KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:16
KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 88 18.179 12.011 161.493 231.771
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -10.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
108.390 108.390
Kar Dağıtımı
4.480 157.016 -161.493 3
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.480 157.013 -161.493
Diğer
3 3
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 88 22.659 159.027 108.390 340.164
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
56.000 79.200 88 22.659 159.027 149.365 466.340
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
233.621 233.621
Kar Dağıtımı
61.957 62.710 -149.365 -24.697
Dağıtılan Temettü
-24.697 -24.697
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
61.957 87.408 -149.365
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000 79.200 88 84.616 221.738 233.621 675.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0 0 0
Teminat Mektupları
0 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
117.681 117.681 81.361 81.361
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
117.681 117.681 81.361 81.361
Teminat Senetleri
117.681 117.681 81.361 81.361
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
117.681 117.681 81.361 81.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
233.621 104.745
Alınan Faizler
490.299 219.861
Ödenen Faizler
-81.028 -19.705
Alınan Temettüler
4.500
Elde Edilen Diğer Kazançlar
13.336 5.061
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-41.589 -21.494
Ödenen Vergiler
-15.785 -9.109
Diğer
-136.112 -69.869
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-114.167 -128.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
32.332 -74.020
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
74.503 2.475
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-253.792 -146.500
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-159 -9.708
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
38.192 58.732
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-5.243 40.101
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
119.454 -24.175
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-163.339 -1.266
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-179.514 -1.266
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
16.175
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-55.315 22.966
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
240.204 181.595
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-270.822 -158.629
Temettü Ödemeleri
-24.697 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-99.200 -2.475
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
155.488 53.163
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
56.288 50.688


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
233.621 108.390 116.252 -33.718
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
233.621 108.390 116.252 -33.718


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
144.111 144.111 275.643 275.643
Nakit ve Nakit Benzerleri
56.288 56.288 155.488 155.488
Bankalar
56.288 56.288 155.488 155.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
87.823 87.823 120.155 120.155
Diğer Finansal Varlıklar
87.823 87.823 120.155 120.155
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
607.835 607.835 354.044 354.044
Krediler
1.040.416 1.040.416 639.809 639.809
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-432.581 -432.581 -285.765 -285.765
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
19.052 19.052 20.139 20.139
Satış Amaçlı
19.052 19.052 20.139 20.139
ORTAKLIK YATIRIMLARI
26.360 26.360 21.860 21.860
İştirakler (Net)
26.360 26.360 21.860 21.860
Konsolide Edilmeyenler
26.360 26.360 21.860 21.860
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
150.177 150.177 1.549 1.549
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.046 2.046 2.155 2.155
Diğer
2.046 2.046 2.155 2.155
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
15.142 15.142 13.400 13.400
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.709 5.709 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
55.874 55.874 55.715 55.715
VARLIKLAR TOPLAMI
1.026.306 1.026.306 744.505 744.505
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
41.713 41.713 58.379 58.379
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
18.750 18.750 50.000 50.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
111.774 111.774 56.285 56.285
Bonolar
111.774 111.774 56.285 56.285
FONLAR
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
19.943 19.943 29.424 29.424
Çalışan Hakları Karşılığı
3.151 3.151 2.505 2.505
Diğer Karşılıklar
16.792 16.792 26.919 26.919
CARİ VERGİ BORCU
20.688 20.688 14.101 14.101
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
126.387 126.387 62.217 62.217
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11.788 11.788 7.760 7.760
ÖZKAYNAKLAR
675.263 675.263 466.339 466.339
Ödenmiş Sermaye
56.000 56.000 56.000 56.000
Sermaye Yedekleri
79.200 79.200 79.200 79.200
Hisse Senedi İhraç Primleri
79.200 79.200 79.200 79.200
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
88 88 88 88
Kar Yedekleri
84.616 84.616 22.659 22.659
Yasal Yedekler
84.616 84.616 22.659 22.659
Kar veya Zarar
455.359 455.359 308.392 308.392
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
221.738 221.738 159.027 159.027
Dönem Net Kâr veya Zararı
233.621 233.621 149.365 149.365
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.026.306 1.026.306 744.505 744.505


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
643.629 367.540 287.060 83.499
Kredilerden Alınan Faizler
598.206 305.440 273.882 39.682
Bankalardan Alınan Faizler
29.952 3.502 8.510 914
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15.471 58.598 4.668 42.903
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.471 58.598 4.668 42.903
FAİZ GİDERLERİ (-)
-81.028 -19.705 -22.333 -8.199
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.037 -11.206 -3.725 -5.634
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.268 -1.452 -4.854 -106
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-14.886 -7.047 -8.489 -2.459
Diğer Faiz Giderleri
-42.837 -5.265
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
562.601 347.835 264.727 75.300
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-6.282 -3.190 -2.486 -1.261
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.282 -3.190 -2.486 -1.261
Diğer
-6.282 -3.190 -2.486 -1.261
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.500 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
13.336 5.061 6.135 363
FAALİYET BRÜT KÂRI
574.155 349.706 268.376 74.402
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-153.330 -147.679 -74.362 -91.700
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-41.589 -21.494 -14.799 -8.566
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-71.370 -23.248 -27.372 -8.266
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
307.866 157.285 151.843 -34.130
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
307.866 157.285 151.843 -34.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-74.245 -48.895 -35.591 412
Cari Vergi Karşılığı
-15.785 -9.109 -5.982 -3.233
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-66.407 -43.430 -35.318
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.947 3.644 5.709 3.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
233.621 108.390 116.252 -33.718
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
233.621 108.390 116.252 -33.718
Grubun Karı (Zararı)
233.621 108.390 116.252 -33.718
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211712


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.