KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 19:05
KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657
Transferler
-695.301 12.524.169 271.354.313 -283.183.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 25.626.540 258.705.565 4.610.353 83.916.264 372.858.722 102.287 372.961.009
Kar Payları
-135.310.801 -135.310.801 -135.310.801
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.674.050 -23.674.050 -23.674.050
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.652.205 0 5.990.991 104.915.390 0 0 0 0 0 0 0 1.903.801.840 -1.839.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 327.536.709 83.916.264 0 2.983.371.561 2.257.254 2.985.628.815
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
5.855.511 0 60.152.014 -66.007.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.151.717 0 0 436.395.631 290.431 -21.656.721 405.877.624 240.231 406.117.855
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.672.973 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.437.880.882 238.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 382.762.494 -21.656.721 0 3.291.453.076 2.215.246 3.293.668.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-527.342.051 -243.464.102
Dönem Karı (Zararı)
-21.721.545 83.833.098
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.713.866 86.913.584
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.679 -3.080.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-50.616.195 62.139.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 100.647.624 78.259.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.180.932 552.124
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 85.742 552.124
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.095.190 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.524.143 5.028.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.524.143 5.028.262
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -14.707.219 -15.633.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.693.532 90.685.281
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.493.878 -2.837.329
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 78.187.410 93.522.610
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-219.497.168 -115.173.166
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.554.705 18.435.858
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -12.744 -14.223
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.744 -14.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-444.131.791 -365.030.365
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.629.843 477.996.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.778.428 -15.753.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-138.851.415 493.750.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.888.171 14.041.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.888.171 14.041.877
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
44.609.481 -186.183.021
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
37.210.171 42.260.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-393.172.904 -575.161.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.640.441 -13.907.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-357.532.463 -561.253.911
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.178.189 2.048.601
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
686.053 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
42.492.136 2.048.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.215.056 -140.034.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.877.695 -33.413.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.337.361 -106.620.352
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-516.469.531 -219.057.607
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-227.648 -390.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-807.917 -3.917.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.042.447 -5.164.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -23.674.050
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
1.205.492 8.740.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.704.606 -144.061.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.744 2.498.707
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 12.744 2.498.707
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.424.569 -163.977.600
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -82.424.569 -163.977.600
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.783.666
Alınan Temettüler
18 14.707.219 15.633.656
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.307.593 -43.015.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.569.650.977 13.071.183.676
Kredilerden Nakit Girişleri
5.569.650.977 13.071.183.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.303.459.528 -12.888.203.299
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.303.459.528 -12.888.203.299
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.190.324 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-290.431 -4.610.353
Ödenen Temettüler
0 -135.310.801
Ödenen Faiz
-77.896.979 -88.912.257
Alınan Faiz
19 2.493.878 2.837.329
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-413.739.064 -430.541.378
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
143.542.074 73.152.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.196.990 -357.389.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
945.308.903 778.724.987
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
675.111.913 421.335.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 675.111.913 945.308.903
Ticari Alacaklar
6 670.384.891 537.813.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 30.739.789 26.961.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
639.645.102 510.852.474
Diğer Alacaklar
23.993.879 31.882.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.993.879 31.882.050
Türev Araçlar
238.473 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
238.473 0
Stoklar
7 1.143.527.430 1.188.136.911
Peşin Ödenmiş Giderler
8 65.070.008 89.369.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65.070.008 89.369.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 919.559 12.208.227
Diğer Dönen Varlıklar
104.011.231 71.151.492
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 85.488 75.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
103.925.743 71.076.034
ARA TOPLAM
2.683.257.384 2.875.870.725
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 51.135.902 44.759.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.734.393.286 2.920.630.375
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
360.760.226 314.010.842
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
360.760.226 314.010.842
Maddi Duran Varlıklar
3.623.154.421
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 19.514.457 24.904.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.508.293 7.457.545
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.508.293 7.457.545
Peşin Ödenmiş Giderler
28.353.968 41.264.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 28.353.968 41.264.840
Diğer Duran Varlıklar
335.313 317.357
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
335.313 317.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.571.873.792 4.011.109.873
TOPLAM VARLIKLAR
7.306.267.078 6.931.740.248
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.527.780.188 1.257.532.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.527.780.188 1.257.532.194
Banka Kredileri
5 1.527.780.188 1.257.532.194
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
675.187.193 529.936.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
675.187.193 529.936.633
Banka Kredileri
5 663.257.519 515.171.866
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 11.929.674 14.764.767
Ticari Borçlar
6 524.546.553 917.719.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 10.542.632 46.183.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
514.003.921 871.536.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.413.534 5.138.552
Diğer Borçlar
62.813.179 20.321.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.813.179 20.321.043
Türev Araçlar
0 51.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 51.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.594 560.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.594 560.051
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
88.533.570 95.589.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
88.533.570 95.589.456
ARA TOPLAM
2.883.277.811 2.826.849.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
20 7.243.289 6.458.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.890.521.100 2.833.307.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
635.330.944 790.742.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
635.330.944 790.742.816
Banka Kredileri
5 627.500.916 779.643.114
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.830.028 11.099.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.016.419 16.035.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.016.419 16.035.958
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 468.730.293 404.103.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.122.077.656 1.210.882.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.012.598.756 4.044.189.781
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.291.453.076 2.885.575.452
Ödenmiş Sermaye
13 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
280.830.420 284.126.626
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
13 102.415.772 102.415.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
178.414.648 181.710.854
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 172.672.973 175.969.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.741.675 5.741.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.438.119.355 2.001.433.293
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.437.880.882 2.001.485.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
238.473 -51.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
238.473 -51.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 69.647.528 69.647.528
Yasal Yedekler
69.647.528 69.647.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
382.762.494 322.610.480
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.656.721 66.007.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 2.215.246 1.975.015
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.293.668.322 2.887.550.467
TOPLAM KAYNAKLAR
7.306.267.078 6.931.740.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.830.106.704 2.331.151.532 611.658.499 1.127.308.081
Satışların Maliyeti
14 -1.701.722.387 -2.033.148.702 -600.271.608 -967.864.694
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.384.317 298.002.830 11.386.891 159.443.387
BRÜT KAR (ZARAR)
128.384.317 298.002.830 11.386.891 159.443.387
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -108.284.123 -100.647.708 -48.394.629 -49.548.450
Pazarlama Giderleri
15,16 -35.377.019 -42.296.478 -15.026.174 -19.803.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 68.467.669 38.110.804 53.647.599 26.627.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -7.592.651 -1.862.776 -3.414.424 -368.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.598.193 191.306.672 -1.800.737 116.351.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 14.719.963 15.647.879 14.719.963 15.647.879
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.318.156 206.954.551 12.919.226 131.999.012
Finansman Gelirleri
19 6.277.855 6.865.633 2.898.993 5.442.920
Finansman Giderleri
19 -84.755.172 -108.470.742 -41.927.313 -54.040.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.159.161 105.349.442 -26.109.094 83.401.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.554.705 -18.435.858 -13.551.490 -14.041.286
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -213.572 -190.436 -106.666 -94.697
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.341.133 -18.245.422 -13.444.824 -13.946.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.713.866 86.913.584 -39.660.584 69.360.195
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -7.679 -3.080.486 73.831 219.055
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.721.545 83.833.098 -39.586.753 69.579.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -64.824 -83.166 -32.809 5.212
Ana Ortaklık Payları
-21.656.721 83.916.264 -39.553.944 69.574.038
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 -0,00015280 0,00059200 -0,00027900 0,00049000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.151.717 25.626.540 0 25.626.540
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 25.626.540 0 25.626.540
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.151.717 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
436.991.117 263.501.371 156.307.133 62.522.750
Yabancı Para Çevrim Farkları
436.700.686 258.891.018 158.865.695 68.082.909
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
436.700.686 258.891.018 158.865.695 68.082.909
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
290.431 4.610.353 -2.558.562 -5.560.159
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
427.839.400 289.127.911 156.307.133 88.149.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
406.117.855 372.961.009 116.720.380 157.728.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
240.231 102.287 96.390 57.026
Ana Ortaklık Payları
405.877.624 372.858.722 116.623.990 157.671.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869535


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.