KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 21:48
KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
636.032.185 -186.530.275 449.501.910 449.501.910
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.125.000 -7.746.770 675.000 636.032.185 489.279.747 0 22.126.999 152.165.205 59.438.347 1.380.095.713 1.380.095.713
Transferler
-1.348.427 2.450.160 58.336.614 -59.438.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.900.943 524.550.752 24.396.980 616.848.675 616.848.675
Kar Payları
-25.907.824 -25.907.824 -25.907.824
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.735.757 12.735.757 -12.735.757 -12.735.757 -12.735.757
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807
Transferler
-380.184 2.090.066 22.687.098 -24.396.980 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.071.078 245.781.878 67.584.493 325.437.449 325.437.449
Kar Payları
-41.569.538 -41.569.538 -41.569.538
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.273.226 64.841.435
Dönem Karı (Zararı)
67.584.493 24.396.980
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-33.929.477 45.911.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.744.202 -5.414.509
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.274.298 -12.622.401
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.584.796 -7.951.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-36.705.296 48.094.434
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-36.705.296 48.094.434
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 10.209.523 23.805.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.618.210 -5.466.641
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
77.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
77.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.719.146 4.276.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.618.043 4.364.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.103 -87.972
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.337.356 -9.820.561
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.273.226 64.841.435
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.840.262 -7.531.444
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -1.130.693
Ödenen Faiz
-1.632.600 -32.639
Alınan Faiz
8.767.248 17.004.406
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.974.910 -23.372.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.625.085 -38.643.581
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.055.547 -12.735.757
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.055.547 -12.735.757
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
23.000.000
Ödenen Temettüler
-41.569.538 -25.907.824
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.807.879 18.666.410
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
50.262.945 104.891.301
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.070.824 123.557.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 389.265.902 265.708.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 455.336.726 389.265.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 455.336.726 389.265.902
Ticari Alacaklar
9.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.243
Diğer Dönen Varlıklar
6 17.495.511 22.386.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.495.511 22.386.453
ARA TOPLAM
472.841.480 411.652.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
472.841.480 411.652.355
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.628.033.412 1.402.161.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 243.685.609 215.928.438
Diğer Duran Varlıklar
11.037 14.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.871.730.058 1.618.104.268
TOPLAM VARLIKLAR
2.344.571.538 2.029.756.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 23.000.000
Ticari Borçlar
5 135.947 117.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 120.164 101.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.783 15.624
Diğer Borçlar
11 1.847.486 5.576.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.782.060 5.418.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
65.426 157.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.661.102
ARA TOPLAM
27.644.535 5.693.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.644.535 5.693.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 213.960 166.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
213.960 166.812
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 77.599.872 65.595.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.813.832 65.762.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.458.367 71.455.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.239.113.171 1.958.300.807
Ödenmiş Sermaye
13 28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -20.482.527
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
714.275.595 702.584.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
714.275.595 702.584.701
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 714.275.595 702.584.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.259.612.377 1.013.830.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.259.612.377 1.013.830.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.458.529 37.312.916
Yasal Yedekler
42.458.529 37.312.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
149.920.251 171.858.238
Net Dönem Karı veya Zararı
67.584.493 24.396.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.239.113.171 1.958.300.807
TOPLAM KAYNAKLAR
2.344.571.538 2.029.756.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 49.033.084 78.840.633
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.033.084 78.840.633
BRÜT KAR (ZARAR)
49.033.084 78.840.633
Genel Yönetim Giderleri
18 -20.265.111 -20.990.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.348.791 8.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-302.342 -48.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.814.422 57.809.296
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 9.906.898 17.004.406
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.632.600 -4.382.005
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17 36.705.296 -22.229.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.794.016 48.202.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.794.016 48.202.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.209.523 -23.805.337
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -8.974.910 -23.372.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.234.613 -432.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.584.493 24.396.980
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.584.493 24.396.980
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
67.584.493 24.396.980
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,02403000 0,00867400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.331.759 71.474.677
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
44.331.759 71.474.677
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
213.521.197 520.977.018
Yabancı Para Çevrim Farkları
250.655.942 543.953.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-34.918.157 -19.402.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.216.588 -3.573.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.216.588 -3.573.734
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
257.852.956 592.451.695
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
325.437.449 616.848.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
325.437.449 616.848.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824064


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.529 Değişim: -0,97% Hacim : 30.740 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.483 27.06.2022 Yüksek 2.549
Açılış: 2.539
16,5386 Değişim: -2,05%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,5206 Değişim: -1,72%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
969,58 Değişim: -2,27%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.