KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:28
KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.2.6.1. 40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828
Yeni Bakiye
5.2.6.1. 40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.060 4.060
Kar Dağıtımı
2.413 885 -3.298
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.413 885 -3.298
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 4.368 23.100 1.359 4.061 72.888
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.2.6.1. 40.000 47 17.600 6.860 5.731 70.238
Yeni Bakiye
5.2.6.1. 40.000 47 17.600 6.860 5.731 70.238
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.223 14.223
Kar Dağıtımı
579 5.152 -5.731
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
579 5.152 -5.731
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 47 18.179 12.012 14.223 84.461


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
23.651 23.651 20.401 20.401
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
23.651 23.651 20.401 20.401
Teminat Senetleri
23.651 23.651 20.401 20.401
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
23.651 23.651 20.401 20.401


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.223 4.060
Alınan Faizler
36.877 32.818
Ödenen Faizler
-11.017 -13.623
Elde Edilen Diğer Kazançlar
7.764 3.299
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.602 -8.384
Ödenen Vergiler
-1.039 -340
Diğer
-10.760 -9.710
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
35.216 -5.026
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9.584 -19.660
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.331 -1.036
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
14.958 21.820
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
18.591 -20.424
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-59.463 -9.143
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
53.877 23.417
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
49.439 -966
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
395 -383
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-105 -383
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-47.503 2.385
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.229
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-47.503
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.844
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.331 1.036
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.010 21.541
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.341 22.577


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.223 4.060 8.730 -894
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.223 4.060 8.730 -894


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.341 12.341 20.094 20.094
Nakit ve Nakit Benzerleri
12.341 12.341 10.010 10.010
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 100 100 0
Bankalar
5.1.3. 12.241 12.241 10.010 10.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.084 10.084
Diğer Finansal Varlıklar
10.084 10.084
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.4.2 139.603 139.603 154.561 154.561
Krediler
255.011 255.011 250.579 250.579
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-115.408 -115.408 -96.018 -96.018
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9. 13.265 13.265 12.668 12.668
Satış Amaçlı
13.265 13.265 12.668 12.668
ORTAKLIK YATIRIMLARI
18.860 18.860 18.860 18.860
İştirakler (Net)
5.1.11. 18.860 18.860 18.860 18.860
Konsolide Edilmeyenler
18.860 18.860 18.860 18.860
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.5. 1.494 1.494 2.327 2.327
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.521 2.521 2.615 2.615
Diğer
5.1.6. 2.521 2.521 2.615 2.615
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.1.7.1. 2.620 2.620 2.602 2.602
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.8. 2.677 2.677 20.850 20.850
VARLIKLAR TOPLAMI
193.381 193.381 234.577 234.577
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
5.2.1. 43.470 43.470 92.933 92.933
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 10.000 10.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3.18. 43.456 43.456 41.741 41.741
Bonolar
43.456 43.456 41.741 41.741
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0
KARŞILIKLAR
5.2.4. 2.805 2.805 2.984 2.984
Çalışan Hakları Karşılığı
1.446 1.446 1.349 1.349
Diğer Karşılıklar
1.359 1.359 1.635 1.635
CARİ VERGİ BORCU
5.2.5. 1.408 1.408 1.048 1.048
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.1.7.2 5.989 5.989 3.140 3.140
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.3. 11.792 11.792 12.494 12.494
ÖZKAYNAKLAR
5.2.6. 84.461 84.461 70.237 70.237
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 40.000 40.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
47 47 47 47
Kar Yedekleri
18.179 18.179 17.600 17.600
Yasal Yedekler
18.179 18.179 17.600 17.600
Kar veya Zarar
26.235 26.235 12.590 12.590
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
12.012 12.012 6.859 6.859
Dönem Net Kâr veya Zararı
14.223 14.223 5.731 5.731
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
193.381 193.381 234.577 234.577


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1. 63.162 53.372 35.392 21.358
Kredilerden Alınan Faizler
61.471 51.629 34.678 20.341
Bankalardan Alınan Faizler
1.198 1.055 654 651
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
493 688 60 366
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
493 688 60 366
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2. -11.016 -13.624 -5.174 -6.415
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-6.335 -7.241 -2.820 -3.196
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-242 -469 -270
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.439 -5.315 -2.354 -2.546
Diğer Faiz Giderleri
-599 -403
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
52.146 39.748 30.218 14.943
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.4.3. -1.274 -1.843 -495 -786
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.274 -1.843 -495 -786
Diğer
-1.274 -1.843 -495 -786
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
0 4 0 4
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
4 4
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5. 7.764 3.299 6.587 2.287
FAALİYET BRÜT KÂRI
58.636 41.208 36.310 16.448
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6.2 -26.284 -20.554 -17.925 -12.946
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-7.602 -8.384 -3.899 -2.093
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.6.1 -6.638 -7.137 -3.309 -2.518
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.112 5.133 11.177 -1.109
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.112 5.133 11.177 -1.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.7. -3.889 -1.073 -2.447 215
Cari Vergi Karşılığı
-1.039 -340 -689
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.850 -733 -1.758 215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.223 4.060 8.730 -894
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
14.223 4.060 8.730 -894
Grubun Karı (Zararı)
14.223 4.060 8.730 -894
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956232


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: 0,68% Hacim : 17.248 Mio.TL Son veri saati : 15:24
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.444
Açılış: 1.433
9,4205 Değişim: 2,27%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,4923
Açılış: 9,2118
10,9822 Değişim: 2,16%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 11,0646
Açılış: 10,7502
540,16 Değişim: 2,34%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 544,68
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.