KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 23:10
KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
636.032.185 -186.530.275 449.501.910 449.501.910
Transferler
-200.342 2.450.160 57.188.529 -59.438.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.419.909 784.175.728 -544.048 690.211.771 690.211.771
Kar Payları
-25.907.825 -25.907.825 -25.907.825
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.193.500 6.193.500 -6.193.500 -6.193.500 -6.193.500
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -13.940.270 675.000 542.411.934 1.273.455.475 30.770.659 177.252.409 -544.048 2.038.206.159 2.038.206.159
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807
Transferler
-353.026 2.090.066 22.659.940 -24.396.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.706.126 135.163.157 43.686.438 222.555.721 222.555.721
Kar Payları
-41.569.538 -41.569.538 -41.569.538
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 745.937.801 1.148.993.656 42.458.529 149.893.093 43.686.438 2.136.231.443 2.136.231.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.978.760 107.467.440
Dönem Karı (Zararı)
43.686.438 -544.048
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.614.716 85.126.915
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.323.977 35.714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.878.670 -4.815.627
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.712.272 -16.281.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.805.281 75.611.195
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-6.805.281 75.611.195
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.105.484 30.576.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.092.962 22.884.573
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
66.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.188.305 -1.267.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.085.736 -1.111.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-102.569 -155.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.343 24.085.601
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.978.760 107.467.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.603.665 -17.628.476
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-14.752
Ödenen Faiz
-895.560 -16.237
Alınan Faiz
8.061.049 11.213.408
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.561.824 -28.810.895
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.625.085 -32.101.325
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.055.547 -6.193.500
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.055.547 -6.193.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
23.000.000
Ödenen Temettüler
-41.569.538 -25.907.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.957.340 57.737.639
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.463.719 156.266.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.421.059 214.003.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
389.265.902 265.708.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
427.686.961 479.712.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 427.686.961 389.265.902
Ticari Alacaklar
560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
560
Diğer Dönen Varlıklar
7 26.626.920 22.386.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.626.920 22.386.453
ARA TOPLAM
454.314.441 411.652.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
454.314.441 411.652.355
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.554.597.163 1.402.161.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 228.443.057 215.928.438
Diğer Duran Varlıklar
12.125 14.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.783.052.345 1.618.104.268
TOPLAM VARLIKLAR
2.237.366.786 2.029.756.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 23.000.000
Ticari Borçlar
116.464 117.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 100.885 101.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.579 15.624
Diğer Borçlar
4.389.127 5.576.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.333.646 5.418.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
55.481 157.445
ARA TOPLAM
27.505.591 5.693.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.505.591 5.693.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
207.751 166.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
207.751 166.812
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 73.422.001 65.595.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.629.752 65.762.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.135.343 71.455.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.136.231.443 1.958.300.807
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -20.482.527
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
745.937.801 702.584.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
745.937.801 702.584.701
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
745.937.801 702.584.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.148.993.656 1.013.830.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.148.993.656 1.013.830.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.458.529 37.312.916
Yasal Yedekler
42.458.529 37.312.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
149.893.093 171.858.238
Net Dönem Karı veya Zararı
43.686.438 24.396.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.136.231.443 1.958.300.807
TOPLAM KAYNAKLAR
2.237.366.786 2.029.756.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 48.713.478 75.150.190
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.713.478 75.150.190
BRÜT KAR (ZARAR)
48.713.478 75.150.190
Genel Yönetim Giderleri
-16.111.542 -12.454.658 -2.415.389 -1.923.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.865 7.361 343 27
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-355.271 -32.713 -27.202 -18.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.252.530 62.670.180 -2.442.248 -1.941.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.061.049 11.213.408 1.457.391 4.594.779
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.182.379 -6.397.781 1.800.672 -3.064.361
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 9.660.722 -37.453.053 20.795.661 -32.142.396
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.791.922 30.032.754 21.611.476 -32.553.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.791.922 30.032.754 21.611.476 -32.553.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.105.484 -30.576.802 2.371.844 -18.661.054
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -3.561.824 -28.810.895 2.331.095 -17.867.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -543.660 -1.765.907 40.749 -793.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.686.438 -544.048 23.983.320 -51.214.879
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.686.438 -544.048 23.983.320 -51.214.879
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.686.438 -544.048 23.983.320 -51.214.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,01553300 -0,00019300 0,00852700 0,01821000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46.006.448 -98.336.746 21.964.205 -35.139.543
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
46.006.448 -98.336.746 21.964.205 -35.139.543
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
132.862.835 789.092.565 -46.583.023 456.631.613
Yabancı Para Çevrim Farkları
145.845.233 848.176.239 -36.475.644 491.371.414
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
145.845.233 848.176.239 -36.475.644 491.371.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-10.682.076 -22.728.104 -9.009.169 -12.556.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.300.322 -36.355.570 -1.098.210 -22.183.755
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.300.322 -36.355.570 -1.098.210 -22.183.755
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.869.283 690.755.819 -24.618.818 421.492.070
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.555.721 690.211.771 -635.498 370.277.191
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
222.555.721 690.211.771 -635.498 370.277.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797841


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.387 Değişim: 0,26% Hacim : 1.802 Mio.TL Son veri saati : 10:04
Düşük 2.386 24.05.2022 Yüksek 2.394
Açılış: 2.392
16,0537 Değişim: 0,80%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,0570
Açılış: 15,9256
17,2256 Değişim: 1,11%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,2292
Açılış: 17,036
955,35 Değişim: 0,69%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 955,91
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.