KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 18:19
KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 349.330.096 4.020.805 28.870.256 901.950.858 -135.159 38.175.257 121.216.636 243.565.273 1.828.744.022 1.542.797 1.830.286.819
Transferler
-672.602 18.948.102 225.289.773 -243.565.273 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.121.111.756 -4.447.475 165.229.070 1.281.893.351 962.957 1.282.856.308
Kar Payları
-149.899.207 -149.899.207 -149.899.207
Dönem Sonu Bakiyeler
0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.657.494 0 4.020.805 28.870.256 0 0 0 0 0 0 0 2.023.062.614 -4.582.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.123.359 0 0 0 196.607.202 165.229.070 0 2.960.738.166 2.505.754 2.963.243.920
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-1.084.074 12.524.169 271.743.086 -283.183.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.626.540 202.554.303 6.475.772 48.564.577 283.221.192 -21.004 283.200.188
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-133.053.701 -133.053.701 -133.053.701
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.674.050 -23.674.050 -23.674.050
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.263.432 0 5.990.991 104.915.390 0 0 0 0 0 0 0 1.847.650.578 26.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 330.182.582 48.564.577 0 2.895.991.131 2.133.963 2.898.125.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-426.991.532 -1.001.051.713
Dönem Karı (Zararı)
48.433.136 165.304.748
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.901.601 166.220.018
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.468.465 -915.270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
199.103.455 -223.885.667
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 114.104.810 113.322.809
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
553.687 205.391
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
553.687 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 205.391
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.033.805 3.868.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.033.805 3.868.878
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -15.678.296 -35.572.495
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
153.272.992 101.611.612
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -7.463.984 -18.314.248
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 160.736.976 119.925.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-93.868.444 -494.975.495
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 34.633.054 88.684.679
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51.847 -1.031.046
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 51.847 -1.031.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-649.462.678 -937.295.211
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
467.813.412 -903.052.120
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 -3.632.260 4.214.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 471.445.672 -907.266.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.961.610 -4.812.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.961.610 -4.812.292
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.475.772 4.447.475
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -201.637.546 -856.488.547
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 51.805.329 -92.732.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-841.906.460 759.102.274
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -16.756.175 22.333.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -825.150.285 736.769.160
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.190.109 14.022.323
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.190.109 14.022.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.833.142 142.217.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-33.901.191 -86.735.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-83.931.951 228.953.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-401.926.087 -995.876.130
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-384.262 -613.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.306.849 -1.969.166
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -4.772.815 -2.647.691
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.674.050 55.171
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
8.072.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10,11 -203.333.932 -72.946.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.498.115 1.425.914
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.498.115 1.425.914
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-223.528.119 -109.944.637
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-223.528.119 -109.944.637
Alınan Temettüler
18 15.678.296 35.572.495
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
2.017.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.373.889 975.469.118
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.591.527.535 15.125.840.862
Kredilerden Nakit Girişleri
20.591.527.535 15.125.840.862
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.115.302.725 -13.894.346.159
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.115.302.725 -13.894.346.159
Ödenen Temettüler
-133.053.701 -149.899.207
Ödenen Faiz
-154.261.204 -124.440.626
Alınan Faiz
19 7.463.984 18.314.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-433.951.575 -98.528.823
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
58.942.061 303.770.820
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-375.009.514 205.241.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
778.724.987 516.518.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
403.715.473 721.760.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 403.715.473 778.724.987
Ticari Alacaklar
6 709.155.594 1.176.969.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 21.394.761 17.762.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
687.760.833 1.159.206.505
Diğer Alacaklar
16.979.749 21.941.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.979.749 21.941.359
Türev Araçlar
26.053 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26.053 0
Stoklar
7 1.254.870.902 1.053.233.356
Peşin Ödenmiş Giderler
62.341.375 74.567.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 62.341.375 74.567.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 6.382.484
Diğer Dönen Varlıklar
119.443.437 85.550.558
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 22.948 50.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
119.420.489 85.499.596
ARA TOPLAM
2.566.532.583 3.197.369.457
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 53.733.310 2.439.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.620.265.893 3.199.809.115
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
302.548.475 256.243.675
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9 302.548.475 256.243.675
Maddi Duran Varlıklar
10 3.584.220.769 3.283.306.533
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.335.788 5.923.948
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.335.788 5.923.948
Peşin Ödenmiş Giderler
38.985.270 78.564.267
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.985.270 78.564.267
Diğer Duran Varlıklar
180.128 171.816
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
180.128 171.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.931.270.430 3.624.210.239
TOPLAM VARLIKLAR
6.551.536.323 6.824.019.354
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.507.352.118 1.022.372.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.507.352.118 1.022.372.841
Banka Kredileri
5 1.507.352.118 1.022.372.841
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
305.915.104 341.882.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
305.915.104 341.882.635
Banka Kredileri
5 305.915.104 341.882.635
Ticari Borçlar
6 471.921.091 1.313.827.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 13.277.191 30.033.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
458.643.900 1.283.794.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.576.565 5.629.609
Diğer Borçlar
19.581.530 25.771.639
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.581.530 25.771.639
Türev Araçlar
0 6.449.719
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 6.449.719
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.174.144 1.381.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.174.144 1.381.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 6.110.309 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
105.930.204 190.601.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
105.930.204 190.601.690
ARA TOPLAM
2.424.561.065 2.907.917.249
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
20 7.077.731 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.431.638.796 2.907.917.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
793.058.253 765.845.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
793.058.253 765.845.189
Banka Kredileri
5 793.058.253 765.845.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.984.365 14.548.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.984.365 14.548.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 412.729.815 364.056.018
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.221.772.433 1.144.449.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.653.411.229 4.052.366.697
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.895.991.131 2.769.497.690
Ödenmiş Sermaye
13 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
458.169.813 433.627.347
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
458.169.813 433.627.347
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 347.263.432 348.347.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.990.991 5.990.991
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 104.915.390 79.288.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.847.676.631 1.638.646.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.847.650.578 1.645.096.275
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26.053 -6.449.719
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26.053 -6.449.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 69.647.528 57.123.359
Yasal Yedekler
69.647.528 57.123.359
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
330.182.582 215.167.247
Net Dönem Karı veya Zararı
48.564.577 283.183.181
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 2.133.963 2.154.967
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.898.125.094 2.771.652.657
TOPLAM KAYNAKLAR
6.551.536.323 6.824.019.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.352.164.666 3.121.898.772 1.014.415.418 1.236.250.738
Satışların Maliyeti
14 -2.962.287.330 -2.661.458.739 -923.384.331 -1.038.628.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
389.877.336 460.440.033 91.031.087 197.622.667
BRÜT KAR (ZARAR)
389.877.336 460.440.033 91.031.087 197.622.667
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -152.536.571 -133.475.003 -51.604.006 -44.456.754
Pazarlama Giderleri
15,16 -61.472.511 -44.314.265 -19.056.324 -13.234.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 51.326.691 42.449.533 13.108.024 17.289.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -4.013.747 -5.187.530 -2.145.699 -2.715.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
223.181.198 319.912.768 31.333.082 154.505.023
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 15.626.449 36.603.541 -65.717 -30.958
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
238.807.647 356.516.309 31.267.365 154.474.065
Finansman Gelirleri
19 7.463.984 18.314.248 578.920 10.479.336
Finansman Giderleri
19 -160.736.976 -119.925.860 -51.959.236 -41.663.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.534.655 254.904.697 -20.112.951 123.289.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.633.054 -88.684.679 -16.145.018 -40.696.235
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.694.532 -1.659.047 -7.503.557 -55.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -26.938.522 -87.025.632 -8.641.461 -40.640.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.901.601 166.220.018 -36.257.969 82.593.439
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -2.468.465 -915.270 620.740 -902.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.433.136 165.304.748 -35.637.229 81.691.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -131.441 75.678 -48.039 -9.742
Ana Ortaklık Payları
48.564.577 165.229.070 -35.589.190 81.701.151
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,00034260 0,00116560 -0,00025110 0,00058000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 -0,00001740 -0,00000650 0,00000440 -0,00000640
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.626.540 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
25.626.540 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
209.140.512 1.117.551.560 -54.373.907 727.376.890
Yabancı Para Çevrim Farkları
202.664.740 1.121.999.035 -56.226.278 733.575.910
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
202.664.740 1.121.999.035 -56.226.278 733.575.910
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.475.772 -4.447.475 1.852.371 -6.199.020
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
234.767.052 1.117.551.560 -54.373.907 727.376.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
283.200.188 1.282.856.308 -90.011.136 809.068.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.004 962.957 -123.580 537.764
Ana Ortaklık Payları
283.221.192 1.281.893.351 -89.887.556 808.530.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797314


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.05.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
16,0258 Değişim: 0,63%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,0303
Açılış: 15,9256
17,1148 Değişim: 0,46%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,1193
Açılış: 17,036
951,89 Değişim: 0,33%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 953,72
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.