KAP ***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

25.07.2018 - 23:52
KAP ***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 126.209.985 29.453.817 9.233.212 32.505.136 -56.110.864 274.603.328 0 274.603.328
Transferler
25 777.250 -56.888.114 56.110.864 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.988.343 -48.988.343 -48.988.343
Dönem Karı (Zararı)
-48.988.343 -48.988.343 -48.988.343
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 126.209.985 29.453.817 10.010.462 -24.382.978 -48.988.343 225.614.984 0 225.614.984
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 126.209.985 29.453.817 10.010.462 -24.382.978 -48.988.343 225.614.984 0 225.614.984
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 2 2
Transferler
25 -777.251 -48.211.092 48.988.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-915.212 -70.521.476 -71.436.688 -628.820 -72.065.508
Dönem Karı (Zararı)
-70.521.476 -70.521.476 -628.820 -71.150.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-915.212 -915.212 -915.212
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 436.665 125.294.773 29.453.817 9.233.213 -72.594.070 -70.521.476 154.178.298 -628.820 153.549.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.605.283 -4.316.628
Dönem Karı (Zararı)
-71.150.296 -48.988.343
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-71.150.296 -48.988.343
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
102.099.468 35.045.978
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 30.956.067 29.828.596
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
388.320 2.557.998
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
388.320 2.557.998
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.993.078 1.789.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 331.769 1.793.499
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.661.309 -4.095
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31-33 68.059.114 42.991.469
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-32.909.174 -28.307.598
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
100.968.288 71.299.067
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -42.152.114
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.289.689 27.285
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.422 3.340
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.422 3.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.554.455 9.273.703
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 589.495 9.352.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.123 23.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
583.372 9.328.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -80.811.678 -16.968.622
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.683.261 -17.723.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
871.583 754.791
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
174 931
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
881.940 -1.047.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.586.555 -10.689.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.795 6.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.573.760 -10.695.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.000.453 -5.128.225
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-20-22 21.745.539 13.497.039
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.274.049 2.519.755
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.471.490 10.977.284
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-692.426 75.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.854.507 20.180.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.237.606 145.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.616.901 20.035.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.605.283 -4.668.662
Alınan Faiz
380.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-49.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.082 12.320.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.730 12.368.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.609 12.368.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.339 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.812 -47.727
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.182
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.812 -40.545
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.509.487 -8.314.264
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.792.178 -18.338.014
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
64.792.178 -18.338.014
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
17.776.421 15.684.074
Ödenen Faiz
-100.968.288 -5.660.323
Alınan Faiz
32.909.174 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2 -1
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-105.878 -310.619
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-105.878 -310.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
490.494 801.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
384.616 490.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 384.616 490.494
Ticari Alacaklar
7-10 370.713 1.348.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 6.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
370.713 1.342.405
Diğer Alacaklar
7-11 676.742.751 595.591.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
676.364.948 594.681.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
377.803 910.058
Stoklar
12 792.623 792.797
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.677.725 2.826.693
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 881 12.228
Diğer Dönen Varlıklar
24 17.371.456 14.056.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.371.456 14.056.648
ARA TOPLAM
697.340.765 615.119.133
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
697.340.765 615.119.133
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13 50.001 50.001
Diğer Finansal Yatırımlar
50.001 50.001
Diğer Alacaklar
11 43.538 382.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.538 382.866
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 27.314.275 27.314.275
Maddi Duran Varlıklar
17 318.308.355 349.135.980
Arazi ve Arsalar
18.611.777 18.611.777
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.380.242 2.520.866
Binalar
8.102.766 8.371.182
Tesis, Makine ve Cihazlar
281.684.689 311.737.017
Taşıtlar
83.435 145.951
Mobilya ve Demirbaşlar
483.216 695.290
Özel Maliyetler
12.295 103.962
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.949.935 6.949.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 263.429 374.367
Bilgisayar Yazılımları
263.429 374.367
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.804.646 3.537.618
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.804.646 3.537.618
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 355.421 628.794
Diğer Duran Varlıklar
24 8.922.193 8.988.048
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.922.193 8.988.048
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
359.061.858 390.411.949
TOPLAM VARLIKLAR
1.056.402.623 1.005.531.082
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 184.654.593 152.627.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 184.654.593 152.627.027
Banka Kredileri
130.454.324 118.768.444
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
595.754 1.296.950
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
53.604.515 32.561.633
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 234.897.471 206.620.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
234.897.471 206.620.801
Banka Kredileri
234.897.471 206.620.801
Ticari Borçlar
7-10 5.063.493 3.476.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27.669 14.874
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.035.824 3.462.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 22.237.361 2.236.908
Diğer Borçlar
7-11 207.763.825 168.241.865
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
101.657.397 77.606.927
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
106.106.428 90.634.938
Ertelenmiş Gelirler
14 376.940 1.069.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
376.940 1.069.366
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-22 12.102.745 8.096.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.398.111 8.053.002
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.704.634 43.325
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 40.856.568 27.569.495
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
40.856.568 27.569.495
ARA TOPLAM
707.952.996 569.938.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
707.952.996 569.938.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 151.641.964 147.154.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 151.641.964 147.154.022
Banka Kredileri
149.164.990 126.130.007
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.476.974 1.857.835
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 19.166.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 84.514 97.853
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
84.514 97.853
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 42.885.345 43.533.196
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 288.326 19.192.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
288.326 19.192.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.900.149 209.977.371
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
902.853.145 779.916.098
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25 154.178.298 225.614.984
Ödenmiş Sermaye
90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
42.875.376 42.875.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.731.438 126.646.650
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.731.438 126.646.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
436.665 436.665
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.294.773 126.209.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.453.817 29.453.817
Yasal Yedekler
29.453.817 29.453.817
Diğer Yedekler
9.233.213 10.010.462
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-72.594.070 -24.382.978
Net Dönem Karı veya Zararı
-70.521.476 -48.988.343
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-628.820 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
153.549.478 225.614.984
TOPLAM KAYNAKLAR
1.056.402.623 1.005.531.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 2.158.752 60.311.631
Satışların Maliyeti
26 -2.224.748 -58.059.114
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-65.996 2.252.517
BRÜT KAR (ZARAR)
-65.996 2.252.517
Genel Yönetim Giderleri
27 -12.541.602 -11.345.970
Pazarlama Giderleri
27 -1.506.469 -5.405.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 7.743.466 5.029.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -42.062.711 -50.064.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-48.433.312 -59.533.981
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 7.422 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 -3.340
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-48.425.890 -59.537.321
Finansman Gelirleri
31 79.265.526 130.699.373
Finansman Giderleri
31 -103.279.621 -120.123.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-72.439.985 -48.961.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.289.689 -27.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.289.689 -27.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.150.296 -48.988.343
DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.150.296 -48.988.343
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-628.820 0
Ana Ortaklık Payları
-70.521.476 -48.988.343
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-915.212 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-915.212 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-915.212 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-915.212 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.065.508 -48.988.343
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-628.820 0
Ana Ortaklık Payları
-71.436.688 -48.988.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697749


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3064 Değişim: 0,49%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,3356
Açılış: 9,2611
10,8159 Değişim: 0,64%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,8519
Açılış: 10,7467
528,93 Değişim: 0,48%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 531,00
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.