" />

KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 22:00
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -324.474 252.843 -23.371.746 -934.653 41.932.832 6.715 41.939.547
Transferler
-934.653 934.653 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-8.709.510 -8.079.510 -581 -8.710.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.402.830 -24.484 1.378.346 1.378.346
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Transferler
-8.709.510 8.709.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
446.355 -32.950 -10.663.372 -10.249.967 -121 -10.250.088
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -10.663.372 -10.663.372 -121 -10.663.493
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
446.355 -32.950 413.405 413.405
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.721.996 -381.908 252.843 -33.015.909 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
814.616 643.998
Dönem Karı (Zararı)
-10.663.493 -8.710.091
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.663.493 -8.710.091
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.534.860 7.608.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 134.413 77.575
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 74.037 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 78.804 1.033.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.121 41.231
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.466 992.436
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
48.149 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.932.769 3.654.450
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -7.721
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 11.940.490 3.654.450
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
443.509 9.047.034
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.128.672 -6.190.030
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.969.555 -6.190.030
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -159.117 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -14.312
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -14.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
943.249 1.745.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
371.816 1.669.066
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 371.816 1.666.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
83.783 -828
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
83.783 -828
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -39.858 327.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
279.552 13.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
324.493 11.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.941 1.577
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
247.956 -262.643
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
247.956 -262.643
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
814.616 643.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.506 22.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.227 23.539
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -9.227 23.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -1.400
Alınan Faiz
7.721 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.368.411 25.756.163
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.859.277
Kredilerden Nakit Girişleri
5 6.859.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.707.970 -10.972.738
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -37.707.970 -10.972.738
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
24-19 22.280.049 33.524.074
Ödenen Faiz
-11.940.490 -3.654.450
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.555.301 26.422.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.555.421 26.422.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.631.890 209.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.469 26.631.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.469 26.631.890
Ticari Alacaklar
1.581.810 2.027.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.581.810 2.027.663
Diğer Alacaklar
7.743 7.744
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.743 7.744
Stoklar
7 85.629 45.771
Peşin Ödenmiş Giderler
11 73.897 164.295
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
73.897 164.295
Diğer Dönen Varlıklar
1.346 188
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.346 188
ARA TOPLAM
1.826.894 28.877.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.826.894 28.877.551
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16 159.117
Diğer Alacaklar
2.151 2.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.151 2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 64.432.585 62.463.030
Maddi Duran Varlıklar
9 14.810.761 14.384.269
Arazi ve Arsalar
14.602.185 14.155.830
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.355 3.473
Binalar
166.987 176.295
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.704 4.490
Mobilya ve Demirbaşlar
34.530 44.181
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 250.100 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 62.701 84.657
Diğer Haklar
42.370 62.165
Bilgisayar Yazılımları
20.331 22.492
Diğer Duran Varlıklar
675.807 712.526
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 675.807 712.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.393.222 77.646.633
TOPLAM VARLIKLAR
82.220.116 106.524.184
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.960 10.535.853
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.960 10.535.853
Banka Kredileri
5 54.960 10.535.853
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.167 27.330.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.167 27.330.884
Banka Kredileri
5 0 27.330.884
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 126.167 0
Ticari Borçlar
479.027 199.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 338.708 14.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 140.319 185.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 106.765 90.617
Diğer Borçlar
55.804.123 33.524.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 55.804.123 33.524.074
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
888.390 15.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 888.390 15.120
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 102.420 63.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 102.420 63.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.526 81.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 73.526 81.992
ARA TOPLAM
57.635.378 71.841.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.635.378 71.841.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 103.807 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
103.807 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
103.807 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
123.217 75.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 123.217 75.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
227.024 75.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.862.402 71.916.382
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.351.701 34.601.668
Ödenmiş Sermaye
15 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
15 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.340.088 30.926.683
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.340.088 30.926.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-381.908 -348.958
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 31.721.996 31.275.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-33.015.909 -24.306.399
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.663.372 -8.709.510
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.013 6.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.357.714 34.607.802
TOPLAM KAYNAKLAR
82.220.116 106.524.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.275.709 3.417.198
Satışların Maliyeti
16 -1.526.959 -1.540.498
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.748.750 1.876.700
BRÜT KAR (ZARAR)
1.748.750 1.876.700
Genel Yönetim Giderleri
17 -762.003 -880.989
Pazarlama Giderleri
17 -1.422.924 -1.082.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 354.416 117.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -181.278 -1.139.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-263.039 -1.108.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.108.038 6.195.115
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -9.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.844.999 5.077.456
Finansman Gelirleri
21 250.951 6.376.931
Finansman Giderleri
21 -12.759.443 -20.164.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.663.493 -8.710.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.663.493 -8.710.091
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.663.493 -8.710.091
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-121 -581
Ana Ortaklık Payları
-10.663.372 -8.709.510
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,64870000 -0,52990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
413.405 1.378.346
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 446.355 1.402.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -32.950 -24.484
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
413.405 1.378.346
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.250.088 -7.331.745
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-121 -581
Ana Ortaklık Payları
-10.249.967 -7.331.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826677


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0299 Değişim: 0,68%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9166 Değişim: 0,88%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.520,02 Değişim: -0,36%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.