KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:53
KAP ***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 402.234.233 -945.152 401.289.081 401.289.081 772.813.730 1.353.763 1.353.763 28.870.256 28.870.256 803.037.749 25.328.047 127.906.648 102.085.507 229.992.155 1.601.397.032 1.361.073 1.602.758.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.725 52.725 52.725 0 12.847.210 89.185.572 -102.085.507 -12.899.935 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.981.096 0 -23.981.096 -23.981.096 54.494.247 -1.479.471 0 0 -1.479.471 53.014.776 17.734.807 17.734.807 46.768.487 67.525 46.836.012
Dönem Karı (Zararı)
0 17.734.807 17.734.807 17.734.807 16.936 17.751.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.981.096 0 -23.981.096 -23.981.096 54.494.247 -1.479.471 -1.479.471 53.014.776 29.033.680 50.589 29.084.269
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -92.801.161 -92.801.161 -92.801.161 -92.801.161
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.324.766 0 -945.152 0 377.360.710 0 0 0 0 0 377.360.710 827.307.977 -125.708 0 0 -125.708 28.870.256 28.870.256 856.052.525 38.175.257 124.291.059 17.734.807 142.025.866 1.555.364.358 1.428.598 1.556.792.956
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
141.750.000 349.330.096 4.020.805 353.350.901 353.350.901 901.950.858 -135.159 -135.159 28.870.256 28.870.256 930.685.955 38.175.257 121.216.636 243.565.273 364.781.909 1.828.744.022 1.542.797 1.830.286.819
Transferler
-162.177 -162.177 -162.177 18.948.102 224.779.348 -243.565.273 -18.785.925 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 88.111.615 560.032 0 0 560.032 88.671.647 12.068.917 12.068.917 100.740.564 134.803 100.875.367
Dönem Karı (Zararı)
0 12.068.917 12.068.917 12.068.917 42.205 12.111.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 88.111.615 560.032 560.032 88.671.647 0 88.671.647 92.598 88.764.245
Kar Payları
-98.817.565 -98.817.565 -98.817.565 -98.817.565
Dönem Sonu Bakiyeler
141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349.167.919 0 4.020.805 0 353.188.724 0 0 0 0 0 353.188.724 990.062.473 424.873 0 0 424.873 28.870.256 28.870.256 1.019.357.602 57.123.359 247.178.419 12.068.917 259.247.336 1.830.667.021 1.677.600 1.832.344.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-354.177.780 -192.663.494
Dönem Karı (Zararı)
12.111.122 17.751.743
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.111.122 17.751.743
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.194.363 19.309.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 24.640.938 21.927.578
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
140.904 -1.508.235
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 140.904 232.793
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -1.741.028
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.896.851 1.613.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.896.851 1.613.714
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -19.589 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.140.086 18.362.476
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.578.275 -2.072.633
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 27.718.361 20.435.109
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-46.087.322 -25.866.324
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 15.427.460 4.780.377
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-944.965 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -944.965 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-386.104.691 -238.137.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.333.835 -116.839.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 871.657 -12.867.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -121.205.492 -103.971.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.882.679 -9.393.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 4.882.679 -9.393.511
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -210.368.121 -91.312.522
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 7.824.865 28.982.374
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.240.220 -24.199.528
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37 96.486.760 91.012.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -156.726.980 -115.211.667
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.806.749 421.504
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.806.749 421.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.676.808 -25.796.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.852.836 -13.757.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.823.972 -12.038.681
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-352.799.206 -201.076.253
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-146.063 -229.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -972.828 -2.232.223
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -275.659 10.874.453
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.976 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.216.031 -15.539.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
944.965 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
944.965 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -12.180.585 -15.793.755
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 254.702
Alınan Temettüler
32 19.589 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.900.425 202.503.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.870.774.613 6.246.788.826
Kredilerden Nakit Girişleri
4.870.774.613 6.246.788.826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.819.277.419 -5.931.642.031
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.819.277.419 -5.931.642.031
Ödenen Temettüler
-98.817.565 -92.801.161
Ödenen Faiz
19 -27.158.329 -21.914.580
Alınan Faiz
19 1.578.275 2.072.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-438.294.236 -5.698.860
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.238.126 3.413.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-414.056.110 -2.285.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
516.518.575 100.596.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.462.465 98.310.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.462.465 516.518.575
Ticari Alacaklar
6 486.676.700 366.524.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 47.305.788 48.177.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
439.370.912 318.346.868
Diğer Alacaklar
4.946.476 9.829.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.946.476 9.829.155
Türev Araçlar
424.873 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
424.873 0
Stoklar
7 861.011.770 650.643.649
Peşin Ödenmiş Giderler
8 43.245.285 75.973.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.245.285 75.973.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 895.322 1.454.257
Diğer Dönen Varlıklar
60.451.133 45.026.431
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 711.334 670.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
59.739.799 44.355.541
ARA TOPLAM
1.560.114.024 1.665.970.275
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 1.831.239 1.749.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.561.945.263 1.667.719.433
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.280.622 143.544.653
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
150.280.622 143.544.653
Maddi Duran Varlıklar
10 2.447.512.692 2.346.197.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.148.344 3.194.921
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.148.344 3.194.921
Peşin Ödenmiş Giderler
8 28.481.177 3.577.432
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.481.177 3.577.432
Diğer Duran Varlıklar
136.386 133.125
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
136.386 133.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.629.559.221 2.496.647.672
TOPLAM VARLIKLAR
4.191.504.484 4.164.367.105
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 603.428.945 564.148.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
603.428.945 564.148.329
Banka Kredileri
603.428.945 564.148.329
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 326.823.853 255.588.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
326.823.853 255.588.153
Banka Kredileri
326.823.853 255.588.153
Ticari Borçlar
6 457.247.971 616.511.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 8.396.150 10.933.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
448.851.821 605.578.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.593.022 2.592.174
Diğer Borçlar
126.498.604 17.668.225
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 99.023.630 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.474.974 17.668.225
Türev Araçlar
0 135.159
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 135.159
Ertelenmiş Gelirler
6.712.529 2.080.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.712.529 2.080.292
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.148.222 59.605.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.148.222 59.605.279
ARA TOPLAM
1.576.453.146 1.518.329.432
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.576.453.146 1.518.329.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 539.218.680 598.102.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
539.218.680 598.102.643
Banka Kredileri
539.218.680 598.102.643
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.927.866 15.887.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.927.866 15.887.029
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 226.560.171 201.761.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
782.706.717 815.750.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.359.159.863 2.334.080.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.830.667.021 1.828.744.022
Ödenmiş Sermaye
13 141.750.000 141.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
353.188.724 353.350.901
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
353.188.724 353.350.901
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 349.167.919 349.330.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.020.805 4.020.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.019.357.602 930.685.955
Yabancı Para Çevrim Farkları
990.062.473 901.950.858
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
424.873 -135.159
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
424.873 -135.159
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.870.256 28.870.256
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 28.870.256 28.870.256
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 57.123.359 38.175.257
Yasal Yedekler
57.123.359 38.175.257
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
247.178.419 121.216.636
Net Dönem Karı veya Zararı
12.068.917 243.565.273
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 1.677.600 1.542.797
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.832.344.621 1.830.286.819
TOPLAM KAYNAKLAR
4.191.504.484 4.164.367.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 717.320.868 551.995.500
Satışların Maliyeti
14 -622.573.130 -473.952.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.747.738 78.043.364
BRÜT KAR (ZARAR)
94.747.738 78.043.364
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -37.936.888 -33.165.216
Pazarlama Giderleri
15,16 -11.363.583 -9.911.695
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 9.730.313 8.507.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.463.466 -2.579.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.714.114 40.894.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 964.554 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.678.668 40.894.596
Finansman Gelirleri
19 1.578.275 2.072.633
Finansman Giderleri
19 -27.718.361 -20.435.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.538.582 22.532.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.427.460 -4.780.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -804.949 -7.074.831
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -14.622.511 2.294.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.111.122 17.751.743
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.111.122 17.751.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 42.205 16.936
Ana Ortaklık Payları
12.068.917 17.734.807
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,00009000 0,00013000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -23.981.096
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -23.981.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
88.764.245 53.065.365
Yabancı Para Çevrim Farkları
88.204.213 54.544.836
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
88.204.213 54.544.836
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
560.032 -1.479.471
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
560.032 -1.479.471
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.764.245 29.084.269
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.875.367 46.836.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 134.803 67.525
Ana Ortaklık Payları
100.740.564 46.768.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682543


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.