" />

KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:12
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Transferler
-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.465.978 -24.232 -30.009.807 -35.500.017 175 -35.499.842
Dönem Karı (Zararı)
-5.465.978 -30.009.807 -35.475.785 175 -35.475.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.232 -24.232 -24.232
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 18.515.620 -406.140 252.843 -35.525.478 -30.009.807 -10.734.911 6.188 -10.728.723
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Transferler
-10.867.748 10.867.748 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 36.111 -1.441.758 -1.405.647 -123 -1.405.770
Dönem Karı (Zararı)
0 -1.441.758 -1.441.758 -123 -1.441.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.111 36.111 36.111
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -375.137 252.843 -46.806.631 -1.441.758 -11.932.632 5.958 -11.926.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.786 9.782
Dönem Karı (Zararı)
-1.441.881 -30.009.807
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.441.881 -5.891.015
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.118.792
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
319.979 29.674.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 95.711 21.702
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.144 68.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 79.144 68.479
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
145.124 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.827
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
169.951
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 29.584.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.058.628 386.899
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.370.502 356.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.370.502 356.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.854 9.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
58.854 9.884
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.391 -20.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.690 -33.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.749 -85.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.941 52.229
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.303.977 73.954
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.596.644 13.999
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
707.333 59.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-63.274 52.043
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.488 -42.261
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -55.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -55.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.050
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.032 -8.486
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.032 -8.486
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.032 -8.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.754 -53.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.754 -53.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 103.373 76.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.619 22.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.619 103.373
Ticari Alacaklar
2.332.329 1.131.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.332.329 1.131.778
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.181 1.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.181 1.181
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 113.324 69.933
Peşin Ödenmiş Giderler
4.125 66.715
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.125 66.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.373 1.373
Diğer Dönen Varlıklar
22.155 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 22.155 150
ARA TOPLAM
2.531.106 1.374.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.531.106 1.374.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9.027 9.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.027 9.027
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 6.929 10.723
Arazi ve Arsalar
0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0
Binalar
0
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.912
Mobilya ve Demirbaşlar
7.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 83.366 164.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.191 40.745
Diğer Haklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.