KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:10
KAP ***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.2.6.1. 40.000 5.500 21 22.075 -4.965 14.052 76.683
Yeni Bakiye
5.2.6.1. 40.000 5.500 21 22.075 -4.965 14.052 76.683
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.100 -1.100
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.741 2.741
Kar Dağıtımı
-5.462 19.514 -14.052
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
38 14.014 -14.052
Diğer
-5.500 5.500
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 4.400 21 16.613 14.549 2.741 78.324
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828
Yeni Bakiye
40.000 4.368 20.688 474 3.298 68.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.060 4.060
Kar Dağıtımı
2.413 885 -3.298 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.413 885 -3.298 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 4.368 23.101 1.359 4.060 72.888


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.3.3. 19.447 19.447 14.243 14.243
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
19.447 19.447 14.243 14.243
Teminat Senetleri
19.447 19.447 14.243 14.243
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
19.447 19.447 14.243 14.243


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.060 3.714
Alınan Faizler
5.4.1. 32.818 51.616
Ödenen Faizler
5.4.2. -13.623 -24.727
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.4.5. 3.299 1.909
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
5.4.6.1. -8.384 -13.385
Ödenen Vergiler
-340
Diğer
-9.710 -11.699
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.792 -23.859
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.660
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.1.1. -1.036
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
5.1.4.2. 21.820 14.557
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-21.190 3.180
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.2.1. -9.143 -10.256
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
23.417 -31.340
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.732 -20.145
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
383 -458
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
383 -458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.385 52.585
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.229 52.585
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
3.13. -2.844
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.036 31.982
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.1.1. 21.541 7.186
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.577 39.168


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.060 2.741
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -1.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.060 1.641


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
51.736 136 51.872 31.176 31.176
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1. 22.441 136 22.577 21.541 21.541
Para Piyasalarından Alacaklar
22.441 136 22.577 21.541 21.541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.295 29.295 9.635 9.635
Diğer Finansal Varlıklar
29.295 29.295 9.635 9.635
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
175.411 175.411 197.231 197.231
Krediler
5.1.4.2. 242.385 242.385 246.634 246.634
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-66.974 -66.974 -49.403 -49.403
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9. 15.804 15.804 17.748 17.748
Satış Amaçlı
15.804 15.804 17.748 17.748
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.5. 2.901 2.901 3.108 3.108
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.6. 2.525 2.525 2.649 2.649
Diğer
2.525 2.525 2.649 2.649
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.10. 22.000 22.000 22.000 22.000
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.1.7.1. 2.540 2.540 2.386 2.386
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.7.2. 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.8. 25.265 25.265 2.337 2.337
VARLIKLAR TOPLAMI
298.182 136 298.318 278.635 278.635
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
5.2.1. 113.051 113.051 126.194 126.194
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
10.000 10.000 6.000 6.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
68.590 68.590 52.500 52.500
Bonolar
68.590 68.590 52.500 52.500
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
3.13. 17.224 17.224 5.941 5.941
KARŞILIKLAR
5.2.4. 3.012 3.012 2.629 2.629
Çalışan Hakları Karşılığı
1.459 1.459 1.265 1.265
Diğer Karşılıklar
1.553 1.553 1.364 1.364
CARİ VERGİ BORCU
5.2.5. 553 553 1.579 1.579
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.1.7.2 3.703 3.703 2.970 2.970
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.3. 9.297 9.297 11.994 11.994
ÖZKAYNAKLAR
72.888 72.888 68.828 68.828
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 40.000 40.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.368 4.368 4.368 4.368
Kar Yedekleri
23.101 23.101 20.688 20.688
Yasal Yedekler
23.101 23.101 20.688 20.688
Kar veya Zarar
5.419 5.419 3.772 3.772
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.359 1.359 474 474
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.060 4.060 3.298 3.298
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
298.318 298.318 278.635 278.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1. 53.372 64.037
Kredilerden Alınan Faizler
51.629 62.767
Bankalardan Alınan Faizler
1.055 1.270
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
688
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
688
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2. -13.623 -24.727
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.241 -469
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.315 -3.075
Diğer Faiz Giderleri
-598 -905
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
39.749 39.310
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.4.3 -1.843 -2.150
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.843 -2.150
Diğer
-1.843 -2.150
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4. 3 1
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3 1
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5. 3.299 1.909
FAALİYET BRÜT KÂRI
41.208 39.070
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6.2. -20.554 -12.421
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.6.1 -8.384 -13.385
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.137 -9.550
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.133 3.714
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.133 3.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.7. -1.073 -973
Cari Vergi Karşılığı
-340 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-733 -973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.060 2.741
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.060 2.741
Grubun Karı (Zararı)
4.060 2.741
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867360


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,35% Hacim : 14.302 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.412 04.08.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.412
8,4788 Değişim: 0,88%
Düşük 8,3721 04.08.2021 Yüksek 8,4930
Açılış: 8,4049
10,0432 Değişim: 0,64%
Düşük 9,9509 04.08.2021 Yüksek 10,0676
Açılış: 9,9796
493,91 Değişim: 0,99%
Düşük 488,26 04.08.2021 Yüksek 496,71
Açılış: 489,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.