.349 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -7.831.547 -3.567.001
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
232.327 3.102.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -21.486.848 13.346.990
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.424.450 16.989.919
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.975.905 6.302.740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.448.545 10.687.179
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-797.023 1.060.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.231.316 10.669.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.231.316 10.669.814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-107.385.347 -162.429.579
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.094 101.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.252 122.894
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 26.252 122.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.158 -21.073
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -24.158 -14.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 0 -7.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.404.731 162.259.836
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.543.979 218.337.618
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19.185.432 22.406.109
Alınan Faiz
51.338.252 44.362.681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-113.662.932 -122.846.572
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.478 -67.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.478 -67.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
316.694 384.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.172 316.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 338.172 316.694
Ticari Alacaklar
7 0 26.656
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 26.656
Diğer Alacaklar
7 1.190.962.726 999.495.108
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.190.155.013 999.126.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 807.713 369.084
Stoklar
12 746.274 792.623
Peşin Ödenmiş Giderler
14 8.661.505 3.631.753
Diğer Dönen Varlıklar
24 21.387.095 19.976.114
ARA TOPLAM
1.222.095.772 1.024.238.948
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.222.095.772 1.024.238.948
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13 50.001 50.001
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
7 42.804 42.653
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 42.804 42.653
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 27.314.275 27.314.275
Maddi Duran Varlıklar
17 265.018.784 290.662.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 203.357 216.239
Peşin Ödenmiş Giderler
14 8.219.414 5.417.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 63.303
Diğer Duran Varlıklar
24 8.919.464 8.919.464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
309.768.099 332.685.576
TOPLAM VARLIKLAR
1.531.863.871 1.356.924.524
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 863.764.050 619.359.524
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 15.174.389 48.806.427
Ticari Borçlar
7 8.397.982 8.165.655
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 5.400 3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.392.582 8.162.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 14.097.503 35.584.351
Diğer Borçlar
7 284.769.735 247.159.853
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 151.527.583 130.366.246
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 133.242.152 116.793.607
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 639.928 1.436.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-22 139.659.883 157.754.791
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 87.616.058 54.415.757
ARA TOPLAM
1.414.119.528 1.172.683.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.414.119.528 1.172.683.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 53.574.611
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 61.137.186 67.791.084
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 42.801 25.973
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 7.120.856 4.478.179
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 13.441.994 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.742.837 125.869.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.495.862.365 1.298.553.154
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25 37.102.365 59.320.961
Ödenmiş Sermaye
25 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 42.875.376 42.875.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 125.731.438 125.731.438
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 29.453.817 29.453.817
Yasal Yedekler
25 29.453.817 29.453.817
Diğer Yedekler
25 9.233.213 9.233.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 -237.972.883 -143.115.545
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -22.218.596 -94.857.338
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 -1.100.859 -949.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25 36.001.506 58.371.370
TOPLAM KAYNAKLAR
1.531.863.871 1.356.924.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 8 2.228
Satışların Maliyeti
26 0 -1.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8 1.122
BRÜT KAR (ZARAR)
8 1.122
Genel Yönetim Giderleri
27-28 -4.011.110 -4.237.407
Pazarlama Giderleri
27-28 -165.425 -226.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 25.496.083 5.290.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -38.225.057 -181.434.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.905.501 -180.607.471
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 34.685 3.826
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.870.816 -180.603.645
Finansman Gelirleri
31 180.158.475 328.593.801
Finansman Giderleri
31 -182.951.543 -281.283.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.663.884 -133.293.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.705.980 38.115.049
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.705.980 38.115.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.369.864 -95.178.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.369.864 -95.178.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-151.268 -320.771
Ana Ortaklık Payları
-22.218.596 -94.857.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.369.864 -95.178.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-151.268 -320.771
Ana Ortaklık Payları
-22.218.596 -94.857.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853204


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 14.302 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.412 04.08.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.412
8,4845 Değişim: 0,12%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,4876
Açılış: 8,4746
10,0592 Değişim: 0,19%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,0728
Açılış: 10,0403
493,83 Değişim: -0,03%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 494,39
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.