KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2023 - 21:27
KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 842.783.842 4.270.884.156 0 0 54.409.491 235.803.153 274.644.415 5.683.786.983 5.683.786.983
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17.025.415 257.619.000 -274.644.415 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.486.738 2.296.606.241 827.673.100 3.253.766.079 3.253.766.079
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-171.660.404 -171.660.404 -171.660.404
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 972.270.580 6.567.490.397 0 0 71.434.906 321.761.749 827.673.100 8.765.892.658 8.765.892.658
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 2.158.691.295 6.812.218.430 71.434.906 321.761.749 1.229.544.344 10.598.912.650 10.598.912.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
43.473.832 1.186.070.512 -1.229.544.344 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.104.160.397 5.068.456.548 1.745.144.118 13.917.761.063 13.917.761.063
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-436.144.567 -436.144.567 -436.144.567
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 0 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.262.851.692 0 11.880.674.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.908.738 0 0 0 1.071.687.694 1.745.144.118 0 24.080.529.146 0 24.080.529.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.489.336.713 581.860.937
Dönem Karı (Zararı)
1.745.144.118 827.673.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-249.951.401 -238.281.797
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-26.081 -611.246
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.437.250 -818.422
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.395.706.917 451.945.212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.698.755.534 -699.353.750
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.698.755.534 -699.353.750
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 50.686.047 10.556.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.856.004 -7.530.366
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.378.253 -2.989.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.196 54.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
195.201 74.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.995 -19.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-408.550 -87.854
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-934.915 -17.310
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
526.365 -70.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.321.397 -4.507.631
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.489.336.713 581.860.937
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.187.736.662 -16.651.713
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.135.784.760 0
Ödenen Faiz
-9.766.999 -6.088.931
Alınan Faiz
7.329.749 6.907.353
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.514.652 -17.470.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-436.144.567 -195.627.955
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -23.967.551
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -23.967.551
Ödenen Temettüler
-436.144.567 -171.660.404
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.544.516 369.581.269
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
266.714.595 33.454.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.170.079 403.035.982
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 574.657.714 78.350.995
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 706.827.793 481.386.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 706.827.793 574.657.715
Peşin Ödenmiş Giderler
1.378.253 0
Diğer Dönen Varlıklar
7 26.665.804 21.923.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.665.804 21.923.957
ARA TOPLAM
734.871.850 596.581.672
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
734.871.850 596.581.672
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 11.412.869.465 4.701.534.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 12.921.527.702 5.689.477.195
Diğer Duran Varlıklar
0 420.450
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.334.397.167 10.391.432.415
TOPLAM VARLIKLAR
25.069.269.017 10.988.014.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
437.596 185.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 298.052 102.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
139.544 82.549
Diğer Borçlar
1.119.571 1.528.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 934.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.119.571 593.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 9.291.524 1.471.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
192.267 73.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
192.267 73.390
ARA TOPLAM
11.040.958 3.258.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.040.958 3.258.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
342.619 487.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
342.619 487.577
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 977.356.294 385.355.041
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
977.698.913 385.842.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
988.739.871 389.101.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.080.529.146 10.598.912.650
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.262.851.692 2.158.691.295
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.262.851.692 2.158.691.295
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.262.851.692 2.158.691.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.880.674.978 6.812.218.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.880.674.978 6.812.218.430
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
114.908.738 71.434.906
Yasal Yedekler
114.908.738 71.434.906
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.071.687.694 321.761.749
Net Dönem Karı veya Zararı
1.745.144.118 1.229.544.344
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.080.529.146 10.598.912.650
TOPLAM KAYNAKLAR
25.069.269.017 10.988.014.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 154.855.936 167.332.264 16.243.747 10.847.327
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
154.855.936 167.332.264 16.243.747 10.847.327
BRÜT KAR (ZARAR)
154.855.936 167.332.264 16.243.747 10.847.327
Genel Yönetim Giderleri
-53.805.356 -31.464.310 -15.217.845 -7.682.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
947.080 473.641 70.883 -10.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.688.760 -50.200 -291.096 -28.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.308.900 136.291.395 805.689 3.126.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.532.731 8.673.295 1.582.613 4.505.329
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.767.000 -6.088.931 -2.558.040 -1.881.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 1.698.755.534 699.353.750 615.018.769 324.853.550
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.795.830.165 838.229.509 614.849.031 330.603.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.795.830.165 838.229.509 614.849.031 330.603.616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.686.047 -10.556.409 -11.243.213 -550.298
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -50.985.705 -16.400.865 -11.232.699 -5.023.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 299.658 5.844.456 -10.514 4.473.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.745.144.118 827.673.100 603.605.818 330.053.318
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.745.144.118 827.673.100 603.605.818 330.053.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.745.144.118 827.673.100 603.605.818 330.053.318
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,62049600 0,29428400 0,21461500 0,11735200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.478.063.576 136.301.829 5.502.523.961 105.537.081
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
7.478.063.576 136.301.829 5.502.523.961 105.537.081
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.694.553.369 2.289.791.150 726.572.005 757.797.425
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
4.081.802.524 1.509.195.336 780.487.467 505.852.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
4.081.802.524 1.509.195.336 780.487.467 505.852.251
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
986.654.024 787.410.905 221.210.736 257.222.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-373.903.179 -6.815.091 -275.126.198 -5.276.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -373.903.179 -6.815.091 -275.126.198 -5.276.854
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.172.616.945 2.426.092.979 6.229.095.966 863.334.506
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.917.761.063 3.253.766.079 6.832.701.784 1.193.387.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.917.761.063 3.253.766.079 6.832.701.784 1.193.387.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214698


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.070 Değişim: 0,54% Hacim : 59.698 Mio.TL Son veri saati : 16:10
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.072
Açılış: 8.051
28,8939 Değişim: -0,01%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4313 Değişim: -0,09%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.921,10 Değişim: -0,16%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.