KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:24
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Diğer Düzeltmeler
-7.774.794 7.774.794
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 23.500.847 -348.958 252.843 -16.531.605 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Transferler
-8.709.510 8.709.510 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.227 -10.704.599 -10.733.826 -121 -10.733.947
Dönem Karı (Zararı)
-10.704.599 -10.704.599 -121 -10.704.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.227 -29.227 -29.227
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 23.500.847 -378.185 252.843 -25.241.115 -10.704.599 23.867.842 6.013 23.873.855
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.721.996 -381.908 252.843 -33.015.909 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Diğer Düzeltmeler
-7.740.398 7.740.398
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Transferler
-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.465.978 -14.141 -32.353.871 -37.833.990 126 -37.833.864
Dönem Karı (Zararı)
0 -32.353.871 -32.353.871 126 -32.353.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.465.978 -14.141 -5.480.119 -5.480.119
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 18.515.620 -396.049 252.843 -35.525.478 -32.353.871 -13.068.884 6.139 -13.062.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.071.304 21.500.748
Dönem Karı (Zararı)
-32.353.871 -10.704.599
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-32.353.871 -10.704.599
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.705.142 10.354.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 32.290 24.605
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
88.082 114.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 88.082 114.232
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 10.215.996
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 10.215.996
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29.584.770 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
29.584.770
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.753.015 21.886.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
487.056 756.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
487.056 756.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.327 97.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.327 97.926
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-68.504 -61.418
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.158 705.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.870 745.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
244.028 -40.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.177.632 20.388.641
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.031.473 20.475.154
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
146.159 -86.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.104.286 21.537.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.982 -36.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.098.173 144.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.823 14.846
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.823 14.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.130.706 -8.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -5.130.706 -8.792
Alınan Temettüler
16.710 138.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.453 -48.185.885
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18.453 -39.590.766
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18.453 -39.590.766
Ödenen Faiz
-8.595.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.416 -26.540.483
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.416 -26.540.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.469 26.631.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.053 91.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 68.053 76.469
Ticari Alacaklar
1.094.754 1.581.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 1.094.754 1.581.810
Diğer Alacaklar
7.743 7.743
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.743 7.743
Stoklar
7 154.133 85.629
Peşin Ödenmiş Giderler
68.482 73.897
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 68.482 73.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.346 1.346
Diğer Dönen Varlıklar
18.742 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.742 0
ARA TOPLAM
1.413.253 1.826.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.413.253 1.826.894
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16 159.117 159.117
Diğer Alacaklar
2.151 2.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.151 2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 40.313.793 64.432.585
Maddi Duran Varlıklar
9 9.328.960 14.810.761
Arazi ve Arsalar
9.136.207 14.602.185
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.266 3.355
Binalar
160.006 166.987
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.115 3.704
Mobilya ve Demirbaşlar
26.366 34.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
305.679 250.100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 46.234 62.701
Diğer Haklar
27.523 42.370
Bilgisayar Yazılımları
18.711 20.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.944.978 7.740.398
Diğer Duran Varlıklar
712.360 675.807
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 712.360 675.807
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.813.272 88.133.620
TOPLAM VARLIKLAR
57.226.525 89.960.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
67.067 54.960
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 67.067 54.960
Banka Kredileri
5 67.067 54.960
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.166 126.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.166 126.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 140.166 126.167
Ticari Borçlar
6 649.185 479.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 264.838 338.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6,25 384.347 140.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 245.563 106.765
Diğer Borçlar
62.836.969 55.804.123
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 62.836.969 55.804.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
948.296 888.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 948.296 888.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.870 175.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 79.717 102.420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 72.153 73.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
65.039.116 57.635.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.039.116 57.635.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 139.025 103.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
139.025 103.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 139.025 103.807
Uzun Vadeli Karşılıklar
166.151 123.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 166.151 123.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.944.978 7.740.398
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.250.154 7.967.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.289.270 65.602.800
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-13.068.884 24.351.701
Ödenmiş Sermaye
15 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
15 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.119.571 23.599.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.119.571 23.599.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-396.049 -381.908
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 18.515.620 23.981.598
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-35.525.478 -25.275.511
Net Dönem Karı veya Zararı
-32.353.871 -10.663.372
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.139 6.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-13.062.745 24.357.714
TOPLAM KAYNAKLAR
57.226.525 89.960.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.548.738 2.461.096 579.773 655.712
Satışların Maliyeti
17 -671.094 -1.108.859 -331.982 -197.788
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
877.644 1.352.237 247.791 457.924
BRÜT KAR (ZARAR)
877.644 1.352.237 247.791 457.924
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.135.611 -670.368 -204.521 -216.566
Pazarlama Giderleri
18 -837.746 -1.015.273 -276.484 -348.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 112.403 352.595 -59.353 -43.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -13.893 -102.306 12.849 110.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-997.203 -83.115 -279.718 -40.010
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 0 138.600 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -379.815 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.377.018 55.485 -279.718 -40.010
Finansman Gelirleri
21 52.561 249.999 654
Finansman Giderleri
21 -6.910.496 -11.010.204 -2.065.049 -3.025.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.234.953 -10.704.720 -2.344.113 -3.065.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.234.953 -10.704.720 -2.344.113 -3.065.798
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.118.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.353.745 -10.704.720 -2.344.113 -3.065.798
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
126 -121 -49 41
Ana Ortaklık Payları
-32.353.871 -10.704.599 -2.344.064 -3.065.839
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -1,96830000 -0,65120000 -0,14260000 -0,18650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.480.119 -29.227 10.091 -20.914
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 -5.465.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -14.141 -29.227 10.091 -20.914
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.480.119 -29.227 10.091 -20.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.833.864 -10.733.947 -2.334.022 -3.086.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
126 -121 -49 41
Ana Ortaklık Payları
-37.833.990 -10.733.826 -2.333.973 -3.086.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887320


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.