KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.09.2020 - 18:18
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Diğer Düzeltmeler
-7.774.794 7.774.794
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 23.500.847 -348.958 252.843 -16.531.605 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Transferler
-8.709.510 8.709.510 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.313 -7.644.120 -7.652.433 -162 -7.652.595
Dönem Karı (Zararı)
-7.644.120 -7.644.120 -162 -7.644.282
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.313 -8.313 -8.313
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 23.500.847 -357.271 252.843 -25.241.115 -7.644.120 26.949.235 5.972 26.955.207
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.721.996 -381.908 252.843 -33.015.909 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Diğer Düzeltmeler
-7.740.398 7.740.398
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714
Transferler
-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.465.978 -24.232 -30.009.807 -35.500.017 175 -35.499.842
Dönem Karı (Zararı)
-5.465.978 0 -30.009.807 -35.475.785 175 -35.475.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.232 -24.232 -24.232
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 18.515.620 -406.140 252.843 -35.525.478 -30.009.807 -10.734.911 6.188 -10.728.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.782 18.962.181
Dönem Karı (Zararı)
-30.009.807 -7.644.282
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.891.015 -7.644.282
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.118.792
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.674.951 7.262.451
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 21.702 28.065
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.479 52.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 68.479 52.661
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 7.167.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 7.167.387
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 14.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29.584.770 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
29.584.770
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
386.899 19.344.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
356.685 1.159.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
356.685 1.159.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.884 -172.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.884 -172.795
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.614 -26.799
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.010 731.226
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-85.239 780.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
52.229 -49.038
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.954 17.652.804
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.999 17.550.620
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
59.955 102.184
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.043 18.962.181
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.261 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.050 -9.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.050 -9.227
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -55.050 -9.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.486 -44.944.849
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 148.781
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
148.781
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.486 -37.926.243
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.486 -37.926.243
Ödenen Faiz
-7.167.387
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.754 -25.991.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.754 -25.991.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.469 26.631.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.715 639.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.715 76.469
Ticari Alacaklar
1.222.700 1.581.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 1.222.700 1.581.810
Diğer Alacaklar
7.741 7.743
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.741 7.743
Stoklar
7 106.243 85.629
Peşin Ödenmiş Giderler
42.516 73.897
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 42.516 73.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.346 1.346
Diğer Dönen Varlıklar
21.497 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.497 0
ARA TOPLAM
1.424.758 1.826.894
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 49.450.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.874.758 1.826.894
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17 159.117 159.117
Diğer Alacaklar
4.578 2.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.578 2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 64.432.585
Maddi Duran Varlıklar
9 197.852 14.810.761
Arazi ve Arsalar
14.602.185
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.296 3.355
Binalar
162.333 166.987
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.311 3.704
Mobilya ve Demirbaşlar
28.912 34.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
305.679 250.100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 51.723 62.701
Diğer Haklar
51.723 42.370
Bilgisayar Yazılımları
20.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.944.978 7.740.398
Diğer Duran Varlıklar
689.277 675.807
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 689.277 675.807
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.353.204 88.133.620
TOPLAM VARLIKLAR
57.227.962 89.960.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.474 54.960
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 46.474 54.960
Banka Kredileri
5 46.474 54.960
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.166 126.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.166 126.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 140.166 126.167
Ticari Borçlar
446.017 479.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 253.469 338.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6,26 192.548 140.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 188.804 106.765
Diğer Borçlar
60.831.733 55.804.123
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 60.831.733 55.804.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
924.824 888.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 924.824 888.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
146.024 175.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 73.871 102.420
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 72.153 73.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
62.724.042 57.635.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.724.042 57.635.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 139.025 103.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
139.025 103.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 139.025 103.807
Uzun Vadeli Karşılıklar
148.640 123.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 148.640 123.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.944.978 7.740.398
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.232.643 7.967.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.956.685 65.602.800
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-10.734.911 24.351.701
Ödenmiş Sermaye
16 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
16 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.109.480 23.599.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.109.480 23.599.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-406.140 -381.908
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 18.515.620 23.981.598
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-35.525.478 -25.275.511
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.009.807 -10.663.372
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.188 6.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-10.728.723 24.357.714
TOPLAM KAYNAKLAR
57.227.962 89.960.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 968.965 1.805.384 491.915 863.260
Satışların Maliyeti
18 -339.112 -911.071 -110.544 -409.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
629.853 894.313 381.371 453.980
BRÜT KAR (ZARAR)
629.853 894.313 381.371 453.980
Genel Yönetim Giderleri
19 -931.090 -453.802 -729.046 -206.620
Pazarlama Giderleri
19 -561.262 -667.196 -256.132 -364.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 171.756 266.225 176.471 109.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -26.742 -82.645 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-717.485 -43.105 -427.336 -7.609
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 0 138.600 0 138.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -379.815 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.097.300 95.495 -427.336 130.991
Finansman Gelirleri
22 51.907 244.638 51.907
Finansman Giderleri
22 -4.845.447 -7.984.415 -2.414.540 -3.449.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.890.840 -7.644.282 -2.789.969 -3.318.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.890.840 -7.644.282 -2.789.969 -3.318.099
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.118.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.009.632 -7.644.282 -2.789.969 -3.318.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
175 -162 225 0
Ana Ortaklık Payları
-30.009.807 -7.644.120 -2.790.194 -3.318.099
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -1,82570000 -0,46500000 -0,16970000 -0,20190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.490.210 -8.313 -616 -5.500
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 -5.465.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -24.232 -8.313 -616 -5.500
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.490.210 -8.313 -616 -5.500
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.499.842 -7.652.595 -2.790.585 -3.323.599
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
175 -162 225 0
Ana Ortaklık Payları
-35.500.017 -7.652.433 -2.790.810 -3.323.599http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873193


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5913 Değişim: 0,85%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,6392
Açılış: 13,477
15,3014 Değişim: 0,39%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,4276
Açılış: 15,2419
795,16 Değişim: -0,74%
Düşük 793,94 26.01.2022 Yüksek 805,87
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.