KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 18:43
KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.767.958 398.740.453 64.934 237.828 55.553.329 414.828.586 414.828.586
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 0 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.726.963 0 2.223.744.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.816 0 0 54.409.491 0 0 0 235.803.153 55.553.329 0 3.496.526.905 3.496.526.905
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 842.783.842 4.270.884.156 0 0 54.409.491 235.803.153 274.644.415 5.683.786.983 5.683.786.983
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 274.644.415 -274.644.415 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.496.719 687.713.539 0 0 228.216.062 898.432.882 898.432.882
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 0 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825.287.123 0 4.958.597.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.409.491 0 0 0 510.447.568 228.216.062 0 6.582.219.865 6.582.219.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
426.634.566 122.798.008
Dönem Karı (Zararı)
228.216.062 55.553.329
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
201.011.033 73.419.475
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-517.396 63.194
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.153.540 -1.069.972
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
293.965.085 96.159.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-98.881.825 -34.359.709
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-98.881.825 -34.359.709
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.291.629 12.626.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.592.529 -6.174.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.975 -51.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.975 -53.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-570.600 -375.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-570.600 -375.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
339.806 182.707
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
410.624 28.733
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.818 153.974
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-347.664 3.408.419
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-344.511 -734.052
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.153 4.142.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.008.096 -9.339.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
426.634.566 122.798.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.073.632 37.626.914
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 28.519.846
Ödenen Faiz
-1.767.655 -2.216.024
Alınan Faiz
614.115 3.285.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.920.092 8.037.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.746.888 -74.509.153
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.746.888 527.999
Kredilerden Nakit Girişleri
4.746.888 527.999
Ödenen Temettüler
0 -75.037.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
426.307.822 85.915.769
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.072.276 69.575.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
436.380.098 155.491.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.350.995 518.236.620
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
514.731.093 673.728.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 514.731.093 78.350.995
Ticari Alacaklar
5.975 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.975 0
Peşin Ödenmiş Giderler
570.600 0
Diğer Dönen Varlıklar
7 18.336.536 16.211.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.336.536 16.211.941
ARA TOPLAM
533.644.204 94.562.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
533.644.204 94.562.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.579.191.682 2.301.716.147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 3.752.196.241 3.534.538.092
Diğer Duran Varlıklar
0 116.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.331.387.923 5.836.370.738
TOPLAM VARLIKLAR
6.865.032.127 5.930.933.674
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 36.240.050 31.493.162
Ticari Borçlar
460.815 121.009
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 442.862 32.238
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.953 88.771
Diğer Borçlar
1.345.263 1.692.927
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
953.239 1.297.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
392.024 395.177
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 4.835.988 3.807.318
Kısa Vadeli Karşılıklar
187.583 407.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
187.583 407.380
ARA TOPLAM
43.069.699 37.521.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.069.699 37.521.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
158.936 456.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
158.936 456.535
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 239.583.627 209.168.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.742.563 209.624.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
282.812.262 247.146.691
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.582.219.865 5.683.786.983
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
825.287.123 842.783.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
825.287.123 842.783.842
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
825.287.123 842.783.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.958.597.695 4.270.884.156
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.958.597.695 4.270.884.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
54.409.491 54.409.491
Yasal Yedekler
54.409.491 54.409.491
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
510.447.568 235.803.153
Net Dönem Karı veya Zararı
228.216.062 274.644.415
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.582.219.865 5.683.786.983
TOPLAM KAYNAKLAR
6.865.032.127 5.930.933.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 146.742.889 39.673.791
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
146.742.889 39.673.791
BRÜT KAR (ZARAR)
146.742.889 39.673.791
Genel Yönetim Giderleri
-12.627.353 -7.550.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
321.242 798.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.863 -8.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
134.430.915 32.912.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.962.606 3.285.997
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.767.655 -2.378.539
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 98.881.825 34.359.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
233.507.691 68.179.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
233.507.691 68.179.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.291.629 -12.626.553
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -4.700.229 -12.048.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -591.400 -577.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
228.216.062 55.553.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
228.216.062 55.553.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
228.216.062 55.553.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,08114300 0,01975200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.417.599 -41.861.008
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-18.417.599 -41.861.008
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
688.634.419 401.136.265
Yabancı Para Çevrim Farkları
687.713.539 398.740.453
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
687.713.539 398.740.453
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 81.168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 297.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
920.880 2.017.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
920.880 2.017.359
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
670.216.820 359.275.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
898.432.882 414.828.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
898.432.882 414.828.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027379


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: 0,00% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1507 Değişim: 0,47%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,3059 Değişim: 0,05%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
965,87 Değişim: -0,04%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.